česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Úřad vlády ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Generální tajemník OECD představil v Praze Hospodářský přehled ČR 2018

Dne 16. července 2018 navštívil Prahu generální tajemník OECD Angel Gurría u příležitosti zveřejnění Hospodářského přehledu ČR 2018 a Hodnocení politik životního prostředí ČR 2018. Program návštěvy zahrnoval pracovní oběd generálního tajemníka s předsedou vlády ČR Andrejem Babišem a dalšími  členy vlády ČR. Diskutovalo se o klíčových doporučeních OECD ke strukturálním reformám v ČR. A. Gurría předal publikace přímo do rukou předsedy vlády při společné tiskové konferenci.
 

Hospodářské přehledy pro jednotlivé členské země OECD zpracovává v intervalu dvou let. Cílem publikace je formulace konkrétních doporučení pro hospodářskou politiku dané země. Letošní Hospodářský přehled ČR přináší velmi pozitivní hodnocení stávající situace. Tematicky se vedle makroekonomické části zaměřuje na udržitelnost českého zdravotnictví.

Příznivá ekonomická situace ČR vytváří dle OECD podmínky pro pokračování ekonomické konjunktury. Makroekonomický rámec nadále vykazuje stabilitu a odolnost vůči externím šokům. Dosavadní vývoj v oblasti fiskální politiky je hodnocen pozitivně, OECD oceňuje přijetí zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti v roce 2017. Příznivě je vnímán vývoj veřejných financí. Silný ekonomický růst má vliv na zvýšený výběr daní, pozitivně se na výběru DPH projevují i zavedená opatření proti daňovým únikům (kontrolní hlášení k DPH a elektronická evidence tržeb).

OECD rovněž zdůrazňuje rizika a možná omezení dalšího růstu. Hlavní překážkou je dle OECD nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce. Klíčovým faktorem pro pokračování ekonomického růstu tak bude zvyšování produktivity práce. Česká ekonomika vykazuje v některých oblastech zřetelné znaky přehřátí, nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců vytváří tlak na růst mezd a omezuje navyšování produkce firem. V případě investic je rovněž klíčové obnovit investiční cyklus spojený s programovým obdobím EU pro roky 2014–2020.

Cyklický vývoj ekonomiky v kombinaci s nízkými úrokovými sazbami vedl ke zvýšení dynamiky hypotečních úvěrů. Pokračování rychlého růstu úvěrů na bydlení a cen nemovitostí by do budoucna mohlo představovat makroekonomické riziko, protože některé domácnosti by při zhoršení ekonomické situace či zvýšení tržních sazeb nemusely být schopny úvěr splácet.

Doporučení OECD v této části zmiňují postupné utahování monetární politiky, podporu makroprudenčních opatření, vybudování rezerv pro zvládnutí výzev spojených se stárnutím populace, revizi daňového a penzijního systému.

Strukturální kapitola Hospodářského přehledu ČR zpracovává téma zlepšení systému zdravotní péče v ČR. Publikace se zaměřuje na dlouhodobou udržitelnost a nákladovou efektivitu českého zdravotnictví. Zdravotní systém ČR dosahuje dle OECD dobrých výsledků ve srovnání s ostatními ekonomikami střední a východní Evropy a konverguje k průměru OECD. Hlavní výzvou je zajistit udržitelnost financování v kontextu stárnoucí populace. Demografický vývoj bude mít za následek nižší příjmy systému zdravotnictví a současně dojde k pravděpodobnému růstu nákladů na zdravotní péči. Dle predikce OECD bude ČR čelit jednomu z největších nárůstů výdajů v souvislosti se stárnutím obyvatelstva na zdravotní a dlouhodobou péči k podílu HDP v nadcházejících desetiletích.

Dopručení jsou zaměřena na revizi složení příjmů systému zdravotní péče, omezení regulace prostřednictvím uhradových vyhlášek, zavedení úhrad na základě výkonnosti a kvality, posílení role promární péče a podporu zdravého životního stylu.


 

Prezentace HP CZ 2018

Prezentace HP CZ 2018