česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Going for Growth (2018)

Dne 19. března OECD zveřejnila průběžné vydání zásadní publikace ke strukturálním reformám Going for Growth (2018). První část publikace zkoumá hlavní překážky hospodářského růstu a zároveň hodnotí pokrok dosažený v roce 2017 při implementaci strukturálních reforem. Pokrok je posuzován na základě opatření přijatých v reakci na doporučení z předchozího vydání publikace. Tempo přijímání reforem v roce 2017 se oproti předchozím sledovaným obdobím mírně zpomalilo. Druhá kapitola se věnuje v současnosti dostupným indikátorům tzv. zeleného růstu a posuzuje jejich využitelnost a přidanou hodnotu pro případnou budoucí integraci relevantních dat do samotné publikace. OECD zde zmiňuje rovněž výrazné nedostatky v měření vybraných veličin zeleného růstu, přičemž tato omezení jsou rozhodující při určení rozsahu a hloubky pokrytí problematiky v budoucích vydáních publikace. Závěrečná třetí kapitola poté představuje nové ukazatele OECD v oblasti insolvence firem a popisuje jejich možné využití v kontextu hodnocení vývoje produktivity. Kapitola popisuje heterogenitu insolvenčních řízení v jednotlivých zemích a nabízí výčet základních opatření pro zefektivnění alokace kapitálu a zvýšení produktivity.

 

Publikace je dostupná zde

Publikace v úvodní části zmiňuje oživení hospodářského růstu a zlepšení výhledu pro globální ekonomiku. Období silného růstu vytváří příznivé podmínky pro implementaci strukturálních reforem, které by dále posílily růst a podpořily jeho dlouhodobou udržitelnost. Vyspělé ekonomiky těží z rostoucích investic a příznivé situace na trhu práce. Rozvíjející se ekonomiky zaznamenaly zlepšení vyhlídek v souvislosti s oživením komoditních trhů a zvýšením investic do veřejné infrastruktury. Příznivá situace na globálních trzích by neměla zastínit dlouhodobé výzvy, kterým je třeba čelit v souvislosti se snahou zajistit vysokou životní úroveň. Publikace nicméně konstatuje, že reformní úsilí v roce 2017 globálně mírně oslabilo. Růst produktivity – hlavní hnací síla dlouhodobého růstu – je ve vyspělých ekonomikách i nadále slabý a v mnoha rozvíjejících se ekonomikách zpomaluje. Investiční aktivita firem posílila, stále však nedosahuje dynamiky potřebné pro obnovení produktivního kapitálu. V rozvíjejících se ekonomikách jsou pak investice jedinou cestou, jak se vyhnout pasti středních příjmů, chudobě a demografickým tlakům.