česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Hodnocení politik životního prostředí ČR 2018

Zpráva OECD o hodnocení stavu a politik životního prostředí v ČR (Environmental Performance Review, EPR) je odborným posouzením vývoje a pokroku v oblasti životního prostředí a plnění cílů politiky životního prostředí ČR. EPR je realizováno zhruba co deset let; kromě celkového hodnocení se zaměřuje na omezený počet prioritních témat, jimž je věnována zvýšená pozornost. EPR 2018 se soustředil na problematiku odpadů, oběhového hospodářství a udržitelného rozvoje měst.  
 

Minulé EPR absolvovala ČR v roce 2005. Od té doby ČR podle OECD v ochraně životního prostředí významně pokročila. Daří se jí dobře vyvažovat mimořádně rychle rostoucí ekonomický růst a jeho dopady na životní prostředí.

Za hlavní problém ČR z hlediska životního prostředí považuje OECD vysokou energetickou a uhlíkovou náročnost české ekonomiky, která patří k nejvyšším ze zemí OECD. Další výzvou je značné znečištění ovzduší, které má nepříznivý dopad na zdraví lidí (ve srovnání s průměrem OECD je míra úmrtnosti v důsledku znečištění vnějšího ovzduší v ČR dvojnásobná). Ke snížení kvality ovzduší přispívá zejména doprava a spalování fosilních paliv v domácnostech. V oblasti nakládání s odpady zpráva upozorňuje na využívání skládkování jako hlavní metody odstraňování odpadů (skládkování je až 6x levnější než spalování s energetickým využitím), což není v souladu s hierarchií správného nakládání s odpady.

Pro další pokrok v oblasti životního prostředí OECD doporučuje ČR větší důraz na přechod k nízkouhlíkovému hospodářství, zajištění souladu energetické politiky s politikou ochrany klimatu a Pařížskou dohodou, odpovídající zdanění energie a stanovení přiměřené ceny uhlíku. Hlavní doporučení pro oblast nakládání s odpady se týká urychleného přijetí nového zákona o odpadech, který by měl mj. upravovat zdanění odpadů. Z hlediska udržitelného rozvoje měst v ČR by měla ČR posílit systém správy měst a horizontální spolupráci na urbánní politice mezi úřady veřejné správy.

Podrobnější informace jsou k dispozici na internetových stránkách OECD: http://www.oecd.org/env/country-reviews/OECD_EPR_Czech_Rep_Highlights_CZECH.pdf

Videozáznam ze společné tiskové konference předsedy vlády ČR s generálním tajemníkem OECD je k dispozici zde.