česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Investiční trendy v energetice

Druhé vydání publikace o investičních trendech v energetice (World Energy Investment 2017), které vypracovala Mezinárodní energetická agentura (IEA), analyzuje poslední vývoj v investicích v energetickém sektoru podle jednotlivých energetických zdrojů, technologií i států a upozorňuje na hlavní otázky dalšího vývoje a dopady na energetické trhy.

Podle analýzy IEA dosáhly celkové investice do energetického sektoru v roce 2016 1,7 bilionu USD a oproti předchozímu roku se snížily o 16%. Stejně jako v předchozím roce zůstal hlavním cílem investic energetický sektor v Číně (21% z celkových investic). Na snížení investic do energetického sektoru v roce 2016 se nejvíce podílel pokles jednotkových kapitálových nákladů v sektoru ropy a zemního plynu a na fotovoltaické systémy. V letošním roce však IEA očekává mírné oživení investic (o cca 6%) do těžby ropy a zemního plynu (zvýšení investic do těžby z nekonvenčních zdrojů v USA a investic v hlavních producentských oblastech na Blízkém východě a v RF).

Hlavním odvětvím, kam směřovala největší část energetických investic, byla výroba elektřiny (celkem se jednalo o 718 mld. USD) a poprvé předstihla úroveň kombinovaných investic do sektoru ropy, zemního plynu a uhlí. Z těchto investic převládaly investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (279 mld. USD), které se sice vzhledem k nižším cenám solárních panelů a větrných turbín meziročně snížily o 3%, nicméně instalovaná kapacita se zvyšovala. Kromě obnovitelných zdrojů energie přispěly k vysokému podílu investic do výroby elektřiny také zvyšující se investiční výdaje do elektrických sítí (o 6%), které souvisely zejména se značnými výdaji na rozvoj distribuční sítě v Číně (30%).  

Zároveň pokračovalo zvyšování investic do skladování energie a energetické účinnosti (o 9% na 231 mld. USD), z nichž více než 50% (133 mld. USD) směřovalo na zvýšení energetické účinnosti budov. V oblasti energetické účinnosti se rychle zvyšující investiční výdaje v Číně stále více přibližují úrovni investic v Evropě, která je zatím celosvětově nejvyšší, nicméně při zachování podobného tempa růstu investic do energetické účinnosti v Číně by se během několika let mohla Čína dostat na první místo.

Součástí analýzy IEA je nově také přehled výdajů na výzkum a vývoj v energetice, jejichž celková výše v roce 2015 činila 65 mld. USD. Na těchto výdajích se přibližně stejně podílel soukromý i veřejný sektor, výdaje soukromého sektoru se nicméně zaměřily především na výzkum a vývoj v sektoru ropy, zemního plynu a výrobě elektřiny, zatímco většinu výdajů veřejného sektoru představovaly investice do výzkumu a vývoje čistých energetických technologií.

Na základě hlavních investičních trendů IEA za hlavní výzvy do budoucna považuje riziko omezení nabídky ropy v důsledku klesající úrovně investic do konvenční těžby ropy, která by nemusela být dostatečná pro pokrytí zvyšující se poptávky, potřebu posílení tržních signálů na podporu investic do zvýšení flexibility ve výrobě elektřiny a zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny, potřebu zvýšení investic do nízkouhlíkové výroby elektřiny v souladu se zvyšující se poptávkou po elektřině a zvýšení investic do výzkumu a vývoje čistých energetických technologií z veřejného i soukromého sektoru.  

 

 

Globální investice do energetického sektoru v roce 2016

Zdroj: World Energy Investment 2017