česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: IEA
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministerské zasedání IEA vyslalo jasný signál podpory posílení energetické bezpečnosti a zrychlení přechodu na čisté energie

Hlavním mottem ministerského zasedání Mezinárodní energetické agentury (IEA) ve dnech 23. až 24. března 2022 byl „Rok implementace: akcelerace globální akce v oblasti čisté energie a energetické bezpečnosti“. Ministerské zasedání pod vedením americké ministryně pro energetiku Jennifer Granholmové se zúčastnilo více než 40 zástupců vlád z celého světa a 29 zástupců businessu. Jako speciální host se jednání zúčastnil náměstek ukrajinského ministra energetiky p. Jaroslav Demčenko, virtuálně se k jednání o energetické bezpečnosti připojil ukrajinský ministr energetiky p. German Galuščenko. českou delegaci vedl na jednání ministr průmyslu a obchodu p. Jozef Síkela.

Jednání se uskutečnilo v bezprecedentní době sílících otřesů na globálním energetickém trhu  a rostoucích obav o zajištění energetické bezpečnosti vyvolaných ruskou agresí vůči Ukrajině. Ministři ve schváleném prohlášení jednomyslně odsoudili ruskou protiprávní invazi Ukrajiny, odsoudili ruské využívání energetiky jako prostředku politického nátlaku, vyjádřili silnou podporu ukrajinskému lidu a připravenost ke koordinovaným opatřením v rámci IEA a dalších multilaterálních organizací s cílem pomoci Ukrajině překonat výzvy, kterým čelí v oblasti energetiky.

První den jednání proběhl dialog mezi vládami a průmyslem, který byl zaměřen na hledání synergií mezi veřejnými politikami a business plány soukromého sektoru s cílem akcelerovat energetickou transformaci. Tématy diskuzí byly způsoby jak lépe mobilizovat soukromé finance pro přechod na „net zero“, jak urychlit snižování emisí v energeticky náročných odvětvích a jak reagovat na nové výzvy, které přechod na čisté energie přináší v oblasti surovin.

V rámci diskuse o posílení energetické bezpečnosti představil ministr Síkela konkrétní kroky, které hodlá ČR přijmout za účelem zvýšení své energetické bezpečnosti, konkrétně jde o zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energií v energetickém mixu ČR, diverzifikaci dodavatelů plynu a podporu energetické účinnosti budov. „Jako jedna ze zemí energeticky závislých na ruských dodávkách ropy a plynu oceňujeme inciativu IEA, která představila desetibodové plány, jak omezovat spotřebu ropy a závislost na ruských dodávkách plynu,“ uvedl dále ministr Síkela.

Ministerské zasedání zahájilo novou fázi rozvoje IEA, jejíž vize je obsažena v přijatém ministerském komuniké, které obsahuje čtyři mandáty zaměřené na posílení schopnosti agentury efektivně reagovat na potřeby členů a napomáhat utváření jejich politik směrem k naplnění cílů na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Přijaté komuniké lze označit za jeden z nejdůležitějších dokumentů v čtyřiceti osmileté historii IEA.

V rámci ministerského jednání došlo k přivítání dvou nových asociačních zemí IEA – Argentiny a Egypta. Novým 31. členem IEA se stala na ministerském zasedání Litva. Ministři dále jednomyslně podpořili prodloužení funkčního období stávajícího výkonného ředitele IEA Dr. Fatiha Birola.