česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Náměstek ministra zahraničních věcí Jan Kohout se 5. – 6. října zúčastnil zasedání Rady OECD na ministerské úrovni

Každoroční zasedání Rady OECD na ministerské úrovni (MCM) je vrcholnou akcí, která se každoročně koná v pařížském sídle OECD. MCM je pravidelně věnováno nejaktuálnějším světovým výzvám, letošním motivem setkání byly sdílené hodnoty OECD a budování silné, odolné, zelené a inkluzivní budoucnosti.

NM Jan Kohout vystoupil v úvodní části jednání, zaměřeném na připomenutí 60. na potvrzení sdílených hodnot jejích členských států i významu jejich standardů a instrumentů.  NM Jan Kohout zmínil, že „i 60 let po založení má OECD nenahraditelnou roli a ČR podporuje práci OECD v oblasti daní, digitalizace či volného obchodu“.

Delegáti se v diskusi shodli na nejzávažnějších globálních výzvách, k jejichž řešení je třeba přistoupit společně, na základě sdílených hodnot a s podporou OECD. V krátkodobém pohledu má prioritu obnova ekonomiky po pandemii COVID-19. Ta musí řešit nejen dopady koronavirové krize, ale též problémy, které existovaly před jejím nástupem. Jan Kohout ve svém projevu ocenil „inspirativní roli OECD při zvládání koronavirové krize v ČR a při vytváření Národního plánu obnovy“.

V delším horizontu je nutné zaměřit se hlavně na zvládnutí změny klimatu, přechod k nízkouhlíkové ekonomice, digitální transformaci, reformu mezinárodní daňové politiky, podporu volného trhu založeného na pravidlech, řešení nerovností i dopadů stárnutí populace, obnovu důvěry v multilateralismus, demokracii  a vládu práva. OECD by měla pokračovat v tvorbě standardů např. pro nové technologie, šířit své instrumenty i do nečlenských zemí a čelit tlaku autoritativních režimů na jejich rozmělňování. OECD má dále intenzivně spolupracovat s G20, G7, OSN a dalšími partnery.

Delegáti schválili dva strategické dokumenty OECD: 60th Anniversary Vision Statement a Global Relations Strategy. NM Jan Kohout jejich schválení podpořil, ocenil jejich důležitost pro budoucí práci OECD a zdůraznil, že ČR je připravena tyto dokumenty implementovat.

Náměstek ministra zahraničních věcí Jan Kohout a velvyslanec Petr Gandalovič na MCM

Náměstek ministra zahraničních věcí Jan Kohout a velvyslanec Petr Gandalovič na MCM