česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nárůst oficiální rozvojové pomoci v roce 2016

V roce 2016 došlo k celkovému růstu objemu prostředků na rozvojovou spolupráci. České republice se podařilo učinit další krůček k plnění přijatých závazků.
 

Na základě dubnové zprávy Výboru OECD pro rozvojovou pomoc (DAC) o oficiální rozvojové pomoci (ODA) poskytnuté členskými zeměmi OECD-DAC v roce 2016 přispěly členské státy na rozvojovou pomoc částkou 142,6 mld. USD. To znamená nárůst o 8,9 % oproti předchozímu roku. Od roku 2000 vzrostla oficiální rozvojová pomoc zemí OECD-DAC o 102 %.
I přes tento nárůst data ukazují pokles bilaterální podpory směřované do nejméně rozvinutých zemí světa, která poklesla o 3,9 % a pomoc Africe celkově o 0,5 %.
V průměru poskytli členové OECD DAC na ODA 0,32 % svého HND, což je opět nárůst oproti 0,30 % v r. 2015. ODA meziročně vzrostla ve 22 členských zemích OECD DAC. Cíl OSN - dosáhnout relativního podílu 0,7 % ODA na HND - naplnilo šest zemí: Dánsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Velká Británie, poprvé v historii také Německo.
Česká republika patří mezi země, kde došlo meziročně k nejvýraznějšímu navýšení ODA a to o 29,3 %. ČR se s 0,14 % HND vynaložených na ODA aktivity umístila na 24. místě z 29 ČS OECD-DAC. Toto navýšení je dalším přiblížením se k plnění deklarovaného závazku ČR navýšit ODA/HND do r. 2030 na 0,33 % HND[1].
Celá zpráva na webu OECD DAC zde.
 

[1] EU se zavázala kolektivně dosáhnout podílu 0,7 % ODA/HND do roku 2030 (v souladu s Agendou 2030) a zároveň kolektivně dosáhnout podílu 0,20 % ODA/HND pro nejméně rozvinuté země (LDCs), přičemž byla zachována vnitřní diferenciace závazku pro země, které vstoupil do EU po roce 2004 (0,33 % ODA/HND do roku 2030).