česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nové publikace OECD k malým a středním podnikům

OECD vydala v nedávné době 2 nové publikace k malým a středním podnikům. Malé a střední podniky jsou důležitou součástí ekonomiky v zemích OECD a významně se podílejí na zaměstnanosti a tvorbě přidané hodnoty (nejvyšší podíl malých a středních podniků na celkové zaměstnanosti a tvorbě přidané hodnoty je v sektoru služeb a představuje minimálně 65%). Příspěvek malých a středních podniků je nicméně z velké míry ovlivněn podmínkami pro jejich podnikání a přístupem ke strategickým zdrojům (financování, dovednosti ad.).
 

Publikace Small, Medium, Strong. Trends in SME Performance and Business Conditions se proto podrobněji věnuje porovnání podmínek pro podnikání v zemích OECD. Podle publikace jsou největší rozdíly u regulatorních a institucionálních rámců (administrativní zátěž, efektivní fungování právního a soudního systému, veřejná správa apod.) a přestože se v poslední době podařilo v řadě zemí odstranit administrativní překážky pro malé a střední podniky a zlepšit přístup na mezinárodní a veřejné trhy, i nadále přetrvávají některé méně viditelné překážky (např. diskriminační opatření vůči zahraničním dodavatelům, překážky pro vstup a zahraniční investice v sektoru služeb, složitý systém licenčního a povolovacího řízení). Rozdíly se objevují také v případě vzdělávání a rozvoje potřebných dovedností, což ovlivňuje produktivitu a konkurenceschopnost malých a středních podniků. Publikace také upozorňuje na odlišné podmínky pro přístup k finančním zdrojům, např. pokud jde o náklady a podmínky pro přístup k úvěrům nebo rozvoj alternativních finančních nástrojů (např. rizikový kapitál).

Financováním malých a středních podniků a podnikatelů se podrobněji zabývá další publikace OECD Financing SMEs and Entrepreneurs 2017, která analyzuje vývoj ve financování malých a středních podniků v poslední době, hlavní trendy v této oblasti, rámcové podmínky, využití alternativních finančních nástrojů, nebankovních finančních nástrojů a politiky na podporu přístupu malých a středních podniků k financování ve 39 zapojených zemích včetně ČR. Z analýzy OECD vyplývá, že téměř po 10 letech od finanční krize došlo ke zlepšení finanční situace malých a středních podniků ve většině zapojených zemí, což zároveň naznačuje všeobecné zlepšení podnikatelského prostředí. Přestože se stále zvyšuje zájem malých a středních podniků o alternativní finanční nástroje, i nadále jsou nejvíce využívány bankovní úvěry, což však zvyšuje zranitelnost malých a středních podniků vůči zhoršení ekonomické situace a úvěrovým podmínkám na trhu.

OECD proto doporučuje pokračovat v přijímání opatření na podporu přístupu malých a středních podniků k většímu množství finančních nástrojů, aby mohly využívat nejvhodnější zdroje financování odpovídající jejich potřebám, staly se odolnějšími v případě krize a dokázaly více přispívat k hospodářskému růstu.

V případě České republiky publikace popisuje vývoj v podmínkách financování malých a středních podniků (úvěrové podmínky, úrokové sazby, rizikový kapitál, využívání nebankovních finančních nástrojů ad.) a aktivity vlády na podporu financování malých a středních podniků (Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období 2014–2020, poskytování úvěrů zaručených ČMZRB malým inovačně orientovaným podnikatelům do 3 let existence v rámci programu Inostart, program na využívání finančních zdrojů ze strukturálních fondů EU ad.). 

 

Vývoj v poskytování státních záruk za úvěr pro malé a střední podniky v zemích OECD (změny v období 2013 – 2014 a 2015 – 2016)

zdroj: Financing SMEs and Entrepreneurs 2017