česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nové vydání publikace o vývoji na trhu energetické účinnosti

V rámci každoročně vydávaných zpráv Mezinárodní energetické agentury (IEA) o vývoji v oblasti energetické účinnosti byla v říjnu 2016 publikována zpráva IEA o vývoji na trhu energetické účinnosti za rok 2016 (Energy Efficiency Market Report 2016).

Zpráva hodnotí pokrok v rozvoji energetické účinnosti ve světě za uplynulý rok a podrobněji se zaměřuje na úlohu energetické účinnosti v globální energetické transformaci a poslední vývoj v Číně a dalších rychle se rozvíjejících ekonomikách.

Podle IEA je energetická účinnost jediným energetickým zdrojem, který mohou využívat všechny státy, a zároveň základním prostředkem v procesu dekarbonizace energetického sektoru. Jedním z hlavních přínosů energetické účinnosti bylo omezení globální poptávky po energii, na což měly podstatný vliv politické nástroje a opatření (v současnosti se standardy a regulatorní opatření na podporu energetické účinnosti vztahují na 30% celosvětové spotřeby energie, což je o 11% více než v roce 2000). K největšímu pokroku došlo u standardů a opatření týkajících se budov, naopak největší prostor pro zlepšení je v případě nákladní dopravy a průmyslového sektoru. Tento významný dosud nevyužitý potenciál dokládá např. možnost snížit spotřebu energie o 14%, pokud by ve všech zemích došlo k implementaci nejlepších možných politických nástrojů. Pro sledování dalšího pokroku v energetické účinnosti na základě závazných politických nástrojů a opatření byl v rámci letošního vydání zprávy vytvořen nový ukazatel (Efficiency Policy Progress Index).

Zpráva podrobněji zkoumá dopady těchto nástrojů včetně případů nízkých cen energií, kdy hrozí riziko menšího zájmu o energetickou účinnost. Přínosem energetické účinnosti je zároveň omezení produkce emisí CO2 a pro splnění všech klimatických cílů do roku 2040 by podle IEA měla být prostřednictvím energetické účinnosti omezena 1/3 všech emisí CO2. Ze zprávy také vyplývá, že v roce 2015 došlo ke zvýšení investic do energetické účinnosti o 6% (nejvíce v sektoru budov).

Samostatnou kapitolou zprávy je analýza energetické účinnosti v Číně, která se začala zvyšovat od roku 2006 a přispěla k významné úspoře spotřeby uhlí (350 mil. t v roce 2014). Energetická náročnost se v Číně snížila o 5,6%, což se projevilo i na globálních energetických trzích (poptávka Číny po primární energii se v roce 2015 zvýšila pouze o 0,9%, což je nejnižší nárůst od roku 1997, zatímco ekonomický růst činil 6,9%).

Přestože energetická účinnost významně přispěla ke snížení energetické náročnosti (o 1,8%, což představuje trojnásobný pokles za posledních 10 let), podle IEA není tento vývoj dostatečný pro dosažení klimatických cílů (snížení energetické náročnosti by mělo být alespoň o 2,6%).

 

Roční úspory celkové konečné spotřeby energie vyplývající z energetické účinnosti

 v zemích IEA v období 2000 - 2015

   Zdroj: Energy Efficiency Market Report 2016