česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nové vydání Regionálního výhledu OECD se zabývá problematikou produktivity na regionální úrovni

V říjnu 2016 bylo zveřejněno nové vydání Regionálního výhledu OECD (OECD Regional Outlook 2016), které se zaměřuje na problematiku produktivity na regionální úrovni. Regiony mají podle OECD velký význam pro budování produktivní ekonomiky, nicméně z analýzy OECD vyplynuly značné rozdíly v produktivitě na úrovni jednotlivých regionů v členských zemích OECD.

Rozdíly v produktivitě mezi 10 nejproduktivnějšími regiony a ostatními regiony se za posledních 20 let zvýšily o 60%. Nejvíce zaostávající regiony by přitom musely čtyřnásobně zvýšit jejich produktivitu, aby do roku 2050 dosáhly stejné úrovně jako nejproduktivnější regiony. Analýza OECD také poukazuje na problém v odlehlých regionech, které nejvíce zaostávají z hlediska růstu produktivity.  

Publikace OECD se proto podrobněji věnuje zaostávajícím regionům s nízkou hustotou osídlení a vhodným politikám rozvoje venkova, které by přispěly k lepšímu využití potenciálu těchto regionů pro zvýšení produktivity. Jako hlavní možnosti řešení regionální produktivity publikace doporučuje doplnění strukturálních reforem (např. trhu práce a trhu s výrobky) o další politiky zaměřené na konkrétní lokality, zaměření politiky regionálního rozvoje na hnací síly produktivity a na růst pomocí strategických investic (nikoli jen pomocí dotací), které mj. přispívají k šíření inovací a nejlepší praxe, modernizaci venkovské politiky s důrazem na zlepšení konkurenčních výhod příslušného regionu pomocí integrovaných územních investic a místních služeb, vytvoření vhodné rovnováhy a vzájemné doplňování mezi různými úrovněmi vykonávání státní správy.  

Součástí publikace jsou také informace o regionech a jejich produktivitě v jednotlivých členských zemích OECD včetně ČR. Podle publikace je nejproduktivnějším regionem v ČR Praha, zatímco nejnižší úroveň produktivity je ve Středočeském kraji. Většině ostatních regionů v ČR se daří držet krok s vývojem produktivity v Praze.    

 

           

Průměrné tempo růstu produktivity práce v regionech ČR v období 2000 - 2013

 
           

 
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Zdroj: OECD Regional Outlook 2016