česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

OECD – Průběžná hospodářská prognóza: Stabilní výhled růstu s mírným zrychlením v příštím roce

OECD zveřejnila dne 21. září průběžný výhled hospodářského růstu pro země G7, eurozónu, Čínu, Indii a Brazílii. Výhled rovněž nabízí projekci růstu světového HDP.

Horizont průběžného výhledu je shodný s červnovou predikcí OECD (Hospodářský výhled EO99), tj. konec roku 2017, nabízí se tak pohled na proměnu názorů OECD na výkon uvedených ekonomik a světové ekonomiky jako celku.

Tab 1: HDP (meziroční reálný růst v %, očištěno o vliv kalendářních efektů)

Výhled růstu globální ekonomiky zůstává ve srovnání s červnovou predikcí prakticky beze změny, patrná je pouze velmi mírná revize výhledu růstu směrem dolů (o 0,1 p. b. pro 2016 i 2017). Výhled reflektuje mírné zpomalení růstu v rozvinutých ekonomikách, především v souvislosti s Brexitem, to je však na druhé straně vyváženo postupně se zlepšující situací v rozvíjejících se ekonomikách. Světová ekonomika setrvává v tzv. pasti slabého růst, nenaplněná růstová očekávaní mají nadále nepříznivý dopad na dynamiku světového obchodu, investic, produktivity práce a mezd (viz informace k EO99, TIC 199/2016-OECD).

Znepokojivým faktorem zůstává vývoj světového obchodu se zbožím a službami. Pokles dynamiky jeho růstu je patrný již od roku 2011 a pokračuje i v letošním roce. Na straně poptávky hraje klíčovou roli zpomalení ekonomik regionu JV Asie (oslabení globálních hodnotových řetězců), objevují se však další strukturální slabiny v souvislosti se zbrzděním procesu liberalizace světového obchodu, komoditním cyklem a nízkou investiční aktivitou. OECD očekává, že zpomalení světového obchodu bude mít nepříznivé dopady pro vývoj produktivity práce v příštích letech.

Graf 1: Vývoj světového obchodu se zbožím a službami

 

Stávající mix monetární politiky má dle OECD za následek výrazné distorze na finančních trzích. Dlouhodobé úrokové sazby pokračují v poklesu, v mnoha zemích jsou na historických minimech, značná část vládních dluhopisů je obchodována se záporným výnosem. Přes slabé zisky firem a nepříznivý výhled dlouhodobého růstu rostou ceny akciových titulů. V mnoha zemích lze rovněž pozorovat strmý nárůst cen bytů a komerčních prostor při souběžném uvolňování úvěrových standardů. Zvyšuje se pravděpodobnost skokové korekce ceny aktiv v budoucnu. Nízké úrokové sazby ohrožují ziskovost a udržitelnost tradičního modelu poskytování úvěrů bankami a mají nepříznivé dopady na rozvahy pojišťoven a penzijních fondů.

Graf 2: Situace na finančních trzích

 

Nízké sazby je zapotřebí využít k prorůstovým investicím a k provádění strukturálních reforem. OECD v tomto ohledu vyzývá ke kolektivní akci. V mnoha zemích se zvětšil prostor pro fiskální stimulaci ekonomik, pokles úrokových sazeb snížil náklady na obsluhu státních dluhů a zvýšil úroveň udržitelného dluhu. Zároveň je však zapotřebí nadále pracovat na restrukturalizaci daňových systému a výdajových strategií s cílem zajistit fiskální udržitelnost.

Graf 3: Pokles výdajů na obsluhu státního dluhu

Strukturální reformy a investiční opatření je zapotřebí zaměřit na oblasti, které zvyšují potenciální růst. Výdaje na tyto politiky nevedou k růstu zadluženosti v dlouhém období, umožňují zvýšení produktivity ekonomik a  zlepšení životní rovně obyvatel. Kolektivní akce by pak měla vést k pozitivním přeshraničním efektům, které umocní příznivý dopad strukturálních reforem.

Graf 4: Dopad výdajů ve vybraných oblastech