česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Economic Outlook
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

OECD - průběžný ekonomický výhled 2017

OECD dne 20. září 2017 publikovala průběžný ekonomický výhled (https://goo.gl/DevikM). Globální ekonomický růst zůstává ve srovnání s minulou prognózou prakticky beze změny, přestože OECD revidovala výhled u mnoha jednotlivých ekonomik. Revize růstu směrem vzhůru, která je patrná především pro vybrané země EU a některé další rozvinuté ekonomiky, je vyvážena opačnou revizí růstu v případě několika rozvíjejících se ekonomik.Krátkodobý výhled je oproti minulé prognóze rovněž více geograficky vyvážený, postupně přibývá ekonomik s posilujícím růstem a naopak se snižuje počet zemí, pro které je predikován pokles HDP. Střednědobý výhled je stále spojen s riziky. Investiční aktivita nadále zůstává za očekáváními, oživení soukromých investic brzdí strukturální problémy ekonomik, které rovněž brání efektivní alokaci dostupného kapitálu (tzv. zombie firms). Patrné je oživení dynamiky mezinárodního obchodu, ekonomická globalizace (poměr růstu mezinárodního obchodu a růstu globálního HDP) však zpomalila. Důvody jsou nárůst bariér v mezinárodní směně zboží a služeb a rovněž institucionální překážky pohybu kapitálu.


Zlepšení je patrné na trhu práce, růst míry participace je však v mnoha případech doprovázen stagnací produktivity. Vývoj mezd spolu s nebývale nízkými růsty cen služeb brzdí míru inflace, která se nadále pohybuje v pásmu 1-1,5 %.OECD vyzývá k implementaci strukturálních reforem a využití fiskálního prostoru. Apel je důrazný především směrem k rozvíjejícím se ekonomikám, kde zpomalují tempa růstu a tzv. catching-up proces. Riziko zde představuje především masivní zadlužení nefinančního sektoru (zejména Čína). OECD rovněž upozorňuje, že další uvolnění monetární politiky v zemích OECD by mohlo ohrozit stabilitu finančních trhů. Fiskální prostor, který vznikl v důsledku snížených nákladů na financování deficitů a dluhů, je zapotřebí využít na prorůstová opatření, která povedou k vyrovnanější distribuci příjmů.