česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program vysílání zaměstnanců státní správy do sekretariátu OECD

Stálá mise ČR při OECD realizuje od roku 2011 program šestiměsíčních pracovních stáží pro experty ze státní správy ČR v sekretariátu OECD (v terminologii OECD tzv. Staff on loan program). Program probíhá na základě Memoranda o porozumění, podepsaného naším velvyslancem při OECD a generálním tajemníkem OECD. Za uplynulých pět let proběhlo celkem jedenáct pracovních pobytů, které jsou financovány formou dobrovolného příspěvku ČR do sekretariátu OECD.

Realizaci programu „Staff on Loan“ nově upravuje také zákon č. 234/2014 Sb. o státní službě, podle kterého je vybraný zaměstnanec na základě rozhodnutí služebního orgánu vyslán ke studijnímu pobytu za účelem zvýšení vzdělání podle §109 zákona o státní službě, který stanoví zaměstnanci služební volno s náhradou platu ve výši průměrného výdělku po dobu konání stáže. Uchazeči je vystaveno rozhodnutí o vyslání ke studijnímu pobytu, které podepisuje služební orgán rezortu či služebního úřadu, z nějž uchazeč o stáž pochází.

Jak vyplývá ze všech dosavadních hodnocení, program stáží zaměstnanců státní správy v sekretariátu OECD je velmi úspěšný a pro naše experty je příležitostí pro získání jedinečných zkušeností, které mohou uplatnit po svém návratu do ČR.

Vážní zájemci o účast v programu „Staff on loan“ mohou po konzultaci s příslušným resortním koordinátorem pro OECD kontaktovat Odbor mnohostranných ekonomických vztahů (OMEV) Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo přímo naši Stálou misi při OECD na telefonním čísle: +33 1 46 47 29 49, e-mail: oecd.paris@embassy.mzv.cz.

U zájemců požadujeme předložení životopisu a motivačního dopisu. Předpokládáme rovněž alespoň základní znalost fungování OECD popř. předchozí pracovní zkušenost s odbornými výstupy organizace.