česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Seminář OECD k hodnocení pokroku v oblasti zeleného růstu na Ministerstvu životního prostředí ČR v Praze

Ve dnech 5. – 6. března 2013 se na Ministerstvu životního prostředí uskutečnil seminář OECD k hodnocení pokroku v oblasti zeleného růstu ve státech Východního partnerství a střední Asie. Experti jednali o indikátorech OECD a jejich přínosu pro ekonomiku.

Zasedání, které zahájil 1. náměstek ministra životního prostředí Ing. Martin Frélich, se zaměřilo na posuzování pokroku v užívání indikátorů ve státech s ekonomikou v přechodu prostřednictvím metodologie OECD zpracované pro tuto oblast.

„Jsem přesvědčen, že monitoring a využívání indikátorů ekonomického a sociálního rozvoje, stejně jako pokroku v oblasti ochrany životního prostředí, je klíčovým předpokladem realistických a zodpovědných politických rozhodnutí. Víc než kdy jindy zde platí, že co nelze měřit, nelze ani řádně spravovat“, uvedl na úvod Ing. M. Frélich.

OECD klade důraz na ekonomický růst, ale zároveň se zabývá také jeho dopady na životní prostředí a společnost a možnostmi, jak tyto faktory vyhodnocovat prostřednictvím indikátorů. S ohledem na tuto skutečnost se expertního jednání zúčastnili jak zástupci ministerstev životního prostředí, tak ministerstev hospodářství a ekonomiky z Arménie, Ázerbajdžánu, Gruzie, Moldávie či Kazachstánu.

Intenzivní expertní diskuze mezi zástupci státní správy, mezinárodních organizací a nevládních organizací a prezentace o stavu aplikace indikátorů v dotčených státech ukázala hlavně potřebu maximálně využít stávající mechanismy (hl. národní a mezinárodní statistiky). Jak uvedla v závěrečném projevu ředitelka odboru mnohostranných vztahů Ing. Klára Wajdová, obecnou prioritou v této oblasti musí být efektivní a synergické využívání již dostupných informací a monitorovacích mechanismů. Česká republika, zastoupená předsedkyní Českého statistického úřadu prof. I. Ritschelovou a ředitelem Centra pro otázky životního prostředí Karlovy univerzity prof. B. Moldanem na zasedání také prezentovala publikaci Českého statistického úřadu „Zelený růst v ČR: vybrané indikátory“, která v 5 základních kapitolách shrnuje problematiku zeleného růstu měřeného pomocí indikátorů v ČR.

Kontakt pro více informací:
Matyáš Vitík
tiskový mluvčí MŽP a ředitel odboru tiskového a marketingu
Mobil: 606 111 060
Email: tiskove@mzp.cz

Poznámka Stálé delegace ČR při OECD v Paříži: Výše uvedené informace jsou převzaty z web-stránek MŽP ČR, původní tiskovou zprávu (ve stejném znění) publikovanou dne 11. 3. 2013 lze nalézt na webové adrese http://www.mzp.cz/cz/news_130311_OECD