česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Týden programu OECD Eurasia

Ve dnech 22. – 24. listopadu 2016 proběhl v pařížském Konferenčním centru OECD Týden regionálního programu OECD Eurasia. Hlavním tématem jednání byla Produktivita a odolnost ekonomik zemí Eurasie. Třídenní setkání se kromě úvodního panelu na ministerské úrovni skládalo z dialogu o hospodářských výzvách regionů východní Evropy a Střední Asie, tematických panelů, business fóra či jednání o konkrétních analýzách a doporučeních ve vztahu k rozvoji malých a středních podniků v partnerských zemích. Důležitým prvkem bylo i sdílení zkušeností a dobré praxe. Akce se zúčastnili členové vlád členských a partnerských zemí OECD, vysocí představitelé sekretariátu OECD, zástupci podnikatelských kruhů, občanské společnosti a odborné veřejnosti. Delegaci ČR na Týdnu Eurasie vedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který vystoupil jako jeden z hlavních řečníků a diskutujících v rámci ministerského panelu.   
 

Regionální program OECD Eurasia (https://www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm) je jedním z důležitých nástrojů šíření standardů OECD a příkladů dobré praxe v nečlenských zemích. Partnerskými zeměmi programu je 13 zemí východní Evropy, jižního Kavkazu a Střední Asie (Afghánistán, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Mongolsko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina a Uzbekistán). Mandát programu zdůrazňuje multidisciplinární přístup k realizaci programových cílů, které se soustřeďují hlavně na kvalitu a efektivnost práce institucí, produktivitu a snižování sociálních nerovností, rozvoj malého a středního podnikání. Do naplňování cílů programu jsou zapojeni vedle odborníků OECD a zástupců administrativ partnerských zemí rovněž experti soukromého sektoru.

Program Eurasia je jednou z priorit ve vztazích ČR a OECD; naše země od počátku program odborně i finančně podporuje. Stálý představitel ČR při OECD Pavel Rozsypal předsedá Kulatému stolu Eurasie pro konkurenceschopnost a předsedá rovněž neformální skupině „Friends of Eurasia“. V pozici odborných poradců i hodnotitelů pokroku v konkrétních oblastech ekonomik partnerských zemí působili dosud v programu zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství, agentury CzechInvest, České národní banky, Českomoravské záruční a rozvojové banky, Technologické agentury ČR, Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava, Asociace malých a středních podniků i odborníci ze soukromého sektoru.

Ministr Jan Mládek

Ministr Jan Mládek

Skupinová fotografie

Skupinová fotografie

Více informací na webu http://www.oecd.org/eurasia-week/