česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: OECD
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

V pařížském sídle OECD se uskutečnilo zasedání Rady OECD na ministerské úrovni

Hlavním tématem zasedání Rady OECD na ministerské úrovni (Ministerial Council Meeting, MCM) ve dnech 9. až 10. června 2022 byla „Budoucnost, kterou chceme: lepší politiky pro příští generaci a udržitelnou tranzici“. Jednání letos předsedala Itálie s místopředsedy z Norska a Mexika. Českou delegaci na jednání vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Edvard Kožušník.

V úvodu jednání Rada odsoudila ruskou agresi vůči Ukrajině, kterou ministři označili za flagrantní porušení mezinárodního práva a vyjádřili jasnou podporu OECD v poválečné rekonstrukci země. K jednání se připojil virtuálně ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který poděkoval za příslib pomoci a za ustanovení Centra OECD v Kyjevě.

 

Rada dále projednala celou řadu aktuálních otázek, pro jejichž řešení je nutná mezinárodní spolupráce a koordinace.  To zahrnuje řešení ekonomických i dalších důsledků rozsáhlé agrese Ruska vůči Ukrajině během doznívající pandemie COVID-19 i nalezení správné kombinace politik pro urychlení růstu ekonomik OECD ve střednědobém horizontu. Současně je nutností také přechod na udržitelný a inkluzivní ekonomický model, který je v souladu s digitální a zelenou transformací. V neposlední řadě se diskutovalo vybudování odolných zdravotnických systémů, které zajistí zdraví obyvatelstva i hospodářskou prosperitu. Ministři rovněž zdůraznili důležitost posílení dialogu OECD s Afrikou, posílení rovnosti žen a mužů a lepšího sladění obchodních a environmentálních politik s cílem společně budovat udržitelnou budoucnost.

 

V rámci zasedání Rady bylo přijato ministerské prohlášení a schváleny klíčové dokumenty. Za účelem urychlení přechodu na nízkouhlíkové hospodářství země OECD spustily na MCM inkluzivní rámce o přístupech k zmírňování emisí uhlíku. Současně došlo k otevření jednání s pěti kandidátskými zeměmi na členství v OECD – Brazílií, Bulharskem, Chorvatskem, Peru a Rumunskem.

 

Odkaz na schválené ministerské prohlášení