česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

World Energy Investment 2016 – nová publikace IEA o investičních trendech v energetice

V polovině září 2016 vypracovala Mezinárodní energetická agentura (IEA) první podrobnou analýzu aktuálního vývoje v investicích v energetickém sektoru zahrnující jednotlivé energetické zdroje, technologie i státy (World Energy Investment 2016).

Podle analýzy IEA se v roce 2015 snížil celkový objem investic v energetickém sektoru o 8% na 1,8 bilionu USD, k čemuž nejvíce přispěl pokles investic do těžby ropy a zemního plynu. Zvýšily se naopak investice do výroby energie z obnovitelných zdrojů, které v roce 2015 činily 313 mld. USD, což byla dostatečná úroveň k pokrytí globálního růstu poptávky po elektřině. Na celkových investicích v energetickém sektoru se tyto investice podílely přibližně pětinou. Ke zvýšení objemu investic došlo také v případě energetické účinnosti (o 6%), zejména v důsledku zavedení vládních opatření (např. přísnější předpisy pro spotřebu motorových vozidel či standardy pro energetickou účinnost žárovek, které i přes růst cen elektřiny vedly v některých zemích k poklesu nákladů na svícení až o 50%).

Největší část investic (315 mld. USD) směřovala v roce 2015 do energetického sektoru Číny. Rekordní objem investic zaznamenal nejen sektor výroby elektřiny, ale i v řadě dalších oblastí energetiky v Číně (obnovitelné zdroje energie, solární tepelné systémy, uhelný sektor, větrná energie, jaderná energie, energeticky účinná osobní vozidla) dosáhly investice nejvyšší úrovně.

Ze zprávy také vyplývá, že se investice do energetického sektoru postupně více zaměřují na nízkouhlíkové technologie a energetickou účinnost, nicméně IEA zároveň upozorňuje, že k dosažení klimatických cílů bude potřeba další zvýšení objemu investic do čistých energetických technologií. Podle IEA k tomuto vývoji došlo na základě přijetí vhodných politik a opatření, základní podmínkou je rovněž vytvoření příznivého investičního prostředí.

Zpráva IEA zároveň upozorňuje na možné výzvy vyplývající ze současných investičních trendů (významný pokles investic do infrastruktury LNG apod.), které by v budoucnu mohly mít negativní dopady na zajištění přiměřenosti nabídky a energetickou bezpečnost.