česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj ocenila výsledky české rozvojové spolupráce

Předsedkyně Výboru pro rozvojovou pomoc OECD Charlotte Petri Gornitzka a náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa představili dne 22. listopadu 2016 v Černínském paláci výsledky historicky prvního vyhodnocení systému rozvojové spolupráce a humanitární pomoci České republiky (tzv. Peer Review). Hodnocení Výboru pro rozvojovou pomoc OECD (dále DAC) provedli odborníci z Nizozemska a Švýcarska v průběhu roku 2016.

Závěry hodnotící zprávy jsou převážně pozitivní, DAC oceňuje funkční institucionální systém i konkrétní příspěvky ČR k omezování chudoby a nerovností např. v Moldavsku a v Etiopii. Zpráva obsahuje i některá doporučení do budoucna, jako například navýšení finančního objemu rozvojové pomoci a zajištění odpovídajících lidských zdrojů pro její poskytování.
„Hodnotitelé z OECD ocenili, že se česká pomoc dokáže vcítit do problémů místních obyvatel v partnerských zemích. V tomto smyslu označili Českou republiku za "empatického dárce",“ řekl náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa. Příkladem mohou být projekty na podporu domácí péče v Moldavsku, které se potýká s problémem emigrace práceschopného obyvatelstva do Evropy a slabým sociálním systémem pro děti, staré a nemocné.

Na Balkáně a ve východní Evropě je česká pomoc založena na kulturní blízkosti a sdílené historické zkušenosti. „Experti OECD ale současně vyzdvihli, že Česká republika dokáže efektivně pomáhat i ve vzdálenějších chudých zemích. Například v Etiopii se osvědčila česká pomoc v oblasti geologického mapování, které je základem pro další plánování rozvoje dopravní a vodní infrastruktury,“ dodal náměstek Tlapa.

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) ČR dle statistického výkaznictví OECD činila celkem za rok 2015 téměř 5 miliard korun, z toho dvoustranná rozvojová pomoc činila necelé 2 miliardy, mnohostranná 3 miliardy. Mezi největší příjemce dvoustranné ODA patří Moldavsko, Ukrajina, Afghánistán a Etiopie, mezi největší příjemce mnohostranné ODA patří EU a OSN. Podíl ODA na hrubém národním důchodu ČR dosáhl 0,12%, cílem je do roku 2030 navýšit tento podíl na 0,33%.

Prezentace Hodnotící zprávy Výboru OECD/DAC

Prezentace Hodnotící zprávy Výboru OECD/DAC

Náměstek ministra Martin Tlapa a předsedkyně Výboru pro rozvojovou pomoc OECD Charlotte Petri Gornitzka

Náměstek ministra Martin Tlapa a předsedkyně Výboru pro rozvojovou pomoc OECD Charlotte Petri Gornitzka