česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

7. vydání publikace Energy Technology Perspectives

V červnu 2016 zveřejnila Mezinárodní energetická agentura (IEA) 7. vydání publikace o perspektivách energetických technologií (Energy Technology Perspectives 2016), jejímž hlavním cílem je analýza možných přístupů a technologií, které mohou reálně přispět k dosažení klimatických cílů.

V souvislosti s výsledky Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP 21) zpráva upozorňuje, že i přes velmi pozitivní vývoj u řady čistých energetických technologií není pokrok dostatečný pro dosažení cíle omezení celosvětové změny klimatu na 2° C. Pouze v případě elektrických vozidel a solární a větrné energie je poslední vývoj poměrně slibný (významné snížení nákladů na technologie výroby elektřiny z větrné a solární energie, snížení cen baterií pro elektrická vozidla o 70%). Náklady na dekarbonizaci energetického sektoru do roku 2050 IEA odhaduje na zhruba 9 bilionů USD.

Hlavní pozornost zpráva věnuje městům a jejich potenciálu v přechodu na nízkouhlíkový energetický systém a snížení emisí CO2. Města se v současnosti podílejí na globální energetické poptávce ze 2/3 a na tvorbě 70% emisí CO2 z energetického sektoru. Podle IEA mají města jako centra ekonomického růstu a inovací důležité předpoklady přispět k nákladově efektivnímu snížení emisí CO2 a měly by proto mít hlavní úlohu v plnění závazků vyplývajících z dohody COP 21. Zároveň představují vhodné prostředí pro zavádění nových technologií od sektoru dopravy až po chytré sítě, které mohou usnadnit přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Podrobněji se publikace zabývá energeticky efektivními budovami ve městech, udržitelnou městskou dopravou, městskými energetickými systémy a výzvami a příležitostmi ve městech a městských oblastech v Mexiku.

Vzhledem k předpokládanému podílu měst na růstu celosvětové poptávky po energii do roku 2050 (především v rozvojových zemích a rychle se rozvíjejících ekonomikách) zpráva doporučuje vhodné politiky a technologie, které přispějí k omezení poptávky po energii, energetické náročnosti či emisí CO2 ve městech při současném zajištění přístupu k moderním energetickým službám. Podle zprávy bude mj. potřeba přizpůsobit přechodu na nízkouhlíkový energetický systém i trh, který by měl být motivační pro využívání nízkouhlíkových technologií, zavést funkční systém obchodování s emisemi či uhlíkovou daň. Zároveň IEA zdůrazňuje význam mezinárodní spolupráce, spolupráce veřejného a soukromého sektoru a spolupráce mezi vládami na místní a národní úrovni. 

 

Podíl jednotlivých sektorů na snížení emisí CO2

zdroj: Energy Technology Perspectives 2016