česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

8. vydání publikace IEA o energetických technologiích


Mezinárodní energetická agentura (IEA) v novém vydání publikace o perspektivách energetických technologií (Energy Technology Perspectives 2017) zkoumá vliv energetických technologií včetně technologického pokroku a dalších trendů na změny v energetickém sektoru a jeho budoucí podobu v příštích 40 letech. Publikace zároveň hodnotí dosažený pokrok v rozvoji různých energetických technologií v souvislosti s plněním klimatických cílů a specifikuje praktické možnosti maximálního využití potenciálu existujících čistých energetických technologií k dosažení ambicióznějších výsledků na základě Dohody z 21. Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.  

Podle zprávy IEA však pokrok v zavádění jednotlivých technologií v rámci procesu energetické transformace a přechodu na nízkouhlíkový energetický systém není dostatečný pro dosažení dlouhodobých klimatických cílů, přestože urychlení technologického rozvoje přispívá k ekonomickému růstu, posílení energetické bezpečnosti a zlepšení energetické udržitelnosti. K významnému pokroku došlo pouze v případě elektrických vozidel, solární a větrné energie a skladování energie na základě zavedení vhodných politických nástrojů, které jasně indikovaly hodnotu těchto technologických inovací a přilákaly dostatečné investice ze soukromého sektoru. Dosažení uhlíkové neutrality do roku 2060 a omezení celosvětové změny klimatu na 1,75° C do roku 2100 je podle IEA nicméně možné za podmínky využití všech dostupných politických nástrojů ve všech dotčených sektorech na celosvětové úrovni. Vzhledem k tomu, že to bude vyžadovat celou řadu různých technologií, bude současně potřeba systémový přístup a koordinace při jejich rozvoji a zavádění.

Pro proces energetické transformace bude mít zásadní význam dekarbonizace výroby elektřiny, která se stane hlavním zdrojem energie a u které lze dosáhnout nulových čistých emisí CO2 do roku 2060 v případě kombinace různých technologií (výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, jaderné energie a v plynových elektrárnách, využití technologie zachytávání a ukládání uhlíku u elektráren na fosilní paliva).

Jako další technologie a nástroje pro nákladově efektivní přechod na nízkouhlíkový energetický systém IEA uvádí větší využití energetické účinnosti v budovách, zvýšení efektivity výroby včetně využívání místních zdrojů a optimalizace využití materiálů, rozvoj inovací v ekonomicky strategických odvětvích (výroba oceli a cementu, chemický průmysl), zvýšení energetické účinnosti vytápění a chlazení, větší využívání hromadné dopravy, zajištění předvídatelné a dlouhodobé podpory inovací ve všech fázích. IEA zároveň doporučuje pokračovat v rozvoji mezinárodní spolupráce v této oblasti a věnovat také větší pozornost příležitostem a výzvám vyplývajícím z digitalizace v energetickém sektoru, která bude mít značný dopad na jeho další vývoj.      

Hlavní technologie výroby elektřiny z hlediska snížení emisí CO2


Zdroj: Energy Technology Perspectives 2017