česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zlepšené vyhlídky globální ekonomiky jsou zatíženy riziky směrem dolů

OECD dne 30. května 2018 vydala jarní Ekonomický výhled. Globální ekonomický růst se v minulém roce díky oživení investiční aktivity a vyšší dynamice světového obchodu zrychlil na 3,7 %. V letech 2018 a 2019 by pak podle prognózy OECD mohl dosahovat téměř 4 %.

V zemích OECD by se HDP mohl zvyšovat přibližně o 2,5 % ročně, v nečlenských státech by tempo růstu mělo být přibližně dvojnásobné. Hospodářský růst je ovšem podporován uvolněnou měnovou politikou a v mnoha zemích (zejména v USA) také ze strany fiskální politiky. Podle výsledků modelové simulace posílí fiskální stimul v USA ekonomický růst ve Spojených státech o 0,7 p. b. (v letech 2018 a 2019), pozitivní dopad v ostatních ekonomikách bude do 0,2 p. b. Ve srovnání s předchozí prognózou (Economic Outlook z listopadu 2017) byly predikce vesměs revidovány směrem vzhůru, obzvláště v případě USA (vlivem očekávaných dopadů fiskálního stimulu byla predikce pro rok 2018 zvýšena o 0,4 p. b., pro rok 2019 o 0,7 p. b.).

Prognóza OECD je k dispozici zde.

Tabulka 1: Růst globální ekonomiky ve výhledu kolem 4 %

Situace na trhu práce by se ve vyspělých ekonomikách měla dále zlepšovat. Navzdory zpomalení růstu zaměstnanosti by měl pokles míry nezaměstnanosti pokračovat, což v některých zemích umocní existující nedostatek zaměstnanců s vhodnou kvalifikací. Růst mezd by však měl zůstat umírněný, neboť ještě existuje prostor pro nárůst míry participace i počtu odpracovaných hodin (situace v jednotlivých státech se však výrazně liší).

Graf 1: Nedostatek pracovních sil je překážkou růstu

Růst světového obchodu se v roce 2017 výrazně zrychlil na 5,0 %. Přispěl k tomu zejména silnější hospodářský růst v Evropě (ta se vyznačuje relativně vyšší obchodní intenzitou, tedy poměrem růstu zahraničního obchodu k růstu HDP), silné oživení mezinárodního obchodu s elektronikou a polovodiči v Asii a posun ve struktuře poptávky směrem k investicím, pro něž je charakteristická vyšší dovozní náročnost. Za předpokladu, že nedojde k výraznému nárůstu protekcionismu, by letos růst světového obchodu mohl dosáhnout 4,7 %, v roce 2019 by se pak mohl dále zpomalit na 4,5 %. I při této dynamice by obchodní intenzita měla výrazně zaostat za dlouhodobým průměrem, na druhou stranu by však měla být vyšší, než v letech 2012–17.

Graf 2:     Oživení světového obchodu je patrné, poměr růstu světového obchodu k růstu světového HDP (trade intensity) však zůstává nízký

Rizika prognózy jsou vychýlena směrem dolů. Protekcionistické tendence již vedly k poklesu důvěry ekonomických subjektů, další nárůst protekcionismu by negativně ovlivnil dynamiku investic, zahraničního obchodu i HDP (modelové simulace přitom poukazují na to, že nepříznivé dopady jsou největší ve státech, jež protekcionistická opatření zavedly). Rychlejší než očekávaná normalizace měnové politiky v některých zemích by pak mohla zvýšit volatilitu na finančních trzích a odhalit nerovnováhy naakumulované vlivem snížené averze k riziku a nárůstu zadlužení. Vysoká poptávka, omezení na straně nabídky a geopolitické faktory v uplynulých měsících vedly k nárůstu ceny ropy – vysoká cena ropy je proto proinflačním rizikem, v případě jeho naplnění by byla nepříznivě ovlivněna také kupní síla domácností. Hospodářský růst by naopak mohl být silnější v případě, že by se podařilo implementovat strukturální reformy, jež by zvýšily růst produktivity.