česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zpráva OECD o tvorbě národních urbánních politik v členských zemích

V souvislosti s konferencí OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst (Habitat III) vydala OECD zprávu o urbánních politikách v členských zemích OECD: National Urban Policies in OECD Countries 2017. Cílem zprávy je posoudit pokrok v tvorbě a provádění urbánních politik na národní úrovni, které jsou považovány za základní nástroj pro implementaci Nové agendy pro města v příštích 20 letech i dosažení cílů udržitelného rozvoje a dalších globálních cílů. Zjištěné zkušenosti mohou být zároveň užitečné pro rozvoj urbánních politik v dalších zemích.   
 

Podle zprávy již téměř 90% zemí OECD zavedlo některé prvky či formy urbánní politiky, většinou se však jedná o počáteční fázi celého procesu tvorby a uplatňování této politiky. Pouze 4 členské státy se dostaly do fáze monitorování a vyhodnocování. Většina z posouzených politik se nejvíce zaměřuje na oblast hospodářského rozvoje. Ve všech fázích procesu tvorby a uplatňování urbánní politiky je podle OECD také zásadní, aby do něj byly zapojeny jednotlivé úrovně státní správy, soukromý sektor, občanská společnost i další zainteresované subjekty, k čemuž podle OECD ve většině členských zemí dochází.

V případě ČR zpráva popisuje hlavní principy současné urbánní politiky včetně hlavních sektorů a specifických otázek, na které se zaměřuje. Česká republika přispěla k vytvoření Nové agendy pro města jako člen Přípravného výboru pro konferenci Habitat III a v březnu 2016 uspořádala v Praze regionální konferenci OSN „Evropský Habitat“, která byla zařazena do oficiálního přípravného procesu konference Habitat III. Hlavním výstupem konference „Evropský Habitat“ bylo přijetí tzv. Pražské deklarace, která byla využita jako příspěvek 56 států severní polokoule pro jednání o Nové agendě pro města.

 

Přehled jednotlivých fází vývoje národní urbánní politiky v zemích OECD

Zdroj: National Urban Policies in OECD Countries 2017