česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zvláštní zpráva IEA k problematice znečištění ovzduší z energetického sektoru

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala dne 27. 6. 2016 zvláštní zprávu o výhledu světové energetiky, která se zabývá problematikou znečištění ovzduší z energetického sektoru (Energy and Air Pollution).

Jedná se o první podrobnou analýzu IEA zaměřenou na znečištění ovzduší, které je z velké části způsobeno emisemi z energetického sektoru (především neefektivní spalování), a energetický sektor by proto měl podle IEA k jeho řešení významně přispět. Zpráva na základě nejnovějších dat identifikuje hlavní trendy a globální výhled vývoje znečištění ovzduší ve vztahu k energetickému sektoru a podrobněji popisuje situaci v klíčových zemích a regionech (USA, Mexiko, EU, Čína, Indie, jihovýchodní Asie, Afrika).

Do roku 2040 IEA předpokládá trend postupného snižování celkových globálních emisí látek nejvíce znečišťujících ovzduší. Zatímco však v zemích OECD bude i nadále pokračovat pokles emisí hlavních znečišťujících látek a také v Číně se snížení emisí stane dlouhodobým trendem, v Indii a subsaharské Africe naopak dojde ke zhoršení kvality ovzduší.

Zpráva proto doporučuje nákladově efektivní strategii založenou na existujících technologiích a osvědčených politických nástrojích (stanovení ambiciózních dlouhodobých cílů kvality ovzduší, zavedení opatření v energetickém sektoru ke zlepšení stavu ovzduší, zajištění efektivního sledování, vynucování, hodnocení a komunikace), která by mohla přispět ke snížení emisí až o 1/2 ve srovnání s předpokládaným vývojem. Tato strategie by vyžadovala dodatečné investice v období do roku 2040 ve výši 2,3 trilionů USD na pokročilé technologie pro kontrolu znečištění ovzduší a 2,5 trilionu USD na urychlení transformace energetického sektoru.

Kromě řady přínosů pro lidské zdraví apod. by důležitým výsledkem této strategie bylo dřívější dosažení vrcholu emisí CO2, což je jedním z hlavních cílů dohody z Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v roce 2015 (COP 21).

Vývoj v globálním HDP, celkové poptávce po primární energii a emisích CO2 z energetického sektoru v období 2000 - 2015

zdroj: Energy and Air Pollution 2016 - World Energy Outlook Special Report