english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání

Krajanské spolky na Islandu

Na Islandu působí jeden krajanský spolek:

SPOLEK ČEŠTINA NA ISLANDU

Spolek Čeština na Islandu (ČENI) funguje v Reykjavíku od roku 2011. Jeho hlavní a dlouhodobě nejvýznamnější aktivitou je pravidelná výuka češtiny určená bilingvním dětem žijícím trvale na Islandu v rodinách s jedním nebo oběma českými rodiči. Během výuky se děti ve věku 0–16 let zábavnou formou, za využití aktivizačních metod a za vedení zkušených českých lektorek učí ve dvou věkových skupinách rozvíjet komunikační dovednosti v českém jazyce, čtení, psaní a získavají tak přístup ke kulturnímu dědictví. Spolek také připravuje bilingvní děti na srovnávací zkoušky z češtiny při vstupu na střední školy.

ČENI mimoto pořádá pravidelné tvořivé a sportovní akce či oslavy spojené s českými kalendářními svátky. Nemyslí přitom pouze na děti, ale na celou českou komunitu na Islandu. Častými setkáními utužuje a podporuje kolektiv Čechů, kteří se na Island dočasně nebo natrvalo přistěhovali, snaží se poskytovat poradenství a informace v problematice bilingvní výchovy děti – a to nejen v rámci české komunity v Reykjavíku, ale vůbec celého Islandu. Zástupci ČENI se několikrát do roka účastní konferencí a kulturních sešlostí, na nichž činnost ČENI, potažmo češtinu a českou kulturu jako takovou prezentují široké mnohojazyčné veřejnosti.

Spolek shromáždil do České knihovny na Islandu více než 1100 především dětských knih, spolupracuje s mnoha institucemi v České republice, na Islandu a ve světě a spoluorganizuje mezinárodní soutěž Český Honza pro české děti žijící trvale ve světě.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách http://www.tekkneska.modurmal.com/.