english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Velvyslanectví ČR v Oslo
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výstava o životě a díle Milady Blekastadové v Lomu

Dne 30. června 2018 se uskuteční otevření putovní česko-norské výstavy Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917- 2003. v Lomu, na statku Nordgard Aukrust. Tato výstava zde bude přístupná do 2. září 2018.

Vernisáž výstavy a následný seminář ponese název Verda i Lom. Milada Blekastad. «Vesle–Ola». (Svět v Lomu. Milada Blekastadová. «Malý Ola»).  Otevření putovní česko-norské výstavy se uskuteční v Lomu na Statku Nordgard Aukrust, na místě, kde vyrůstal známý norský básník Olav Aukrust. Více informací se dozvíte na těchto webových stránkách a v přiloženém letáku: http://aukrust-nordgard.no.

Výstava byla v Norsku doposud k vidění v domě spisovatele Bjørnstjerna Bjørnsona v Aulestadu (červen – září 2017), na každoročním semináři Norského svazu překladatelů (konec září 2017), v rámci semináře na Univerzitě v Oslo (11. 10. 2017), na Velvyslanectví ČR v Oslo (16. 10. – 30. 11. 2017), dále pak v knihovně v Trondheimu (17. 1. – 31. 1. 2018) a v knihovně v obci Stange (12. 3. – 25. 3. 2018). O dalším umístění výstavy v Norsku se jedná.

Výstava je součástí projektu vytvořeného za účelem představení osobnosti Milady Blekastadové širší veřejnosti v České republice a v Norsku. Součástí projektu je též stacionární česko-anglická výstava, která byla zpřístupněna v září a říjnu 2017 ve výstavních prostorách Akademie věd ČR na pražské Národní třídě a druhá putovní česko-norská výstava, která je prezentována na různých místech v České republice. Projekt dále zahrnuje zpracování encyklopedického hesla Milada Blekastad(ová) pro českou a norskou Wikipedii a zřízení a udržování domény miladablekastad.com. Projekt je realizován v České republice nakladatelstvím Elg ve spolupráci s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR.

Záštitu nad projektem převzali předsedkyně Akademie věd ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., velvyslanec České republiky v Norsku J. E. Jaroslav Knot a velvyslankyně Norského království v České republice J. E. Siri Ellen Sletner. Projekt finančně podpořily Ministerstvo kultury ČR, Akademie věd ČR, Velvyslanectví ČR v Oslo, Nadace Solgløtt a centrum NORLA.       

                                          

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------         

 

Milada Blekastadová se narodila 1. července 1917 v Praze do rodiny významného pražského nakladatele Františka Topiče. Jejími rodiči byli Jaroslav Topič a Milada Topičová. Milada Blekastadová studovala v Praze na Vyšší dívčí škole, studia však nedokončila. V pouhých šestnácti letech odjela do Norska na pozvání manželky norského spisovatele Inge Krokanna Gunnvor Krokkanové. O rok později se v roce 1934 vdala za norského malíře Hallvarda Blekastada. Manželé Blekastadovi se po několika letech života v Lomu usadili v Hallvardově rodném Gausdalu, společně vychovali sedm dětí.


Těžištěm práce Milady Blekastadové byla překladatelská činnost. Milada Blekastadová si osvojila obě verze norštiny včetně gausdalského dialektu. Začínala překlady z norštiny do češtiny. V tomto období přeložila dvě knihy spisovatele Inge Krokanna, román Tarjeie Vesaase Vraní koně a knihu Jana Karafiáta Broučci pro malé a velké děti. Jejím prvním překladem do norštiny byla kniha českých pohádek. Do norštiny přeložila Milada Blekastadová díla nejvýznamnějších českých autorů, jakými byli například Ludvík Vaculík, Karel Čapek, Ivan Klíma, Milan Kundera a Václav Havel. Za překlad Vaculíkovy Sekyry dostala v roce 1969 Bastianprisen, cenu Svazu norských překladatelů. Dostalo se jí i řady jiných ocenění, v roce 1997 prezident Václav Havel vyznamenal Miladu Blekastadovou za její celoživotní dílo medailí Za zásluhy. Sám Vaculík, s jehož rodinou ji pojilo mnohaleté přátelství, o ní a jejím překladatelském díle v rozhovoru pro Lidové noviny prohlásil: „Na tomto příběhu a výsledku je až otřesně zvláštní to, že přítomnost nějaké národní literatury na cizím území záleží na jednom člověku“ (Lidové noviny, 8. 7. 1997).


Další částí celoživotní práce Milady Blekastadové byla badatelská činnost zaměřená na Jana Amose Komenského. V roce 1955 přeložila Komenského dílo Labyrint světa a ráj srdce. Překlad zaujal profesory z Univerzity v Oslo a Milada Blekastadová získala stipendium pro výzkum. Ten vyústil v roce 1969 v doktorskou disertaci a rozsáhlou Komenského monografii v němčině. Univerzitou v Oslo jí byl udělen titul doktorky filosofie. Vědecky se Komenskému věnovala až do své smrti.

Mezi lety 1957 a 1987 vyučovala Milada Blekastadová na Univerzitě v Oslo historii české literatury. Přednášky vyšly jako dvousvazková publikace v letech 1958 a 1978. Další její významná činnost spočívala v podpoře českých umlčovaných spisovatelů a překladu samizdatové literatury. Za svůj život napsala nespočet odborných i popularizačních článků a sloupků do norských novin a deníků. Založila Nadační fond Františka Topiče, jehož hlavním cílem je podpora mladých osobností zabývajících se českou literaturou, historií a filosofií skrze udělování stipendií.


Milada Blekastadová zemřela v Oslo dne 25. října 2003. Podle svého přání je pohřbena v rodinné hrobce rodiny Topičů na Olšanských hřbitovech v Praze.

přílohy

Pozvánka 6 MB PDF (Acrobat dokument) 5.6.2018