english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání

Úvodní slovo velvyslance

Úvodní slovo velvyslance České republiky v Norském království a Islandské republice J.E. JUDr. Jaroslava Knota, Ph. D.
 


Milí přátelé, vážení čtenáři,

dovolte mi, abych Vás jménem svým i svých kolegů srdečně přivítal na webových stránkách Velvyslanectví České republiky v Oslo. Velvyslanectví svou činností pokrývá nejen území Norského království, ale je rovněž příslušné i pro Islandskou republiku.

Smyslem a cílem práce velvyslanectví je udržet a rozvíjet přátelské vztahy mezi Českou republikou a oběma státy v jeho působnosti tak, jak to na mezinárodněprávní úrovni předpokládá Charta OSN. Zároveň usilujeme o prohloubení politické a bezpečnostní spolupráce, jakož i vzájemných styků v oblasti hospodářské politiky a ekonomické diplomacie, školství a vědy, kultury a dále těch oblastí, kde má Česká republika s Norskem či Islandem společné zájmy. Rovněž poskytujeme konzulární služby českým občanům.

Rád bych Vám při čtení těchto stránek popřál, abyste na nich nalezli vždy užitečné a zajímavé informace.

Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo budete-li se chtít podělit o podněty či informace týkající se aktuálního dění mezi Českou republikou a Norskem nebo Islandem, neváhejte nás kontaktovat.

V úctě

Jaroslav Knot