english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání

Ekonomická diplomacie České republiky

Tým velvyslanectví ČR v Oslo je součástí Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade, které jsou schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa.

První styčným bodem českých firem a podnikatelů se zájmem o navázání obchodních styků s Norskem a Islandem je typicky Klientské centrum pro export, jenž je jednotným kontaktním místem Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí pro české podnikatele, kteří chtějí expandovat na zahraniční trhy. Klientské centrum nabízí služby nejen malým a středním podnikům, ale i velkým společnostem se zakázkami většího rozsahu.

Na Klientské centrum pro export se můžete obracet s dotazem k exportu nebo se zájmem o služby z Katalogu služeb Jednotné zahraniční sítě.

Ať už kontaktujete Klientské centrum pro export nebo přímo náš úřad, služby a dotazy týkající se Norska a Islandu pro vás zpracují pracovníci velvyslanectví ČR v Oslo, zahraniční kanceláře CzechTrade ve Stockholmu, případně další specialisté vládních agentur CzechTrade a CzechInvest podle požadovaného zaměření.
 Velvyslanectví ČR v Oslo poskytuje:

  • asistenci a podporu při jednání s oficiálními institucemi a se státními podniky v Norsku a na Islandu;
  • pomoc při vytipování obchodních partnerů podle oborů;
  • reference při hledání služeb právních kanceláří, obchodních komor, bank;
  • podporu při zajištění schůzek a zabezpečení podnikatelských misí, včetně případné účasti;
  • poskytnutí logistické podpory dle možností a dohody (např. doporučení tlumočnických služeb);
  • konzultace o hospodářském a podnikatelském prostředí Norska a Islandu;
  • sledování a sdílení informací o chystaných a probíhajících veřejných zakázkách v Norsku a na Islandu;
  • politický vhled a diplomatické a obchodní znalosti z relace ČR s Norskem a Islandem.

Základní informační zdroj ekonomické diplomacie ČR v Norsku a na Islandu představují tzv. Souhrnné teritoriální informace.

Všechny základní služby při prvotním zájmu exportérů o vstup na trh jsou poskytovány zdarma.
 Kontakty a odkazy:

Klientské centrum pro export telefon: +420 224 907 576
nebo 800 133 331 (Zelená linka pro export)
e-mail: kcexport@businessinfo.cz
   
Velvyslanectví ČR v Oslo telefon: +47 22 12 10 33
e-mail: commerce_oslo@mzv.cz
   
CzechTrade Skandinávie ve Stockholmu telefon: +46 8 236 712
e-mail: info@czechtrade.se
   
CzechInvest Skandinávie v Praze telefon: +420 296 342 809
e-mail: scandinavia@czechinvest.org