english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání

Souhrnná teritoriální informace

Souhrnná teritoriální informace (STI) je základním, volně přístupným, komplexním a faktografickým materiálem, který poskytuje informace o politickém a ekonomickém stavu daného státu.

STI zpracovává a aktualizuje velvyslanectví ČR, které je příslušné pro konkrétní zemi, s cílem maximální využitelnosti ze strany české podnikatelské sféry, veřejnosti i státní správy. Všechny použité informace jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů.


Odkazy na aktuální verzi Souhrnné teritoriální informace:


Od roku 2004 jsou obchodní vztahy ČR a Norska/Islandu upraveny v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru, uzavřené mezi zeměmi Evropské unie a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu. ČR a Norsko uzavřely rovněž dohodu o podpoře a ochraně investic.

Dle českých statistik posledních pěti let se Norsko pohybuje celosvětově okolo 25. příčky z hlediska objemu veškerého exportu z ČR. Dle islandské statistiky je ČR 20. nevětším dovozcem zboží na ostrov.
 Bilance vzájemné obchodní výměny ČR s Norskem
v mld. Kč

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dovoz do ČR 28,1 14,4 8,4 11,7 6,2 6,2
Vývoz z ČR 16,2 16,2 17,1 17,6 18,2 18,8
Obrat 44,3 30,6 25,5 29,3 24,4 25
Bilance -11,9 1,8 8,7 5,9 12,0 12,6

 

Hlavní vývozní komodity z ČR do Norska

 • osobní automobily, přívěsy a návěsy, jízdní kola s elektrickým motorem, pneumatiky
 • výrobky ze železa a oceli (tyče, trubky, pruty, dráty)
 • montované stavby, nábytek
 • výrobky stavebního truhlářství ze dřeva a kovu
 • stavební komponenty z plastů (desky, fólie, těsnění, vany) a keramiky (cihly, dlaždice, obkládačky)
 • elektrické ovládací pulty a spínače
 • stroje pro automatizované zpracování dat (kancelářské, záznamové)
 • textilie a tkaniny z přírodních i umělých vláken, oděvy a oděvní doplňky
 • stavební stroje (jeřáby, vozíky, rypadla, srovnávače), zemědělské stroje (žací, sekací, třídící)
 • sportovní potřeby
 • dětské pleny a hračky


Hlavní dovozní komodity z Norska do ČR

 • ryby, korýši a rybí maso (chlazené, zmrazené)
 • feroslitiny, hliník, měď, zinek a výrobky z nich
 • lékařské nástroje, léky a farmaceutické zboží
 • zemědělské, lesnické a zahrádkářské stroje a ruční nářadí
 • komponenty motorových vozidel
 • vodík, acyklické alkoholy, chemické izotopy, radioaktivní směsi
 • transformátory, elektrické rozvaděče, kabely a vodiče
 • potravinové přípravky, škroby
 • minerální chemická hnojiva
 • novinový papír a lepenka
 • kamna, kotle a příslušenství k nim
   


Bilance vzájemné obchodní výměny ČR s Islandem
v mld. Kč

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dovoz do ČR 1,4 1,3 2,1 1,3 1,5 1,5
Vývoz z ČR 0,8 0,8 1,2 1,5 1,5 1,1
Obrat 2,2 2,1 3,3 2,8 3,0 2,6
Bilance -0,6 -0,5 -0,9 0,2 0 -0,4

 

Hlavní vývozní komodity z ČR na Island

 • osobní automobily, náhradní díly a příslušenství motorových vozidel
 • stroje k automatickému zpracování dat, k záznamu a projekci zvuku a obrazu
 • stavební mechanizace (jeřáby, lanové vozíky, rypadla)
 • ocelové, hliníkové a litinové konstrukce, profily a trouby
 • stavební díly z plastů, keramiky a umělého kamene
 • svítidla a osvětlovací zařízení
 • chladničky a mrazicí boxy
 • přípravky k výživě zvířat
 • montované stavby
 • pivo


Hlavní dovozní komodity z Islandu do ČR

 • neopracovaný hliník, hliníkové tyče, pruty a fólie
 • léky, lékařské nástroje a ortopedické pomůcky
 • feroslitiny
 • měřicí přístroje
 • ryby, rybí maso a rybí moučka
 • potravinové přípravky