english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání

Firma

Firma

Firma

Právo vysílat pracovníky do Norska má ...

 

personální agentura, když je registrována u Norského úřadu práce (Arbeidstilsynet) nebo má v Norsku stálého zástupce 

a

ostatní firmy, když je (i) vysílaný pracovník stálým zaměstnancem této firmy, (ii) vysílaný pracovník při práci pro zahraniční firmu zůstává v sektorech, v nichž vysílající firma běžně podniká a (iii) není vysíláno více než 50 % zaměstnanců vysílajícího podniku

 

Další informace ohledně práv k vysílání pracovníků najdete na webových stránkách Norského úřadu práce v anglickém jazyce.


Přehled základních povinností pro firmy vykonávající komerční činnost v Norsku a jejich zaměstnance

 

- firma vykonávající komerční činnost na území Norska (obrat v hodnotě vyšší než 50.000 NOK během 12 měsíců a působící v Norsku 90 dní a déle) musí mít norské identifikační číslo

- zaměstnanci musí mít D-číslo nebo norské ID (pro pobyt delší než 6 měsíců)

- všichni zaměstnanci se musí dostavit k identifikační kontrole na územně příslušné pobočce daňového úřadu

- všichni zaměstnavatelé musí vyplnit formulář RF1198 –nahlášení zaměstnanců v registru zakázek, elektronicky nebo poštou

- klienti zahraniční firmy nebo firma přijímající zahraniční vysílané pracovníky musí vyplnit formulář RF1199 – nahlášení specifik zakázky a její data jejího trvání

- zaměstnanci pracující na stavební nebo montážní zakázce musí mít HMS kartu


Povinnosti firem vysílajících do Norska pracovníky

 

  • Zápis do Registru právnických osob (Enghetsregister) 

Každá firma vykonávající v Norsku komerční činnost (prodej zboží a poskytování služeb), nebo vysílá pracovníky do Norska, se musí zaregistrovat v Enhetsregister. Tato povinnost se nevztahuje pouze na zahraniční dodavatele zboží. Registrací firma získává norské identifikační číslo (IČ). Registrace je bezplatná a lze ji provést elektronicky. Pro registraci je potřeba norské bankovní ID. Když firma norským bankovním ID nedisponuje, využije k registraci identifikační údaje jejího zástupce (s podpisovými právy) v Norsku - běžným postupem je najmutí si norského účetního. Více informací lze nalézt na www.brreg.no nebo je možné využit telefonní linky + 47 75 00 75 00.

  • Zápis do Obchodního rejstříku

Obecně všechny právnické osoby a subjekty operující na norském území a generující příjem by měly být zaregistrovány jako pobočka zahraniční společnosti (NUF). Zaregistrování společnosti může trvat i několik týdnů a v rámci celého procesu mohou vedoucí pracovníci získat dočasné osobní číslo (tzv. D-nummer) nezbytné pro komunikaci s norskými úřady či založení bankovního účtu v zemi. Povinnost registrace firmy do norského Obchodního rejstříku vzniká v případě, že firma na území Norska vykonává komerční činnost (viz definice výše). S registrací v Obchodním rejstříku je ve většině případů spojena povinnost firmy zpracovávat výroční účetní zprávy. 

  • Zápis do Registru daně z přidané hodnoty (Merverdiavgiftsregisteret)

Pokud obrat firmy nepřevyšuje 50,000 NOK není firma povinna registrovat se do Registru daně z přidané hodnoty. Pokud ano, lze tak učinit u Norského daňového úřadu (Skatteetaten). Firma je též povinna vést si účetní záznamy o komerčních činnostech provedených v Norsku. 

  • Nahlášení zakázky do Registru zakázek a nahlášení zaměstnanců

Klienti zahraniční firmy nebo firma přijímající zahraniční vysílané pracovníky musí vyplnit formulář RF1199, ve kterém nahlásí specifika zakázky a dobu jejího trvání. Všichni zaměstnavatelé dále musí vyplnit formulář RF 1198, jehož prostřednictvím je legalizován pobyt vyslaných pracovníků v Norsku.  Oba formuláře musí být odevzdány elektronicky nebo poštou na místně příslušný daňový úřad (Skattetaten) a to nejpozději do 14 dnů po započnutí práce v Norsku.

  • Zápis do daňového systému a žádost o daňovou kartu (skattekort)

Všichni zaměstnanci pracující v Norsku musí mít daňovou kartu (skattekort) a to i přes to, že nemají povinnost platit v Norsku daně. Zaměstnavatel může poslat elektronickou žádost jménem zaměstnance nebo si zaměstnanec o kartu žádá sám vyplněním formuláře RF-1209, který je k dispozici i na pobočkách daňových úřadů.

Předpokladem pro získání karty je, že se zaměstnanec dostaví na pobočku daňového úřadu k ověření identity. Na tuto schůzku je třeba se objednat dopředu a mít s sebou:

- platný identifikační dokument – cestovní pas nebo občanský průkaz, který obsahuje fotografii, státní příslušnost a pohlaví (pokud pohlaví není uvedeno, je třeba mít rodný list nebo jiný dokument)

- pracovní smlouvu, nebo písemnou nabídku práce – smlouva musí být psána norsky, anglicky nebo jiným severským jazykem; pokud je pracovník vyslán personální agenturou, musí mít také potvrzení o zakázce v Norsku.

Když je karta připravena, obdrží ji zaměstnavatel skrze objednávací nebo výplatní systém. 

Více informací na lze nalézt na webových stránkách Norského daňového úřadu

  • A-melding

Každý zaměstnavatel je povinen jednou měsíčně poslat daňovému úřadu hlášení o svých zaměstnancích, jejich mzdě a benefitech, srážkové dani a dani ze mzdy. Hlášení se musí podávat každý měsíc, a to včetně toho, ve kterém je pracovní poměr ukončen nebo ve kterém zaměstnanec nedostal mzdu. Více o a-melding včetně návodu naleznete zde


Informace pro firmy o právech jimi vyslaných pracovníků v Norsku 

 

- Minimální mzda (pouze v některých odvětvích) https://www.arbeidstilsynet.no/en/working-conditions/pay-and-minimum-rates-of-pay/minimum-wage/

- Placená dovolená v souladu s norskými pravidly https://www.arbeidstilsynet.no/en/working-conditions/holiday/

- Pracovní doba a příplatek za práci přesčas v souladu s norskými pravidly https://www.arbeidstilsynet.no/en/working-conditions/working-hours/ , https://www.arbeidstilsynet.no/en/working-conditions/working-hours/overtime/

- Stravu a ubytování hrazené zaměstnavatelem (v určitých odvětvích) https://www.arbeidstilsynet.no/en/working-conditions/pay-and-minimum-rates-of-pay/minimum-wage/

- Písemná pracovní smlouva https://www.arbeidstilsynet.no/en/working-conditions/contract-of-employment/

- Bezpečné pracovní prostředí https://www.arbeidstilsynet.no/en/safety-and-health/