english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání

Pracovník

Pracovníci

Pracovníci

Základní informace a odkazy

 

arbeidstilsynet.no - Norská inspekce práce (přes Messenger ji lze kontaktovat i v češtině)

sua.no - Centrum služeb pro zahraniční pracovníky. Je místem, kde jsou dostupné tři norské úřady – Policie (také v zastoupení Imigračního úřadu/UDI), Daňový úřad/Skatteetaten a Inspekce práce. Daňový úřad mají povnnost navštívit všichni cizinci – občané EU/EHP/EFTA, kteří se chystají v Norsku pracovat. Mají totiž povinnost požádat o daňovou kartu/skattekort a je jim přiděleno norské identifikační číslo, a to buď krátkodobé (D-nummer) nebo trvalé (personnummer/fødselsnummer), pokud je jejich pobyt v Norsku plánován na více než půl roku. Policii mají povinnost navštívit všichni cizinci – občané mimo EHP z důvodu předložení dokumentace k žádosti o povolení k pobytu či k vyřízení pobytové karty. Občané EU/EHP/EFTA mají povinnost se zaregistrovat, pokud má jejich pobyt v Norsku přesáhnout 3 měsíce. A Inspekci práce mohou navštívit, aby zjistili, jaké jsou podmínky pracovně-právních vztahů v Norsku. Zahraniční pracovníci tedy nemusí navštěvovat jednotlivé úřady na různých místech, ale mohou přijít do SUA-centra.

centrální portál Norské inspekce práce pro zahraniční pracovníky - V souvislosti s mezinárodním projektem Know Your Rights, zaměřeným na cizince, kteří by chtěli v Norsku pracovat či již pracují, byl Inspekcí práce vytvořen vícejazyčný webový portál s informacemi souvisejícími se zaměstnáním v Norsku. Jedná se o oficiální a ověřené informace, vycházející z norského Zákoníku práce/Arbeidsmiljøloven a dalších souvisejících předpisů. Portál obsahuje informace např. o pracovních smlouvách, mzdových tarifech pro některé profese, dovolených a pracovním volnu, pracovní době a nárocích na přestávky, výplatě mzdy, o daních z příjmů, ale i informace o tom, co dělat v případě, pokud zaměstnavatel nechce či nemůže vyplácet mzdu.

__________________________________________________________________________

Povinnosti pracovníků vyslaných za prací do Norska 

 

 • Registrace u Ředitelství pro imigraci (UDI)

Pracovník, který byl vyslán do Norska, se nejpozději do 3 měsíců od vstupu na norské území musí zaregistrovat na UDI. K registraci musí mít připravený platný doklad totožnosti, pracovní smlouvu a dokumentaci od klienta v Norsku nebo zaměstnavatele z jiné země EHP potvrzující pracovní úkol v Norsku a trvání pobytu (pobyt musí být dočasný). Tyto dokumenty musí být v norštině nebo angličtině. Pokud nejsou, musí být přeloženy do norštiny nebo angličtiny a následně soudně ověřeny. Na dokumentech musí být uvedeno, kdo je přeložil a kdy. Pokud se pracovník už jednou na UDI nahlásil, nemusí úkon opakovat při dalším pobytu.

 • Registrace u Norského daňového úřadu (Skatteetaten)

Pracovník má povinnost se dostavit k identifikaci k územně příslušnému daňovému úřadu, kde mu bude přiděleno dočasné identifikační číslo (tzv. D-nummer), které platí pro pobyt v Norsku do šesti měsíců. Je-li pobyt delší zažádá se o trvalé identifikační číslo. Na tyto schůzky se pracovník musí objednat dopředu a je povinen mít s sebou platný doklad totožnosti a dokumentaci, která se vztahuje k jeho pobytu, například pracovní smlouvu, doklad o koupi nebo pronájmu nemovitosti na 6 měsíců.

 • HMS karta

Pracovníci pracující na stavební nebo montážní zakázce musí mít v Norsku vydanou HMS kartu, která jim umožní vstup na pracoviště. Jiný druh HMS karty je též povinný pro zaměstnance uklízecí služby. HMS kartu svým zaměstnancům obvykle zařizuje zaměstnavatel. Její cena je 130 NOK včetně poštovného a DPH. K jejímu zařízení je třeba mít norské přihlašovací údaje. Na pracovišti je zaměstnanec povinen nosit kartu na viditelném místě a ukázat ji případné kontrole. Po ukončení pracovního úkonu je potřeba kartu vrátit zaměstnavateli ke zničení v rámci předcházení zneužití karty.

__________________________________________________________________________

Práva vyslaných pracovníků v Norsku

 

Pokud vás zaměstnavatel pošle na zakázku do Norska, máte obdobná práva jako norští pracovníci. To platí i v případě, že jste zaměstnáni personální agenturou nebo podnikovou skupinou a jste vysláni do norské pobočky.

Jako pracovník vyslaný do Norska máte od svého zaměstnavatele nárok na následující:

Váš zaměstnavatel nese hlavní zodpovědnost za vaše zdraví a bezpečnost a musí zajistit, že všichni budou používat ochranné pomůcky. Jestliže na stejném pracovišti působí více podniků, je to ten hlavní z norských podniků, který je zodpovědný za koordinaci práce v oblasti zdraví a bezpečnosti. 

 • Mzda, výdaje a výplatní páska

Pokud pracujete v odvětví, ve kterém je určena minimální mzda, máte nárok na mzdu pode této kolektivní dohody.

Minimální mzdy jsou v Norsku ustanoveny v těchto odvětvích:

 • Stavební práce
 • Námořní stavební práce
 • Zemědělství a zahradnictví
 • Úklidové práce
 • Zpracování ryb
 • Elektrikářské práce
 • Silniční nákladní doprava
 • Osobní doprava turistickým autobusem
 • Práce spojené s provozem hotelů, restaurací a cateringu

Více o minimálních mzdách a dohodách o nich, včetně přesných výší mezd v jednotlivých odvětvích, lze nalézt na webových stránkách Norské inspekce práce. Tyto dohody mohou rovněž obsahovat ustanovení týkající se úhrady výdajů na stravu, ubytování a na cesty domů. Pokud jste vysláni personální agenturou, máte nárok na stejnou mzdu jako plnohodnotní zaměstnanci podniku, který vás najímá. Zaměstnavatel vám také musí poskytnout výplatní pásku, která ukazuje metodu použitou k výpočtu výše mzdy, základ, ze kterého se počítá výše mzdy při čerpání dovolené, a všechny provedené srážky.

 • Stížnosti a uplatnění nároků

Pokud neobdržíte plat nebo dovolenou, na kterou máte nárok, musíte se o svůj nárok přihlásit u zaměstnavatele ve své domovské zemi. Pokud není vaše žádost úspěšná, musíte se obrátit na soud nebo na orgány ve vaší domovské zemi. Pracovní smlouva najatého pracovníka je obvykle uzavřena s vysílajícím podnikem. Pokud dojde k propuštění pracovníka, obrací se právě na vysílací podnik, nikoliv na najímací. Norský pracovní úřad vám nemůže pomoci se zpětným vyžádáním mzdy, ale může nařídit zaměstnavateli, aby vám vyplácel správnou výši mzdy v budoucnu. Často je doporučováno, stát se členem norského svazu odborů, který vám v případě problémů s neobdrženou mzdou může pomoci. Více o svazu a informace jím poskytované https://arbeidsmandsforbundet.no/. Bezplatnou právní pomoc nabízí jussbuss či norská charita.

Informace o pojištění a pro zahraniční pracovníky v Norsku lze nalézt zde