english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Tereza Duchoňová

Jsem studentkou magisterského oboru Právo informačních a komunikačních technologií na Univerzitě v Oslo a svou stáž na Velvyslanectví jsem absolvovala v průběhu března a dubna 2021. S ohledem na situaci panující v této době jsem jak studium, tak stáž absolvovala online. Díky vstřícnému a konstruktivnímu vedení mé stáže tato pracovní zkušenost přispěla k mému profesnímu rozvoji a prohloubila můj zájem o Norsko.

Tereza Duchoňová

Tereza Duchoňová

Účastí na online konferencích, ze kterých jsem pro Velvyslanectví připravovala výstupy, jsem měla možnost proniknout do norské zahraniční politiky. Semináře o norském působení v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů a o norských prioritách v oblasti Dálného severu nejen doplnily moji znalost mezinárodního práva, ale také zajímavě doložily problémy, které doprovázejí tvorbu právních norem na této úrovni. Vzhledem k české žádosti o pozorovatelský status v Arktické radě byl posledně zmiňovaný seminář o to zajímavější.

 

Rovněž jsem měla možnost se blízce seznámit s norskou a islandskou vnitrostátní situací. V prvním případě se jednalo například o rešerše norské legislativy nebo sledování avizovaných změn v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury. V případě Islandu jsem se podílela na vypracování čtvrtletní zprávy, která rekapitulovala hospodářský a politický vývoj v zemi.

 

Ačkoliv jsem celou stáž absolvovala online, stejně tak jako ostatní stážisté musím vyzdvihnout vstřícný a přátelský kolektiv Velvyslanectví. Všem bych tedy chtěla moc poděkovat, že jsem mohla stáž touto cestou absolvovat a za její skloubení s mým studiem. Nadto musím poděkovat za způsob vedení mé stáže a za velice zajímavé úkoly, díky kterým jsem si připadala jako plnohodnotný člen Velvyslanectví.