english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální informace ke vstupu na území Islandu po 1. červenci 2021

Vláda Islandu rozhodla o úpravě pravidel pro vstup do země platných prozatím do 15. srpna 2021.

Aktuálně platná pravidla pro vstup na území Islandu:

anglická verze: https://island.is/en/p/entry

https://www.covid.is/categories/travel-to-and-within-iceland

německá verze: https://www.covid.is/de/reisen-nach-island

 

Pravidla na hranici pro osoby s očkováním nebo prodělanou infekcí COVID-19

Všichni cestující se musí před příjezdem na Island předem zaregistrovat a potvrdit svůj den odletu, pokud je znám. Na hranici musí předložit potvrzení o úplném očkování nebo potvrzení o předchozí prodělané infekci. Pokud certifikát není platný, musí jednotlivec podstoupit 2 testy a mezi nimi karanténu po dobu 5 dnů.

Od 1. července 2021 musí uplynout 14 dní od druhé dávky (nebo 14 dnů od dávky Janssen / Johnson & Johnson), aby byl certifikát platný. Pokud je doba kratší než 14 dní, musí cestující podstoupit testování na hranici a postupovat podle pravidel pro domácí karanténu, dokud se nedosáhne negativního výsledku. Tito cestovatelé nemusí předložit negativní test PCR.

Testování a karanténa dětí:

Děti narozené v roce 2005 nebo později nemusí být testovány na hranicích. Jsou osvobozeny od povinnosti předložit negativní certifikát PCR při příjezdu. Pokud dítě cestuje s osobou, která musí být v karanténě, zůstane s ní a je propuštěno z karantény, pokud je druhý test takovéto doprovázející osoby negativní. Pokud je doprovázející osoba osvobozena od dvojitého screeningu a karantény, je osvobozeno i dítě. Dítě, které cestuje samo, nemusí být v karanténě.

Děti narozené v roce 2004 nebo dříve musí být podrobeny testování na hranici, dále karanténě po dobu 5 dnů a poté testovány podruhé, pokud nemají osvědčení o úplném očkování. Děti, které nedosáhly věku 18 let, mohou cestovat na Island se svými rodiči, jsou-li rodiče osvobozeni od cestovních omezení na Island.

Cestujícím se doporučuje stáhnout si aplikaci Rakning C-19. Používá se mimo jiné ke komunikaci negativních výsledků testů a v případě potřeby pomáhá vysledovat infekci.

Pokud vznikne sebemenší podezření, že jednotlivec předložil padělaný certifikát, bude povinně v rámci karantény dvakrát testován.

!! Od 27. července 2021 dochází ke změně podmínek cestování na Island. I očkovaní nebo s testem na protilátky budou muset mít PCR nebo antigen test nikoli starší 72 hodin před nástupem na palubu letadla!!

 

Certifikát

anglická verze informací ohledně certifikátu: https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item44162/Certificate-of-vaccination-against-COVID-19-accepted-at-the-border

Certifikáty mohou být v papírové nebo elektronické podobě. Hraniční kontrola bude vyhodnocovat, zda je certifikát platný, a v případě potřeby bude požádán o konzultaci zástupce hlavního epidemiologa Islandu (zdravotnický pracovník). Konečné rozhodnutí o platnosti certifikátu je na uvážení hlavního epidemiologa. Pokud cestující předloží dokument, který je považován za neplatný, tj. nesplňuje požadavky na certifikát stanovené, musí cestující, kteří takový dokument předložili, podstoupit dvojí testování s karanténou mezi testy a povinností zůstat v navrženém karanténním zařízení.