english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Novela zákona o státním občanství Norska (Statsborgerloven) umožňuje od 1. ledna 2020 v Norsku dvojí nebo vícenásobné státní občanství.

Dnem 1. ledna 2020 vstoupila v Norsku v platnost  novela zákona o státním občanství, která zavádí institut dvojího a vícenásobného státního občanství. Gestorem novely a úřadem, který státní občanství řeší, zůstává UDI (Udlendingsdirektoratet/Norwegian Directorate of Immigration). 

Norský zákon o státním občanství (Norwegian Nationality Act/Statsborgerloven) platný od roku 2005 byl novelizován po 15 letech.  Zásadní změnou schválenou norskou vládou a parlamentem je možnost občanů Norska stát se občany i jiného/jiných států. Norští občané žijící v zahraničí, kteří z důvodu nabytí jiného občanství přišli o norské občanství, budou nyní moci jednoduchým prohlášením získat norské občanství zpět. Ostatní, kteří se norského občanství vzdát nechtěli, budou moci požádat o další státní občanství ve státě, kde trvale či dlouhodobě žijí. 

Zákon se dotýká i českých občanů žijící dlouhodobě v Norsku, kteří tak mají možnost žádat o norské občanství, aniž by ze strany norských úřadů byli nuceni se svého českého občanství vzdát.  

Žádosti o norské státní občanství se podávají na ředitelství imigračního úřadu (UDI/Norwegian Directorate of Immigration), přičemž od 3. února 2020 budou k dispozici nové, zjednodušené formuláře.

Podmínky pro získání dvojího občanství jsou různé a odvíjí se od mnoha aspektů (věk, povolení k trvalému pobytu v Norsku, rezidenční karta rodinného příslušníka ze země EU/EHS aj.) Všechny varianty jsou řešeny formou interakčního formuláře na webových stránkách UDI - www.udi.no

 

Obecné podmínky pro získání norského občanství:

  • Současně s podáním žádosti zaplatit přihlašovací poplatek, který činí 3 700 NOK pro dospělou osobu. V případě dětí a mladistvých do 18 let se poplatek nehradí. Poplatek se hradí online (platba kartou) při podávání přihlášky, pokud tak nelze učinit, další variantou je uhrazení poplatku přímo při podávání žádosti na příslušné norské ambasádě nebo konzulátu.
  • Žádající osoba musí mít ověřenou totožnost, např. se prokázat platným pasem (podmínky prokázání totožnosti na základě předložení platného pasu jsou osvobozeni žadatelé mladší 18 let, kteří ale a) musí předložit jiný průkaz totožnosti b) alespoň jeden z rodičů má ověřenou totožnost.
  • Žadatel musí být rezidentem s trvalým pobytem v Norsku a mít v úmyslu nadále v Norsku zůstat.
  • Žadatelé ve věku mezi 18 a 67 lety musí absolvovat schválenou výuku norského jazyka a složit ústní zkoušku v norštině a společenskovědní test. Žadatelé, kteří v minulosti využili registračního programu pro občany EU/EHS musí absolvovat 300 hodin výuky norského jazyka u akreditovaného subjektu (existuje seznam dostupný na webu) nebo jinak doložit, že mají adekvátní znalost norského nebo sámského jazyka. (znalosti norského jazyka alespoň na úrovni A2).

Skutečnost, že byl žadatel policií usvědčen z trestné činnosti, je vyšetřován/a pro spáchání trestného činu nebo byl odsouzen a uvězněn, není důvodem k odmítnutí přijetí žádosti o norské státní občanství. Na takového žadatele se však uplatňuje tzv. diskvalifikační doba, která musí uběhnout od ukončení vyšetřování resp. Trestu. Doby jsou pevně stanoveny v závislosti na délce výkonu trestu od 2 do 21 let. 

 

Zákon o státním občanství Norska v norské verzi naleznete zde.