english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky vstupu na území Norska v důsledku epidemie COVID-19

Norská vláda s platností od 5. července 2021 umožnila vstup do Norska některým kategoriím cestovatelů. Vstup do země je umožněn bez dalších podmínek osobám plně očkovaným a osobám, které nemoc prodělaly. Tyto skutečnosti je však třeba prokázat EU Covid pasem. Podmínky pro vstup ostatních občanů EU do Norska  byly dále zmírněny s platností od 25. září 2021.

 

VSTUP NA ÚZEMÍ NORSKA A TRANZIT 

V rámci zamezení nadměrného šíření nemoci Covid-19 a importu nemoci do země Norská vláda vychází nadále z principu uzavřených hranic a tedy omezeného vstupu cestovatelů do země. S platností od 25. září 2021 však rozhodla o dalším zmírnění opatření, která jsou závislá od statutu země, ze které občan cestuje. Česká republika si zatím stále uchovává statut tzv. zelené země, kde je nebezpečí šíření nákazy Covid -19 jen malé.

Nově platí pravidla pro vstup do Norska uvedená níže:

  • Vstup osob s ukončenou vakcinací (14 dní po dvoudávkové, 21 dní po jednodávkové vakcíně) nebo do 6 měsíců po prodělané nemoci, které tyto skutečnosti prokáží EU Covid pasem - není spojen se žádnou restrikcí či další povinností bez ohledu na zemi, ze které cestují.
  • Vstup ostatních osob - není spojen se žádnou restrikcí či povinností cestují-li ze zemí či oblastí označených na cestovním semaforu zeleně nebo oranžově (nevyplňují registrační formulář, nepodstupují žádný test na hranicích a nemusí do karantény). 
  • Vstup osob cestujících z jiných zemí (na cestovním semaforu označených červeně, tmavě červeně nebo tzv. třetích zemí podléhá podmínce registrace, vstupního testu a karantény.  

Výše uvedené se vztahuje i na nezletilé děti cestující s dospělými, pokud se nejedná o cestující ze třetích zemí (mimo EU).

Stále však platí pravidlo, že při cestách označených na na norském cestovatelském semaforu  barvu červenou nebo tmavě červenou je třeba dbát toho, aby cestovatelé:

  • - nepoužili prostředek místní hromadné dopravy (!Pozor!, takovým prostředkem je i trajekt vyjíždějící z této země a letadlo, do kterého v této zemi cestující nastoupili či přestoupili)
  • - nepřenocovali v zemi
  • - neměli úzký kontakt s nikým než svými spolucestujícími

Pokud výše uvedené podmínky nebudou splněny, mohou cestovatelé do Norska přijet, ale musí vyplnit 1/registrační formulář a 2/absolvovat na hranicích antigenní test a podstoupit karanténu 10 dní a nebo její délku zkrátit nejdříve po 3 dnech dalším testem s negativním výsledkem.

Upozorňujeme, že uváděné informace jsou získané z autorizovaných veřejných zdrojů (viz "odkazy na místní instituce" níže) a zastupitelský úřad nemůže v žádném případě garantovat postup a rozhodovací proces norských policejních úředníků na hraničních přechodech.

DOPRAVA

V zemi funguje vnitrostátní letecká, vlaková i silniční přeprava osob bez omezení. Cestování mezi regiony v rámci Norska není omezeno. Před přesuny do jednotlivých částí Norska je místními úřady důrazně doporučováno seznámit se s případnými lokálními restrikcemi a pravidly na webových stránkách příslušných krajů či obcí. Cestovat nesmí nemocní či lidé v karanténě. V případě objevení se příznaku nemoci je třeba se ihned vrátit do místa trvalého bydliště. I během cestování platí pravidlo 1m odstupů. Používání ochrany nosu a úst při pobytu v uzavřených prostorách je na celostátní úrovni doporučeno s výhradou možnosti lokálního zpřísnění pravidel.

Mezi Prahou a Oslo již funguje přímá letecká linka společnosti Norwegian.

OPATŘENÍ

Plošná epidemická opatření byla s platností od 25.9.2021 v zemi zrušena i přes trvalou existenci nákazy. Důvodem je vysoká proočkovanost společnosti a důvěra v ohleduplnost a obezřetnost občanů.  Jednotlivé oblasti Norska pak mohou opatření přizpůsobovat situaci ve svém teritoriu. Někteří lidé stále běžně nosí roušky v uzavřených prostorách a dopravních prostředcích.  Stále se dbá na hygienu a zvýšenou ostražitost.

Lidé přijíždějící do země se symptomy nachlazení či chřipky musí jít do izolace a vydržet v ní minimálně do 7. dne po odeznění všech příznaků. Jednotlivci v karanténě, ale bez symptomů, mohou opustit místo karantény v případě, že se snaží dostat mimo Norsko do své domovské země. Přeprava z místa karantény do místa odjezdu/odletu musí být realizována v souladu místními zdravotními opatření.

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Více informací lze nalézt na webových stránkách norské vlády, Norského institutu pro národní zdraví a Ředitelství pro migraci.        

NÁVRAT Z NORSKA DO ČR

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Aktuální podmínky pro vstup na území ČR lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra ČRNa území Norska se lze nechat otestovat např. v následujících zdravotních zařízeních Kry (PCR), Dr Dropin (PCR), Medpoint (PCR, antigen), Legevakt Vest (PCR, antigen), Volvat (PCR, antigen), Oslo Helse (PCR, antigen).