english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky vstupu na území Norska v důsledku epidemie COVID-19

Norská vláda s platností od 29. 1. 2021 zakázala vstup do země cizincům bez bydliště na území Norska. Osoby, které mají za zákazu výjimku, a přijíždějící z tzv. červené země jsou povinny se prokázat na hranicích negativním testem na covid-19, ne starším než 24h. Dále jsou povinny na hranici předložit potvrzení o provedení registrace  před příjezdem do země a na hranici absolvovat bezplatný test na covid-19Následuje povinná desetidenní karanténa.

 

Norsko

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO ČESKÉ CESTOVATELE

  •  Mohu do Norska přicestovat bez udání důvodu? 

V současné době nemohou, až na výjimky, do země vstupovat osoby v Norsku trvale nežijící. V případě, že cestovatel z ČR spadá do kategorii osob, na než se výjimka ze zákazu vztahuje, je při vstupu do země povinen prokázat se negativním testem na covid-19 ne starším než 24 hodin a potvrzením o registraci. Současně je při vstupu do země povinen podstoupit další covid-19 test na hranici a nastoupit desetidenní karanténu. Pokud nemá cestovatel v Norsku trvalou adresu a  není schopen (a) se prokázat písemnou garancí zaměstnavatele či zákazníka o zajištěném vhodném ubytování pro absolvování karantény či (b) od 13. 12. 2020 písemným potvrzením ubytovacího zařízení k možnosti přečkání karantény v jeho pro tento účel vhodných prostorách (viz formulář - část 3), je povinen strávit dobu karantény v tzv. karanténních hotelech, kde bude opětovně testován. Z nutnosti předkládat negativní covid-test při vstupu do země jsou osvobozeny některé skupiny osob, např. norští rezidenti či pracovníci kritické infrastruktury. Po příjezdu do země bude muset cestovatel dále vyplnit a podepsat prohlášení o seznámení se s podmínkami karantény v Norsku.  

  • Potřebuji pro vstup do země negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Ano, s platností od 25. 1. 2021 je třeba se na hranicích prokázat negativním rt-PCR/PCR testem na SARS-CoV-2 ne starším než 24 hodin. Potvrzení negativního testu je třeba předložit v anglickém, německém, francouzském nebo jednom ze severských jazyků. Z důvodu nepředložení testu může být vstup do země cestovateli odmítnut. Pro cestující přilétající do Norska letadlem platí, že test musí absolvovat v průběhu 24 hodin předcházejících plánovanému času odletu. Od 18. 1. 2021 nutné podstoupit další test při vstupu na norské území na příslušném hraničním přechodu (test je bezplatný). Povinnost následné desetidenní karantény tímto není dotčena. Nemá-li cestovatel v zemi trvalou rezidenturu a nejde-li (a) o pracovníka, jehož zaměstnavatel je schopen garantovat vhodné ubytování po dobu 10ti dnů (bez možnosti práce) či (b) o cestovatele, který se na hranicích může prokázat potvrzením ubytovacího zařízení k možnosti přečkání karantény v jeho prostorách, pak musí karanténu absolvovat v tzv. karanténním hotelu. Tato povinnost se vztahuje nejen na turisty, ale i zahraniční rodinné příslušníky přijíždějící do Norska na návštěvu. Prohlášení navštěvované osoby, že cestovatele po dobu karantény ubytuje, již není relevantní. Fyzická osoba se na úhradě nákladů za pobyt v karanténním hotelu podílí částkou 500 NOK denně. Během 10ti denního pobytu v karanténním hotelu by teritoriálně příslušná obec měla osobě v karanténě nabídnout minimálně 2x možnost nechat se testovat.  Karanténě podléhají i norští rezidenti vracející se z ČR.  Výjimka z karantény platí pro některé kategorie cestujících (např. řidiči dálkové přepravy). 

  • Jaké jsou podmínky průjezdu Norskem? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Průjezd Norskem je pro tranzitující občany zemí EU/EHP (vč. ČR) možný. Je však třeba respektovat pravidla vstupu do ostatních zemí. Vždy je tranzit možný za účelem návratu do své domovské země a také pro další osoby, na které se vztahují výjimky stanovené norskými úřady (viz níže). 

  • Mohu do Norska přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

S platností od 29. 1. 2021 není možné do země přijet za prací, nejedná-li se o výkon pracovní činnosti v kritických sektorech, letectví, lodní dopravě či nejde-li o řidiče zajišťujícího mezinárodního přepravu zboží a osob.  

  • Na co si mám dát pozor?

V zemi platí povinnost udržování metrového sociálního odstupu a dodržování zvýšených hygienických pravidel. V hromadné dopravě, v prostorách letiště a v uzavřených prostorách, kde není možné dodržet odstup 1 m platí povinnost používat roušku. V případě kontaktu s nakaženou osobou je třeba nastoupit domácí karanténu a při symptomech nemoci COVID-19 je nutná izolace. Dále je třeba počítat s tím, že jednotlivé regiony mohou uplatňovat další hygienicko-epidemiologická opatření. 

VSTUP NA ÚZEMÍ NORSKA A TRANZIT 

Vstup na území Norska pro cizince bez trvalého pobytu v zemi či bez speciálního důvodu pro pobyt v zemi byl omezen od 16.3.2020, kdy byly na všech norských hraničních přechodech posíleny kontroly.  S platností od 16. 8. byly kontroly na vstupu do země prodlouženy o dalších 60 dní. Po krátkém období od 15. 7., kdy norská vláda uvolnila restrikce pro vstup do země pro vybrané státy EHP a schengenského prostoru, včetně České republiky, došlo k postupnému zařazení všech zemí EU a EHP do tzv červené zóny.

Pro cestovatele z České republiky se při vstupu do země od 25. 1. 2021 uplatňuje povinnost prokázat se potvrzením o negativním PCR testu na covid-19. Potvrzení nesmí být starší než 24 hodin. Chybějící potvrzení je důvodem pro odmítnutí vstupu cestovatele do Norska. Předložení potvrzení o negativním testu nemá vliv na povinnost nastoupit do destidenní karantény. Pokud nemá cestovatel v Norsku trvalou adresu a není schopen (a) se prokázat písemnou garancí zaměstnavatele či zákazníka o zajištěném vhodném ubytování pro absolvování karantény či (b) od 13. 12. 2020 písemným potvrzením ubytovacího zařízení k možnosti přečkání karantény v jeho pro tento účel vhodných prostorách (viz formulář - část 3), je povinen strávit dobu karantény v tzv. karanténních hotelech. (vztahuje se i na turisty či zahraniční rodinné příslušníky přijíždějící do Norska na návštěvu). Norští občané a rezidenti s pobytem v Norsku cestující zpět z České republiky jsou z povinnosti předkládat negativní test vyjmuti, ale jsou povinni nastoupit do desetidenní karantény.

S příchodem roku 2021 začaly nad rámec dosavadních opatření při vstupu do země platit i povinnost (i) digitální registrace pro všechny osoby překračující hranici (cestovatel se musí registrovat před příjezdem do Norska, avšak ne dříve než 72h před očekávaným přechodem hranice, prostřednictvím elektronického formuláře; po vyplnění cestovatel obdrží elektronické potvrzení, které je třeba předložit policii na hranicích; umožněna je i registrace prostřednictvím papírového formuláře, který se po vyplnění předkládá na hranici) a (ii) absolvování PCR-testu na hranici při příjezdu do země pro všechny osoby přijíždějící z tzv. červených zemí. Testování je možné podstoupit zdarma přímo na otevřených hraničních přechodech.    

Seznam zemí a jejich zabarvení na cestovním "semaforu" se nejméně každých 14 dní reviduje v závislosti na epidemiologické situaci v jednotlivý ch zemích seznamu. Základními kritérii pro aplikaci výjimky z omezeného cestování do země jsou méně než 25 nově potvrzených případů na 100 000 obyvatel za období posledních 14 dnů a méně než 5% pozitivně testovaných v týdenním průměru po dobu dvou týdnů z celkového počtu odebraných vzorků.

DOPRAVA

V zemi funguje vnitrostátní letecká, vlaková i silniční přeprava osob, byť v omezeném režimu. Platí výzva vlády k omezení cestování v zemi na nezbytné minimum. Od 21. 4. platí v Norsku nová pravidla pro rekreační cestování související s uvolněním zákazu pobytu a přespávání na chatách v přírodě. Před přesuny do jednotlivých částí Norska je místními úřady důrazně doporučováno seznámit se s případnými lokálními restrikcemi a pravidly na webových stránkách příslušných krajů či obcí. Cestovat nesmí nemocní či lidé v karanténě. V případě objevení se příznaku nemoci je třeba se ihned vrátit do místa trvalého bydliště. Neměly by být podnikány cesty či volnočasové aktivity, které mohou s velkou mírou pravděpodobnosti vést k nutnosti volat záchrannou službu. Při cestování by se lidé měli maximálně vyhýbat veřejné dopravě. I během cestování platí pravidlo 1m odstupů.

Mezi Prahou a Oslo již od počátku září 2020 není přímé letecké spojení. Nízkonákladová aerolinka Norwegian nabízí k prodeji letenky do/z Prahy od března 2021, což však v žádném případě negarantuje reálné obnovení provozu na lince Praha – Oslo v zimních měsících. Totéž platí pro spojení Oslo-Vídeň či Oslo-Mnichov. Aerolinka SAS aktuálně plánuje první lety na lince Praha – Oslo od počátku dubna 2021. SAS létá každý den z Oslo do Mnichova a od února 2021 plánuje obnovení spojení do Krakova. S obnovením spojení do Vídně počítá až po Praze na jaře 2021. Do Vídně létá z Oslo každý den spoj společnosti WizzAir. 

OPATŘENÍ

Od 8. 8. 2020 platí pro každého jednotlivce vstupujícího na území Norska ze zemí vyznačených na aktualizované mapce červeně povinná 10ti denní karanténa. Vztahuje se i na rezidenty, kteří se z těchto zemí do Norska vracejí.

Od 9. 11. 2020 platí povinnost předložit při vstupu do země negativní test na covid-19. Toto opatření se nevztahuje na osoby dlouhodobě žijící a pracující v Norsku. 

Osoby přijíždějící do Norska, které nemají permanentní adresu či jim zaměstnavatel nebo zákazník neposkytne garanci zajištěného ubytování, tedy zejména turisté a návštěvy, jsou povinni setrvat po dobu karantény v tzv. karanténních hotelech , kde budou po dobu karantény znovu testovány. 

Od 2. 1. 2021 platí povinnost registrace před vstupem do země a následné postoupení covid-19 testu při příjezdu na území Norska. 

Lidé přijíždějící do země se symptomy nachlazení či chřipky musí jít do izolace a vydržet v ní minimálně do 7. dne po odeznění všech příznaků. Jednotlivci v karanténě, ale bez symptomů, mohou opustit místo karantény v případě, že se snaží dostat mimo Norsko do své domovské země. Přeprava z místa karantény do místa odjezdu/odletu musí být realizována v souladu místními zdravotními opatření. 


ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Více informací lze nalézt na webových stránkách norské vlády, Norského institutu pro národní zdraví a Ředitelství pro migraci.