english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky vstupu na území Norska v důsledku epidemie COVID-19

Norská vláda k 15. červenci 2020 uvolnila restrikce pro vstup na území Norska pro vybrané státy EHP a schengenského prostoru, včetně České republiky. Vstup na norské území pro české občany trvale žijící v ČR tak již nebyl od tohoto data omezen specifickými důvody a nebylo vyžadováno nastoupení do karantény. Udělení výjimky pro volné cestování do Norska však souviselo s dobrou epidemiologickou situací v dotčených zemích. Seznam zemí je aktualizován v rozmezí 7-14 dnů norskou vládou na základě doporučení Norského institutu pro veřejné zdraví. 
S ohledem na skutečnost, že Česká republika nadále kritéria nastavená norskou stranou pro šíření nemoci Covid-19 nesplňuje, jsou počínaje půlnocí z pátku na sobotu 8. 8. cestovatelé z ČR povinni po vstupu na území Norska nastoupit do 10ti denní karantény. 

Norsko

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO ČESKÉ CESTOVATELE

  •  Mohu do Norska přicestovat bez udání důvodu? 

S platností od 15. 7.  umožnila norská vláda na základě udělené výjimky cestovatelům z vybraných zemí schengenského prostoru a EHP, včetně ČR, vstoupit na území Norska bez blíže specifikovaného důvodu a bez povinnosti karantény. Seznam konkrétních zemí je norskou stranou nejméně každých 14 dnů revidován z hlediska splnění nastavených kritérií. Rozhodnutím norské vlády ze dne 6. 8. 2020 nesplňuje Česká republika z hlediska šíření nemoci Covid – 19 kritéria nastavená Norským institutem pro veřejné zdraví a je proto ze seznamu tzv. zelených zemí vyřazena. Počínaje půlnocí z pátku na sobotu dne 8. 8. jsou občané přijíždějící z ČR povinni po vstupu na území Norska nastoupit do 10ti denní karantény. 

  • Potřebuji pro vstup do země negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

S platností od 8. 8. 2020 (00:00) jsou cestovatelé z České republiky po příjezdu do Norska povinni nastoupit do 10ti denní karantény. Na hraničním přechodu jsou povinni prokázat se cestovním dokladem a potvrzením o místě ubytování, kde po dobu deseti dnů setrvají (potvrzení CK, hotelu). V případě ubytování v soukromí nebo u přátel pak podepsaným prohlášením, že budou na jejich adrese po dobu karantény ubytováni. Pokud takové potvrzení nebude cestovatel mít k dispozici, nebude do Norska vpuštěn. Po dobu karantény je třeba setrvat na jedné pevné adrese, ubytování v kempech, pod stanem v přírodě ani turistika obytným vozem nesplňuje podmínky pobytu v karanténě.

Karanténě podléhají i rezidenti vracející se z ČR.  Výjimka z karantény platí pro některé kategorie cestujících (např. řidiči dálkové přepravy). Negativní test na Covid-19 se nevyžaduje a nelze jím nahradit nástup do karantény po příjezdu do země.

  • Jaké jsou podmínky průjezdu Norskem? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Průjezd Norskem je pro tranzitující občany zemí EU/EHP (vč. ČR) možný. Je však třeba respektovat pravidla vstupu do ostatních zemí (např. Finska). Vždy je tranzit možný za účelem návratu do své domovské země a také pro další osoby, na které se vztahují výjimky stanovené norskými úřady (viz níže). 

  • Mohu do Norska přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano, za prací lze přijet. Jedná se jak o dlouhodobé zaměstnání, tak o sezónní práce v zemědělství, rybářství. Pracovní pozice však již musí být předem domluvena. Není možné hledat práci až po vstupu do země. Hraniční kontrola posuzuje dle předložených dokumentů (pracovní smlouva, potvrzení zaměstnavatele apod.- dokumenty nejsou norskou stranou specifikovány), zda vstup do Norska umožní.

  • Na co si mám dát pozor?

S platností od  soboty 8. 8. 2020 (00:01 hodin) je cestovatel  přijíždějící z ČR nebo jiné země "označené červeně" povinen nastoupi do 10ti denní karantény. V zemi platí povinnost udržování metrového sociálního odstupu a dodržování zvýšených hygienických pravidel. V případě kontaktu s nakaženou osobou je třeba nastoupit domácí karanténu a při symptomech nemoci COVID-19 je nutná izolace. Dále je třeba počítat s tím, že jednotlivé regiony mohou uplatňovat další hygienicko-epidemiologická opatření. 

VSTUP NA ÚZEMÍ NORSKA A TRANZIT 

Vstup na území Norska pro cizince bez trvalého pobytu v zemi či bez speciálního důvodu pro pobyt v zemi byl omezen od 16.3.2020, kdy byly na všech norských hraničních přechodech posíleny kontroly.  S platností od 15. 5. byly kontroly na vstupu do země prodlouženy o dalších 90 dní. Po krátkém období od 15.7., kdy norská vláda uvolnila restrikce pro vstup do země pro vybrané státy EHP a schngenského prostoru, včetně České republiky, dochází k průběžným změnám  seznamu tzv. "zelených zemí".

Pro cestovatele z České republiky se při vstupu do země od 8. 8. uplatňuje povinnost 10ti denní karantény. Povinnost se vztahuje i na rezidenty Norska cestující zpět z oblastí vyznačených v níže otištěné mapce červeně.

Seznam zemí s udělenou výjimkou se nejméně každých 14 dní reviduje v závislosti na epidemiologické situaci v jednotlivý ch zemích seznamu. Základními kritérii pro aplikaci výjimky z omezeného cestování do země jsou méně než 20 nově potvrzených případů na 100 000 obyvatel za období posledních 14 dnů a méně než 5% pozitivně testovaných v týdenním průměru po dobu dvou týdnů z celkového počtu odebraných vzorků.

 

Mapa pravidel pro vstup a karanténu od 8. 8. 2020

Mapa pravidel pro vstup a karanténu od 8. 8. 2020

DOPRAVA

V zemi funguje vnitrostátní letecká, vlaková i silniční přeprava osob, byť v omezeném režimu. Platí výzva vlády k omezení cestování v zemi na nezbytné minimum. Od 21. 4. platí v Norsku nová pravidla pro rekreační cestování související s uvolněním zákazu pobytu a přespávání na chatách v přírodě. Před přesuny do jednotlivých částí Norska je místními úřady důrazně doporučováno seznámit se s případnými lokálními restrikcemi a pravidly na webových stránkách příslušných krajů či obcí. Cestovat nesmí nemocní či lidé v karanténě. V případě objevení se příznaku nemoci je třeba se ihned vrátit do místa trvalého bydliště. Neměly by být podnikány cesty či volnočasové aktivity, které mohou s velkou mírou pravděpodobnosti vést k nutnosti volat záchrannou službu. Při cestování by se lidé měli maximálně vyhýbat veřejné dopravě. I během cestování platí pravidlo 1m odstupů.

OPATŘENÍ

Od 8. 8. platí pro každého jednotlivce vstupujícího na území Norska ze zemí vyznačených na mapce červeně (viz výše) povinná 10ti denní karanténa. Vztahuje se i na rezidenty, kteří se z těchto zemí do Norska vracejí.

Lidé přijíždějící do země se symptomy nachlazení či chřipky musí jít do izolace a vydržet v ní minimálně do 7. dne po odeznění všech příznaků. Jednotlivci v karanténě, ale bez symptomů, mohou opustit místo karantény v případě, že se snaží dostat mimo Norsko do své domovské země. Přeprava z místa karantény do místa odjezdu/odletu musí být realizována v souladu místními zdravotními opatření. 


ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Více informací lze nalézt na webových stránkách norské vlády, Norského institutu pro národní zdraví a Ředitelství pro migraci.