english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky vstupu na území Norska v důsledku epidemie COVID-19

Norská vláda s platností od 5. července 2021 umožnila vstup do Norska některým kategoriím cestovatelů. Vstup do země je umožněn osobám plně očkovaným a osobám, které nemoc prodělaly. Tyto skutečnosti je však třeba prokázat EU Covid pasem. Do Norska mohou za splnění některých podmínek vstupovat i ostatní občané EU. S platností od 26. listopadu 2021 byla s ohledem na stále stoupající čísla nemocných v Norsku i většině evropských zemí přijata nová pravidla pro kontrolu vstupu cestovatelů do Norska.

 

VSTUP NA ÚZEMÍ NORSKA A TRANZIT 

V rámci zamezení nadměrného šíření nemoci Covid-19 a importu nemoci do země Norská vláda vychází nadále z principu uzavřených hranic a tedy omezeného vstupu cestovatelů do země. S platností od 26. listopadu 2021 rozhodla o další změně a mírném zpřísnění opatření, která platí pro cesty občanů jiných zemí i návrat norských občanů a rezidentů do Norska.

Česká republika je od 1. 11. zařazena mezi země s velmi vysokou mírou výskytu nemoci a je na cestovatelském semaforu označena TMAVĚ ČERVENĚ.

 

NORSKÁ VLÁDA PŘIJALA NOVÁ OPATŘENÍ VZTAHUJÍCÍ SE KE VSTUPU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ NORSKA PLATNÁ OD 26. 11. 2021 (změna se nevztahuja na již dříve stanovené výjimky jako jsou např. řidiči tranzitní dopravy aj.):

1/ VŠICHNI (i osoby očkované nebo s prodělanou nemocí) cestující ze kterékoliv země, kromě dětí do 16 let, jsou povinni vyplnit před cestou REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

2/ OSOBY PROKAZUJÍCÍ SE EU COVID PASEM (s ukončenou vakcinací  - 14 dní po dvoudávkové, 21 dní po jednodávkové vakcíně nebo do 6 měsíců po prodělané nemoci) nemají při vstupu do Norska žádnou další povinnost či omezení bez ohledu na zemi, ze které cestují a na její barevné označení na cestovním semaforu.

2/ OSOBY NEOČKOVANÉ (tedy ti, kteří se nemohou prokázat EU Covid pasem o ukončeném očkování či prodělané nemoci), AŤ CESTUJÍ ZE KTERÉKOLIV ZEMĚ (tedy nezávisle na barevném označení země na cestovatelském semaforu) musí na hranicích navíc předložit */potvrzení o NEGATIVNÍM VÝSLEDKU  TESTU (antigen či PCR), které není starší než 24 hodin  (nevztahuje se na děti a mládež do 18 let) **/absolvovat na hranicích antigenní test

3/KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ SE NEMĚNÍ, tj. odvozují se od barevného zařazení země, odkud cizinec přicestoval (na cestující ze zeleně a oranžově označených zemí se povinnost karantény nevztahuje). Karanténa trvá 10 dní a její délku lze zkrátit nejdříve po 3 dnech dalším testem s negativním výsledkem. Na děti a nezletilé do 18 let se povinnost karantény nevztahuje, ale doporučuje se, aby 3 dny  po příjezdu absolvovali test.

Upozorňujeme, že uváděné informace jsou získané z autorizovaných veřejných zdrojů (viz "odkazy na místní instituce" níže) a zastupitelský úřad nemůže v žádném případě garantovat postup a rozhodovací proces norských policejních úředníků na hraničních přechodech.

DOPRAVA

V zemi funguje vnitrostátní letecká, vlaková i silniční přeprava osob bez omezení. Cestování mezi regiony v rámci Norska není omezeno. Před přesuny do jednotlivých částí Norska je místními úřady důrazně doporučováno seznámit se s případnými lokálními restrikcemi a pravidly na webových stránkách příslušných krajů či obcí. Cestovat nesmí nemocní či lidé v karanténě. V případě objevení se příznaku nemoci je třeba se ihned vrátit do místa trvalého bydliště. I během cestování platí pravidlo 1m odstupů. Používání ochrany nosu a úst při pobytu v uzavřených prostorách je na celostátní úrovni doporučeno s výhradou možnosti lokálního zpřísnění pravidel.

Mezi Prahou a Oslo již funguje přímá letecká linka společnosti Norwegian.

OPATŘENÍ

Plošná epidemická opatření byla s platností od 25.9.2021 v zemi zrušena i přes trvalou existenci nákazy. Důvodem je vysoká proočkovanost společnosti a důvěra v ohleduplnost a obezřetnost občanů.  Někteří lidé stále běžně nosí roušky v uzavřených prostorách a dopravních prostředcích.  Stále se dbá na hygienu a zvýšenou ostražitost.

Jednotlivé oblasti Norska přijímají vlastní opatření reagující na rozsah šíření viru ve svém teritoriu.

Lidé přijíždějící do země se symptomy nachlazení či chřipky musí jít do izolace a vydržet v ní minimálně do 7. dne po odeznění všech příznaků. Jednotlivci v karanténě, ale bez symptomů, mohou opustit místo karantény v případě, že se snaží dostat mimo Norsko do své domovské země. Přeprava z místa karantény do místa odjezdu/odletu musí být realizována v souladu místními zdravotními opatření.

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Více informací lze nalézt na webových stránkách norské vlády, Norského institutu pro národní zdraví a Ředitelství pro migraci.        

NÁVRAT Z NORSKA DO ČR

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Aktuální podmínky pro vstup na území ČR lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra ČRNa území Norska se lze nechat otestovat např. v následujících zdravotních zařízeních Kry (PCR), Dr Dropin (PCR), Medpoint (PCR, antigen), Legevakt Vest (PCR, antigen), Volvat (PCR, antigen), Oslo Helse (PCR, antigen).