english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky vstupu na území Norska v důsledku epidemie COVID-19

(Archivní článek, platnost skončena 31.07.2021.)

Norská vláda s platností od 29. 1. 2021 zakázala vstup do země cizincům bez bydliště na území Norska. Osoby, které mají za zákazu výjimku, a přijíždějící z tzv. červené země jsou povinny se prokázat na hranicích negativním testem na covid-19, ne starším než 24h. Dále jsou povinny na hranici předložit potvrzení o provedení registrace  před příjezdem do země a na hranici absolvovat bezplatný test na covid-19Následuje povinná desetidenní karanténa. Od 21. 5. 2021 byl rozšířen způsob, jakým cizinci dlouhodobě či přechodně pobývající v Norsku mohou své právo návratu do země prokázat.

 

VSTUP NA ÚZEMÍ NORSKA A TRANZIT 

Na území Norska mohou s platností od 29. 1. 2021 vstupovat vedle norských občanů pouze osoby, které v zemi trvale žijí a do země se vracejí. Doposud bylo tuto skutečnost možno prokázat pouze zápisem v národní registru (obdoba naší trvalé adresy), který je ovšem podmíněn přidělením tzv osobního čísla (peronal number - obdoba našeho RČ). Nově se umožňuje prokázat existenci domova v Norsku, do kterého se cestovatel navrací, i jinými způsoby. Informace o podmínkách, za kterých lze umožnit cizinci vstup do Norska je uvedena na webu norského Ředitelství pro migraci.

Pro vstup do Norska pro tuto skupinu osob je třeba současné splnění dvou podmínek:

Podmínka č. 1 - trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nebo právo pobytu v Norsku jako občan EU (probíhající pracovní kontrakt nebo potvrzení o probíhajícím studiu)

Podmínka č. 2 - být rezidentem v Norsku, tj. mít v Norsku "permanent home"

Naplnění podmínky č. 2 lze prokázat potvrzením o pobytu vydaném národním registrem nebo prokázáním vlastnictví místa k bydlení v Norsku ( např. výpis z katastru nemovitostí nebo doklad o platbě daní) nebo předložením nájemní smlouvy na jméno cestovatele, která byla uzavřena již před jeho odjezdem z Norska a trvá i v době návratu. Není-li cestovatel schopen předložit potvrzení o pobytu z Národního registru, musí současně prokázat, že do zahraničí odjel z Norska (např. letenkou).
  
Pokud cestovatel před odjezdem ze země z nějakých důvodů pronájem ukončil a jiný si pro návrat zajistil, je třeba prokázat důvod předchozího i navazujícího pobytu (pracovní smlouva pokračující s totožným zaměstnavatelem, potvrzení o probíhajícím studiu).

Vlastnictví rekreačních nemovitostí na území Norska ani jejich dlouhodobý pronájem nenahrazuje trvalý pobyt. Do Norska stále není možno vstoupit na základě nově uzavřené pracovní smlouvy a zajištěného bydlení.

Ze zákazu vstupu na území Norska mají výjimku osoby (cizinci), které (a) zajišťují kritické celospolečenské funkce, (b) jsou řidiči zajišťující mezinárodní přepravu osob či zboží na komerční bázi, (c) jsou občany Švédska či Finska, kteří jsou zaměstnání v norských zdravotních zařízeních, (d) vykonávají své právo návštěvy dítěte (např. po rozvodu), (e) mají speciálními důvody pro pobyt v zemi (jako např. péče o nemocnou osobu či výchova dítěte), (f) přijíždějí za účelem návštěvy blízkých rodinných příslušníků žijících dlouhodobě v Norsku (mezi blízké příslušníky nejsou zařazeni prarodiče, dospělé děti, jejich rodiče, přítel/přítelkyně), (g) tranzitují přes norská letiště či (h) jsou zahraničními novináři nebo tvoří posádku norských lodí či letadel. 

Patří-li cizinec do některé z výše uvedených kategorií, které mají ze zákazu vstupu na norské území výjimku, nebo v Norsku trvale žije, platí pro nějsoučasně následující podmínky pro vstup: 

  • - prokázat se na hranici negativním testem SARS-CoV-2 ne starším než 24h před příjezdem do Norska (v případě cesty letadlem nesmí být test starší než 24h před plánovaným časem odletu z původní destinace)
  • zaregistrovat se před vstupem do země
  • - na hranici (letišti) absolvovat antigenní test na SARS-CoV-2 (v případě pozitivního výsledku musí osoba na hranici podstoupit rovněž PCR-test)
  • - nastoupit 10ti denní karanténu

Zastupitelský úřad uvádí informace získané z autorizovaných veřejných zdrojů (viz "odkazy na místní instituce" níže) a nemůže garantovat postup a rozhodovací proces norských policejních úředníků na hraničních přechodech.

Délku karantény lze zkrátit z 10 na 7 dní, pokud bude osoba v mezidobí 2x negativně testována. K prvnímu testu musí dojít během prvních tří dní po vstupu - akceptován je rychlotest i standardní PCR-test prodělaný na hranici.  Ke druhému testu (tentokrát pouze metodou PCR) by mělo dojít sedmí den po vstupu do země. Karanténa je povinná do doby, než osoba obdrží druhý negativní výsledek testu. 

Od 27. 5. dochází k postupnému zmírňování podmínek pro absolvování karantény. S platností od 11. 6. došlo k dalšímu rozvolnění pro osoby částečně či plně očkované, nebo pro osoby, které nemoc prodělaly. Uznávají se však pouze dokumenty vydané v Norsku. Využití karanténního hotelu a předložení negativního testu se u těchto osob modifikuje.

DOPRAVA

V zemi funguje vnitrostátní letecká, vlaková i silniční přeprava osob, byť v omezeném režimu. Cestování mezi regiony v rámci Norska je od 27.5.2021 uvolněno. Před přesuny do jednotlivých částí Norska je místními úřady důrazně doporučováno seznámit se s případnými lokálními restrikcemi a pravidly na webových stránkách příslušných krajů či obcí. Cestovat nesmí nemocní či lidé v karanténě. V případě objevení se příznaku nemoci je třeba se ihned vrátit do místa trvalého bydliště. I během cestování platí pravidlo 1m odstupů.

Mezi Prahou a Oslo již od počátku září 2020 není přímé letecké spojení. Nízkonákladová aerolinka Norwegian nabízí k prodeji nepřímé lety do/z Prahy  Totéž platí pro spojení Oslo-Vídeň či Oslo-Mnichov. Aerolinka SAS aktuálně nabízí nepřímé lety na lince Praha – Oslo -Praha většinou via Copenhagen, Frankfurt nebo Stockholm.

 

OPATŘENÍ

Aktuálně v zemi platná opatření na národní úrovni lze nalézt v letáku norského Ministerstva zdravotnictví a pečovatelských služeb v anglickém jazyce. 

Lidé přijíždějící do země se symptomy nachlazení či chřipky musí jít do izolace a vydržet v ní minimálně do 7. dne po odeznění všech příznaků. Jednotlivci v karanténě, ale bez symptomů, mohou opustit místo karantény v případě, že se snaží dostat mimo Norsko do své domovské země. Přeprava z místa karantény do místa odjezdu/odletu musí být realizována v souladu místními zdravotními opatření. 


 

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

 

Více informací lze nalézt na webových stránkách norské vlády, Norského institutu pro národní zdraví a Ředitelství pro migraci.        

 

NÁVRAT Z NORSKA DO ČR

V seznamu zemí s nizkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 vydaném Ministerstvem zdravotnioctví ČR a účinném ode dne 24. 5. 2021 je Norsko zařazeno mezi země se středním rizikem nákazy. 

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Aktuální podmínky pro vstup na území ČR lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.  Norsko v současné době patří z pohledu ČR mezi země se středním rizikem nákazy. Při příjezdu do země hromadným dopravním prostředkem je třeba předložit na hranicích negativní PCR (72 hodin) nebo antigenní (24 hodin) test. Na území Norska se lze nechat otestovat např. v následujících zdravotních zařízeních Kry (PCR), Dr Dropin (PCR), Medpoint (PCR, antigen), Legevakt Vest (PCR, antigen), Volvat (PCR, antigen), Oslo Helse (PCR, antigen).