english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní průkaz

Cestovní průkaz je náhradním cestovním dokladem ČR, který Velvyslanectví ČR v Oslo vystavuje českým občanům v nouzových situacích - tj. v případě odcizení, poškození anebo ztráty původního platného cestovního dokladu či pro cestu nově narozeného českého občana do ČR na základě žádosti jeho českého rodiče a předložení norského/islandského rodného listu dítěte. Doklad slouží k návratu z Norska či Islandu do České republiky. Lze jej vystavit pouze s platností na dobu nezbytně nutnou pro účely cesty, maximálně však na 6 měsíců.

K vystavení náhradního cestovního průkazu se předkládají:

  1. 2 fotografie pasového formátu 3,5 x 4,5 cm; fotografie musí vyhovovat zde uvedeným podmínkám k průkazovým fotografiím;
  2. české doklady, potvrzující české občanství žadatele (či kopie dokladů v případě jejich předchozí ztráty či odcizení, které je doloženo policejní zprávou či oznámením o odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení cestovního dokladu); nevztahuje se na kojence narozeného v Norsku.
  3. žádost o vydání náhradního cestovního průkazu na příslušném formuláři, která je přiložena níže či ji obdržíte na konzulárním úseku Velvyslanectví ČR v Oslo
  4. prohlášení, přiložené níže nebo k dispozici při podání výše uvedené žádosti na zastupitelském úřadě
  5. správní poplatek hrazený platební kartou  (v mimořádných případech lze správní poplatek, po dohodě s konzulárním úsekem, uhradit prostřednictvím převodu prostředků na účet velvyslanectví; správní poplatek však musí být uhrazen vždy před vydáním cestovního průkazu)

V nutných případech konzulární úsek vydá cestovní průkaz žadateli na počkání.

Aby se zamezilo případnému zneužití ztraceného či odcizeného cestovního dokladu velvyslanectví neprodleně informuje příslušné orgány ČR a požádá o zneplatnění dokladu. Prokazování se odcizeným nebo ztraceným pasem (t.j. pasem neplatným) je protiprávní.

přílohy

oznameni_o_ztrate___nove_1 193 KB PDF (Acrobat dokument) 10.11.2011

Prohlaseni_6 45 KB DOC (Word dokument) 18.11.2011

Žádost o vydání náhradního cestovního průkazu 973 KB PDF (Acrobat dokument) 17.5.2019