english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání

Konzulární poplatky

Konzulární poplatky lze uhradit platební kartou. Při bezhotovostní platbě kartou se poplatky vyměřují v českých korunách, jak jsou stanoveny zákonem.

Platné pro květen 2022/ Valid for May 2022

Položka
Item

Název položky
Name of the Item

Poplatek
Fee (NOK)

150a ověření podpisu / verification of a signature 99
150e obstarání apostilní doložky "Apostille" na českém dokladu 40
151a ověření fotokopie (1strana) / notarized copy (1 page) 119
151b ověření fotokopie pro zvláštní matriku v Brně (1 strana) / notarized copy for Vital Records Office in Brno (1 page) 59
151c ověření správnosti překladu (1 strana) / verification of translation (1 page) 119
151d ověření správnosti překladu pro ZM Brno (1 strana) / verification of translation for the Office of Vital Records in Brno (1 page) 59
153a vystavení rodného / oddacího / úmrtního listu
issuance of Birth / Marriage / Death Certificate
119
157 vydání biometrického cestovního pasu ČR / Czech Biometric Passport 476
157a
(do 15 let)
vydání biometrického cestovního pasu ČR pro osobu mladší 15 let
Czech Biometric Passport for applicant under 15 years of age
159
157b vydání náhradního cestovního dokladu / Emergency Travel Document 159
158b
 
ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky / announcement of a termination of permanent residency in the CR 119
159a vydání osvědčení o státním občanství ČR / issuance of the Czech citizenship certificate 119
159b Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle § 31, 32, 35 a 36 zákona o státním občanství ČR / Declaration of acquisition of Czech citizenship under § 31, 32, 35 and 36 198
160 vydání zbrojního průvodního listu pro dovoz/průvoz zbraní/střeliva
issuance of the waybill for export/import/transit of firearms/ammunition
198
162c výpis z rejstříku trestů ČR / Czech Criminal History Record 79
163 žádost o zápis narození / sňatku / úmrtí do zvláštní matriky Brno
request for a record of Birth/Marriage/Death in the Office of Vital Records in Brno
79