english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu ČR v září 2022 - hlasování je možné pouze na území ČR.

Z rozhodnutí prezidenta republiky proběhnou v pátek 23. září a sobotu 24. září 2022 volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Hlasování do Senátu bude probíhat pouze ve volebních obvodech na území České republiky, na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí tedy hlasování probíhat nebude.

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů (částka 44), pod číslem 81/2022 Sb., volby do 1/3 Senátu a stanovil dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022.

Volby se uskuteční ve volebních obvodech č. 1 Karlovy Vary, č. 4 Most, č. 7 Plzeň-město, č. 10 Český Krumlov, č. 13 Tábor, č. 16 Beroun, č. 19 Praha 11, č. 22 Praha 10, č. 25 Praha 6, č. 28 Mělník, č. 31 Ústí nad Labem, č. 34 Liberec, č. 37 Jičín, č. 40 Kutná Hora, č. 43 Pardubice, č. 46 Ústí nad Orlicí, č. 49 Blansko, č. 52 Jihlava, č. 55 Brno-město, č. 58 Brno-město, č. 61 Olomouc, č. 64 Bruntál, č. 67 Nový Jičín, č. 70 Ostrava-město, č. 73 Frýdek-Místek, č. 76 Kroměříž a č. 79 Hodonín.

Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu hlasování v zahraničí:

     - Voliči mohou na území ČR hlasovat ve svém volebním obvodě (v místě svého trvalého pobytu), kde jsou automaticky zapsání do seznamu voličů.

     - Volič, který v minulosti požádal na zastupitelském úřadě v zahraničí o zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného u zastupitelského úřadu ČR (např. od předchozích voleb - zápis je trvalého charakteru, ruší se žádostí o vyškrtnutí) a není tedy veden v seznamu voličů v místě trvalého/posledního trvalého pobytu v ČR, může při volbách do Senátu hlasovat na voličský průkaz vydaný tímto zastupitelským úřadem (ustanovení § 6a volebního zákona). S tímto voličským průkazem může volič hlasovat na území České republiky, a to v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

     - V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal v zákonné lhůtě (viz níže) o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

Lhůty týkající se žádosti o voličský průkaz:

  • podání v listinné podobě - do 16. září 2022

poštovní zásilkou s úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě (prostřednictvím datové schránky MZV ČR)

  • podání osobně na zastupitelském úřadě v Oslo (po předchozí domluvě termínu) - do 21. září 2022 do 16.00 hodin

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 8. září 2022) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Volič může požádat, a to pouze osobně o vydání voličského průkazu také před druhým kolem voleb do Senátu. V takovém případě může zastupitelský úřad vystavit voličské průkazy do 28. září 2022 do 16.00 hodin.

Druhé kolo voleb do Senátu se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek 30. září a v sobotu 1. října 2022. V případě, že se kandidát vzdá své kandidatury před druhým kolem voleb ve volebním obvodu, pozbude práva být volen nebo zemře, koná se druhé kolo voleb až třináctý den po ukončení hlasování v prvním kole, tj. v pátek 7. října a v sobotu 8. října 2022.

Podrobné informace pro veřejnost o nadcházejících volbách do Senátu jsou umístěny na webové stránce MV.