english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: @ Velvyslanectví ČR v Oslo
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Změny ve školském zákoně pomůžou dětem v zahraničí

Podle novely školského zákona už nemusí být děti, které mají české občanství a které chodí do školy v zahraničí, zapsány do českých kmenových škol. Jejich školní docházku stačí doložit jen čestným prohlášením. Děti, které se vzdělávaly v zahraničí, budou mít také nárok na úlevy u maturity nebo u přijímacích zkoušek na střední školu.

Od školního roku 2017/18 nemusí být dítě povinně v evidenci kmenové školy v ČR. Vznikla tak alternativa k zápisu do kmenové školy v Česku – nově mohou zástupci dětí dokládat plnění povinné školní docházky pouze čestným prohlášením ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Žáci, kteří se vzdělávají v zahraničí, přitom stále mají možnost nechat se zapsat do kmenové školy v ČR.

Od 1. září 2017 tedy záleží na rozhodnutí zákonných zástupců žáka, zda budou nebo nebudou přihlašovat své dítě v době plnění povinné školní docházky do kmenové školy v ČR.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje rodičům vycházet při rozhodování, zda pro dítě zvolit kmenovou školu či ho jen registrovat na ministerstvu, z úvahy o tom, zda v budoucnu plánují návrat do ČR. Pokud v okamžiku návratu bude jejich dítě žákem kmenové školy v ČR, bude pokračovat ve vzdělávání v této škole. Pokud kmenovou školu mít nebude (tedy bude plnění povinné školní docházky dokládáno ministerstvu), budou muset zákonní zástupci spolu s dítětem najít školu, která dítě přijme ke vzdělávání.

S rozhodnutím, zda žák bude nebo nebude zapsán v kmenové škole v ČR, souvisí i možnost konání zkoušek a postupného získávání základního vzdělání dle školského zákona. Pokud žák nebude mít kmenovou školu v ČR, nebude moci konat zkoušky a tedy získávat základní vzdělání v ČR. Žák pak nezíská v ČR stupeň základního vzdělání a bude-li třeba vzdělání žáka prokázat, bude nutné žádat o uznání vzdělání, které žák získal v zahraničí.

Novela zároveň srovnává podmínky žáka – občana ČR, který se vrací do ČR (= získal vzdělání mimo  území ČR), a cizince, který dlouhodobě pobývá na území ČR. Oba nyní mají nárok na stejné úlevy u maturitní zkoušky, nemusí skládat nostrifikační zkoušku z češtiny. Je jim také na žádost prominuta přijímací  zkouška z češtiny na střední školu, je-li součástí přijímacího řízení. Úroveň znalosti jazyka se pak ověřuje jen pohovorem.

Od 1. 9. 2017 je v ČR stanoven také povinný poslední rok předškolního vzdělávání. Tato povinnost (případně povinnost vzdělávání prokazovat) se nevztahuje na osoby, které nepobývají na území České republiky déle než 90 dnů, včetně občanů ČR v zahraničí. Ministerstvo školství však doporučuje i v těchto případech kontaktovat spádovou mateřskou školu a oznámit dlouhodobý pobyt dítěte v zahraničí.

 

Zdroje:

http://msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-v-zahranici

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon