english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Google (c)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Hledáme novou kolegyni/nového kolegu na pozici administrativní místní síly

(Archivní článek, platnost skončena 28.09.2021.)

Velvyslanectví ČR v Oslo vypisuje výběrové řízení na pozici administrativní místní síly. Předpokládaný nástup k 3. lednu 2022.
 

Charakteristika uvedeného pracovního místa:

Pracovní náplň: 

různorodé administrativní úkony na konzulárním, ekonomickém a hospodářském úseku, vyhledávání informací v norských médiích, jednání s norskými institucemi a schopnost zpracovat informace k zadanému tématu v českém jazyce

Požadovaná úroveň vzdělání:

ukončené středoškolské vzdělání s maturitou či vyšší

Jazykové požadavky:

znalost českého jazyka korespondující minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky,

znalost norského jazyka korespondující minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky,

znalost anglického jazyka korespondující minimálně úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Úroveň jazykových znalostí bude ověřena během II. kola pohovoru s kandidátkou/kandidátem.

Další požadavky na uchazteče:

bezúhonnost (dokládá se výpisem z norského rejstříku trestů a výpisem z rejstříku trestů státu, jehož státní občanství uchazeč má)

dobrá znalost práce na PC

dobré komunikační schopnosti

schopnost týmové spolupráce

časová flexibilita

Finanční ohodnocení:

Mzda odpovídající pracovní náplni výše uvedené pozice v norských korunách

 

Náležitosti přihlášky:

  1. Vyplněný osobní dotazník (viz příloha I)
  2. Potvrzení o přihlášení k pobytu ve Folkesregistru (bostedattest)
  3. Potvrzení o daňové příslušnosti v Norsku
  4. Reference od předchozího zaměstnavatele
  5. Čestné prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti (viz příloha II)
  6. Vlastnoručně podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů (viz příloha III)
  7. Kopii občanského průkazu/cestovního pasu (s písemným souhlasem uchazeče s pořízením kopie)
  8. Potvrzení o studiu nebo doklad o úspěšném absolvování studia
  9. Motivační dopis v českém jazyce (max. 1 strana A4)
  10. Strukturovaný životopis v českém jazyce (max. 1 strana A4)

Přihlášky včetně požadovaných příloh ve formátu .pdf do výběrového řízení zasílejte e-mailem na adresu oslo@embassy.mzv.cz nejpozději do 27. září 2021 včetně. Do předmětu e-mailu uveďte sousloví "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2021". 

 

Výběrové řízení

Výběrové řízení představuje dvoukolový proces, v němž výběrová komise nejprve vybere z obdržených přihlášek maximálně 5 uchazeček/uchazečů, které pozve na druhé, osobní kolo pohovoru, jež se předpokládá začátkem října 2021.

Údaje o vítězi výběrového řízení se následně zašlou na Ministerstvo zahraničních věcí ČR ke konečnému souhlasu s jeho zaměstnáním na zastupitelském úřadě České republiky v Oslo.

Velvyslanectví ČR v Oslo si vyhrazuje možnost kdykoliv výběrové řízení pozastavit nebo zrušit, a to bez náhrady nebo jiné finanční kompenzace uchazečkám/uchazečům.

 

přílohy

Příloha č. I 106 KB DOC (Word dokument) 6.9.2021

Příloha č. II 24 KB DOC (Word dokument) 6.9.2021

Příloha č. III 21 KB DOC (Word dokument) 6.9.2021