english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v České republice

thumb

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají v rozhodný okamžik, tedy o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021, trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, na… více ►

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček udělil cenu Gratias Agit norskému spisovateli Thorvaldu Steenovi

thumb

Cena vyjadřuje uznání za přínos Thorvalda Steena k ochraně demokracie, svobody projevu, lidských práv a mezinárodní spolupráce. T. Steen je též velkým podporovatelem a propagátorem České republiky v zahraničí. více ►

Novou honorární konzulkou Islandu v České republice se stala JUDr. Klára Dvořáková

thumb

Velvyslanectví ČR si dovoluje oznámit, že Islandská republika jmenovala paní JUDr. Kláru Dvořákovou svou honorární konzulkou v České republice. Sídlem honorárního konzulátu je hlavní město Praha. více ►

Velvyslanec Jaroslav Knot jednal s hejtmanem Zlínského kraje o propagaci regionu Jihovýchodní Moravy v Norsku

thumb

Propagace Jihovýchodní Moravy v Norsku byla hlavním tématem setkání českého velvyslance v Norsku J. E. Jaroslava Knota s hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem a jeho statutárním náměstkem Jiřím Sukopem na krajském úřadě ve Zlíně dne 24. května… více ►

Zpracování a ochrana osobních údajů na MZV ČR

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR při plnění svých úkolů zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s jeho povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů. více ►

Velvyslanec JUDr. Jaroslav Knot, Ph. D. předal pověřovací listiny Jeho Excelenci Guðnimu Thorlaciusovi Jóhannessonovi, prezidentovi Islandské republiky.

vlajka_islandu

Dne 23. května 2017 předal velvyslanec České republiky JUDr. Jaroslav Knot, Ph. D. do rukou Jeho Excelence Guðniho Thorlaciuse Jóhannessona, prezidenta Islandské republiky, své pověřovací listiny. více ►

Velvyslanec JUDr. Jaroslav Knot, Ph. D. předal pověřovací listiny Jeho Veličenstvu Haraldu V, králi Norska

norway_flag

Dne 19. ledna 2017 předal velvyslanec České republiky JUDr. Jaroslav Knot, Ph. D. do rukou Jeho Veličenstva Haralda V, krále Norska, své pověřovací listiny. více ►

Fondy EHP/Norské fondy v letech 2014-2021 mohou do České republiky přispět 184,5 mil. eur

thumb

Podkladem úzké spolupráce Norska a Islandu s Evropskou unií a jejími členskými zeměmi je Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (EHP). Jedním z cílů dohody je též odstraňování sociálních a hospodářských nerovností v Evropě. Za tím účelem… více ►