english  norsk  česky 

Avansert søk
na_celou_sirku
Photo: EEA Grants/Norway Grants, Financial Mechanism Office
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Underskriving av et memorandum angående økonomisk støtte gjennom EØS-midlene

Hovedfundamentet i Norges og Islands nære samarbeid med EU og dets medlemsstater er EØS-avtalen. Ett av målene med avtalen er å fjerne sosiale og økonomiske ulikheter i Europa. Norge og Island bidrar til dette formålet gjennom EØS-finansieringsmekanismen. Norge bidrar i tillegg gjennom sin egen støtteordning. Støtten er samlet i to ordninger og er bedre kjent som EØS-midlene. Mottakerlandene er 15 EU-medlemsstater, inkludert Tsjekkia.

Den 4. september 2017 ble det i Praha undertegnet et memorandum om implementeringen av EØS-finansieringen for perioden 2014-2021. For Tsjekkia ble memorandumet undertegnet av direktør ved finansministerens kontor Milena Hrdinková og for Norge av statssekretær Elsbeth Tronstad i Utenriksdepartementet.

 I den tredje bevilgningsperioden har Tsjekkia mulighet til å få totalt 184,5 mil. euro (95,5 millioner euro fra EØS-midlene og 89,0 millioner euro fra Norske fond). Blant de 11 programområdene i Tsjekkia er de mest subsidierte forskning og utdanning (36 millioner euro), miljø og klimaendringer (30 millioner euro), kultur (28 millioner euro), menneskerettigheter (19 millioner euro), utviklingen av sivilsamfunnet (15 millioner euro), helsevesen (14 millioner euro) og politi- og fengselsvirksomhet (11 millioner euro).

 Med tanke på at Norges andel utgjør 98% av den totale støtten, er Norges bidrag et vesentlig middel for styrking av tsjekkisk-norsk bilateralt samarbeid. Relasjonene innen vitenskapsfeltet mellom Norges Forskningsråd og Tsjekkias Teknologibyrå (Technologická agentura ČR) skal styrkes. Målet er både å utføre forskning og å bruke resultatene i praksis i samarbeid med interesserte selskaper. Norge skal blant annet støtte felles forskning på teknologi innen karbonfangst og -lagring (carbon capture, transport and storage, forkortet CCS) slik at en funksjonell driftsmodell kan opprettes.

 Tradisjonelt finansierer EØS-midlene tsjekkiske kulturprosjekter. I tillegg til restaurering av severdigheter, støtter midlene også romfolkets og jødisk kulturarv. Midlene skal støtte aktiviteter som er med på å redusere og forebygge diskriminering eller vold i nære relasjoner.

Det nasjonale kontaktpunktet for EØS-midlene er Tsjekkias finansdepartement. Fra andre halvdel av 2018 åpnes det for søknader fra tsjekkiske initiativtakere som ønsker å bruke EØS-midlene til forskjellige prosjekter. En betingelse for å få støtte fra EØS-midlene er at søkerne er i stand til å finansiere minst 15% av prosjektet på egenhånd. Alle prosjekter som får støtte må være ferdige innen april 2024.