česky  english 

rozšířené vyhledávání

Kandidatura Vladimíra Dlouhého na pozici Generálního tajemníka OECD

thumb

Česká republika předložila dne 1. září 2020 nominaci pana Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. na funkci generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) na období 1. června 2021 až 31. května 2026. více ►

Bližší informace k obnovení vízové činnosti

thumb

Velvyslanectví ČR v Ottawě částečně a v limitovaném množství žádostí obnovilo poskytování vízových služeb veřejnosti. více ►

Covid-19: Aktuální podmínky pro vstup českých občanů do Kanady

Nabízíme vám informace o aktuálních podmínkách pro cestování českých občanů do Kanady, platných omezeních přijatých kanadskou vládou v souvislosti s opatřeními proti šíření COVID-19. Podmínky vstupu do Kanady zůstávají pro české občany stále… více ►

Poselství a dotaz ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka pro všechny Čechy v zahraničí

thumb

Ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček dlouhodobě vnímá zásadní roli krajanů v našich dějinách i naší současnosti. Domnívá se, že Česká republika by si význam svých krajanů měla pravidelně připomínat. Ministerstvo zahraničních… více ►

Senátní a krajské volby v ČR v říjnu 2020 – možnost hlasování pouze na území ČR

V pátek 2. října a v sobotu 3. října 2020 proběhnou v České republice volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR. Hlasování probíhá pouze na území České republiky. Při volbách do Senátu se tedy na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí nehlasuje více ►

Aktuální podmínky vstupu do České republiky

Od 13.7.2020 je povolen vstup občanů Kanady do České republiky bez omezení. více ►

Covid-19: Činnost konzulárního a vízového úseku od 11. května 2020

Dle usnesení vlády ČR č. 511 ze dne 4. května 2020 s platností od 11. května 2020 se obnovuje vízová agenda na zastupitelských úřadech České republiky vč. zastupitelského úřadu v Ottawě v tomto rozsahu. více ►

Czech That Film 2020 – přehlídka současné české kinematografie ONLINE

thumb

Je nám milým potěšením oznámit, že i tento rok proběhne úspěšný festival současné české kinematografie Czech That Film, který vznikl ve spolupráci MZV ČR a Českých center. S ohledem na opatření zamezující šíření COVID-19 se festival přesouvá do… více ►

Výzva k registraci na Velvyslanectví pro české občany pobývající v Kanadě

thumb

Možnost registrovat se na Velvyslanectví v souvislosti se šířením nákazy COVID-19. více ►

Speciální let z Montrealu v pořádku doletěl do České republiky

thumb

Dne 29. března 2020 odletěl v souvislosti s koronavirovou pandemií z Montrealu speciální let organizovaný českou vládou ve spolupráci s českou leteckou společností Smartwings. více ►

Povinnost oznámení odjezdu zpět do ČR českému zastupitelskému úřadu

Vláda uložila s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu povinnost všem osobám, které se repatriují na území České republiky, předem oznámit datum a způsob repatriace, tj. odjezdu zpět do ČR, zastupitelskému… více ►

Aktuální možnosti leteckého spojení z Kanady do Evropy

thumb

Mimořádné doporučení pro české občany v Kanadě více ►

Nouzové linky COVID-19

thumb

Hotline Ministerstva zahraničních věcí ČR: +420 22418 3200 / Nouzová linka Velvyslanectví ČR v Kanadě: +1 613 794 2277 více ►

Dočasné omezení provozu konzulárního úseku

thumb

S ohledem na mimořádná opatření související s šířením onemocnění COVID-19 je od 16. 3. 2020 až do odvolání omezeno poskytování služeb na konzulárním úseku Velvyslanectví ČR v Ottawě. Konzulární úsek bude poskytovat pouze neodkladné úkony pro… více ►

Nouzový stav v ČR - přísná opatření při vstupu a pobytu osob v souvislosti s šířením koronaviru

thumb

Vláda ČR svým usnesením vyhlásila od 12. března 2020 14:00 hod. nouzový stav na celém území České republiky, který platí do 11.4.2020. Vláda je oprávněna dobu trvání nouzového stavu upravit. více ►

Dočasné pozastavení přijímání žádostí o víza

thumb

V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 byl na území České republiky dnem 12. 3. 2020 po dobu následujících 30 dnů vyhlášen nouzový stav. Vláda ČR je oprávněna dobu trvání nouzového stavu upravit. více ►

Konzulární dny ve Vancouveru - změna

thumb

Vzhledem k současným mimořádným opatřením Vlády ČR souvisejících s šířením COVID-19 bylo rozhodnuto o zrušení všech plánovaných služebních a pracovních cest. více ►

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví při cestování do České republiky

thumb

Ministr zdravotnictví vydal dne 10. března 2020 mimořádné opatření v rámci prevence rozšíření COVID-19 na území České republiky. Toto opatření se vztahuje na cizince, kteří nemají v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nebo zde nepracují,… více ►

Kanada – aktuální informace o koronaviru

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru ve světě

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje cestovatele, že v souvislosti se šířením koronaviru (2019-nCoV) dochází k dalším preventivním opatřením, zejm. rušení velkého množství letů z/do Číny, včetně letů tranzitních přes některá čínská… více ►