česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální informace k Potvrzení o žití

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v důsledku přetrvávající mimořádné situace způsobené pandemií COVID-19 dočasně mění prokazování podmínek pro výplatu důchodu do zahraničí. ČSSZ dočasně umožňuje zasílání tiskopisů Potvrzení o žití poštou nebo e-mailem.

ČSSZ umožní obdobně jako v období první vlny pandemie na jaře loňského roku příjemcům českých důchodů zasílat tiskopis Potvrzení o žití poštou, a to i bez úředního ověření vlastnoručního podpisu důchodce, anebo elektronicky (e-mailem) bez uznávaného elektronického podpisu.

Předpokladem pro zaslání Potvrzení o žití výše uvedenými způsoby je skutečnost, že:

1. důchodce bydlící v zahraničí nemá možnost nechat si úředně ověřit svůj vlastnoruční podpis na Potvrzení o žití anebo nemůže odeslat Potvrzení o žití prostřednictvím pošty a

2. na Potvrzení o žití výslovně uvede konkrétní důvody související s mimořádnou situací, které mu znemožnily zaslat Potvrzení o žití s ověřeným vlastnoručním podpisem v předepsané formě.


Těmito důvody mohou být např. uzavření nebo omezení služeb příslušných institucí, úřadů či poštovních služeb, ale též i doporučení vládních orgánů k omezení sociálních kontaktů, které nejsou nezbytné, izolace rizikových skupin zejména seniorů apod.

Vlastnoručně podepsané Potvrzení o žití lze zasílat poštou na adresu: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, Česká republika. Pokud není vlastnoruční podpis důchodce úředně ověřen, je třeba na Potvrzení o žití uvést vždy též důvod, proč nebylo možné podpis úředně ověřit.

Pokud důchodce zasílá Potvrzení o žití e-mailem, je nutné, aby Potvrzení o žití vyplnil, vlastnoručně podepsal, následně naskenoval anebo ofotografoval a odeslal je v příloze emailu na adresu e-podatelny ČSSZ: posta@cssz.cz

I zde je potřeba vždy uvést důvod, proč nebylo možné podpis úředně ověřit.

Vícejazyčné formuláře Potvrzení o žití naleznete na webových stránkách ČSSZ na adrese: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-seznam-eu.