česky  english 

rozšířené vyhledávání

Covid-19: Aktuální podmínky pro vstup českých občanů do Kanady

Nabízíme vám informace o aktuálních podmínkách pro cestování českých občanů do Kanady, platných omezeních přijatých kanadskou vládou v souvislosti s opatřeními proti šíření COVID-19. Podmínky vstupu do Kanady zůstávají pro české občany stále… více ►

Informace pro cizince – povinnost absolvování adaptačně-integračních kurzů

thumb

Dovolujeme si upozornit na povinnost pro cizince, kterým bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému, příp. trvalému pobytu, absolvovat adaptačně-integrační kurz. více ►

Provoz konzulárního oddělení

thumb

Dovolujeme si informovat žadatele, že i když konzulární oddělení v Ottawě zůstává otevřené pro veřejnost, vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemiologické situaci doporučujeme navštěvovat konzulární oddělení pouze v nezbytně nutných případech… více ►

Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech

thumb

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 18. prosince 2020 krizové opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území celé ČR. více ►

Konference „ČR a OECD před 25 lety a za 25 let“ připomene čtvrtstoletí členství ČR v OECD

thumb

Česká republika tento rok slaví 25 let od vstupu do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ministerstvo zahraničních věcí se rozhodlo tuto událost připomenout online konferencí, která se uskuteční 8. 12. od 9:30 a bude ji možné… více ►

Honorární konzulát v Montrealu - změna úředních hodin

thumb

Dovolujeme si informovat žadatelé o změně úředních hodin na Honorárním konzulátu v Montrealu. Pro návštěvu úřadu je nově potřeba mít předem potvrzenou schůzku. více ►

Nová zpřísněná opatření při příjezdu z Kanady do ČR – platná od 9. listopadu 2020

Od 9. listopadu 2020 jsou hranice ČR kromě výjimek uzavřeny pro cestovatele ze států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým výskytem COVID -19. Tento seznam vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě doporučení Rady EU. více ►

Kandidatura Vladimíra Dlouhého na pozici Generálního tajemníka OECD

thumb

Česká republika předložila dne 1. září 2020 nominaci pana Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. na funkci generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) na období 1. června 2021 až 31. května 2026. více ►

Bližší informace k obnovení vízové činnosti

thumb

Velvyslanectví ČR v Ottawě částečně a v limitovaném množství žádostí obnovilo poskytování vízových služeb veřejnosti. více ►

Poselství a dotaz ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka pro všechny Čechy v zahraničí

thumb

Ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček dlouhodobě vnímá zásadní roli krajanů v našich dějinách i naší současnosti. Domnívá se, že Česká republika by si význam svých krajanů měla pravidelně připomínat. Ministerstvo zahraničních… více ►

Senátní a krajské volby v ČR v říjnu 2020 – možnost hlasování pouze na území ČR

V pátek 2. října a v sobotu 3. října 2020 proběhnou v České republice volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR. Hlasování probíhá pouze na území České republiky. Při volbách do Senátu se tedy na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí nehlasuje více ►

Aktuální podmínky vstupu do České republiky

Od 13.7.2020 je povolen vstup občanů Kanady do České republiky bez omezení. více ►

Covid-19: Činnost konzulárního a vízového úseku od 11. května 2020

Dle usnesení vlády ČR č. 511 ze dne 4. května 2020 s platností od 11. května 2020 se obnovuje vízová agenda na zastupitelských úřadech České republiky vč. zastupitelského úřadu v Ottawě v tomto rozsahu. více ►

Czech That Film 2020 – přehlídka současné české kinematografie ONLINE

thumb

Je nám milým potěšením oznámit, že i tento rok proběhne úspěšný festival současné české kinematografie Czech That Film, který vznikl ve spolupráci MZV ČR a Českých center. S ohledem na opatření zamezující šíření COVID-19 se festival přesouvá do… více ►

Výzva k registraci na Velvyslanectví pro české občany pobývající v Kanadě

thumb

Možnost registrovat se na Velvyslanectví v souvislosti se šířením nákazy COVID-19. více ►

Speciální let z Montrealu v pořádku doletěl do České republiky

thumb

Dne 29. března 2020 odletěl v souvislosti s koronavirovou pandemií z Montrealu speciální let organizovaný českou vládou ve spolupráci s českou leteckou společností Smartwings. více ►

Povinnost oznámení odjezdu zpět do ČR českému zastupitelskému úřadu

Vláda uložila s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu povinnost všem osobám, které se repatriují na území České republiky, předem oznámit datum a způsob repatriace, tj. odjezdu zpět do ČR, zastupitelskému… více ►

Aktuální možnosti leteckého spojení z Kanady do Evropy

thumb

Mimořádné doporučení pro české občany v Kanadě více ►

Nouzové linky COVID-19

thumb

Hotline Ministerstva zahraničních věcí ČR: +420 22418 3200 / Nouzová linka Velvyslanectví ČR v Kanadě: +1 613 794 2277 více ►

Dočasné omezení provozu konzulárního úseku

thumb

S ohledem na mimořádná opatření související s šířením onemocnění COVID-19 je od 16. 3. 2020 až do odvolání omezeno poskytování služeb na konzulárním úseku Velvyslanectví ČR v Ottawě. Konzulární úsek bude poskytovat pouze neodkladné úkony pro… více ►