česky  english 

rozšířené vyhledávání

Vstup cizinců ze třetích zemí do ČR je stále do odvolání omezen

Rozhodnutím EU o seznamu epidemiologicky bezpečných zemí nedochází z hlediska podmínek vstupu občanů Kanady do ČR k výrazným změnám. Jedinou změnou je zrušení 14denní karantény pro cestovatele, kteří do ČR přiletí z území Kanady v rámci výjimek… více ►

Covid-19: Činnost konzulárního a vízového úseku od 11. května 2020

Dle usnesení vlády ČR č. 511 ze dne 4. května 2020 s platností od 11. května 2020 se obnovuje vízová agenda na zastupitelských úřadech České republiky vč. zastupitelského úřadu v Ottawě v tomto rozsahu. více ►

Czech That Film 2020 – přehlídka současné české kinematografie ONLINE

thumb

Je nám milým potěšením oznámit, že i tento rok proběhne úspěšný festival současné české kinematografie Czech That Film, který vznikl ve spolupráci MZV ČR a Českých center. S ohledem na opatření zamezující šíření COVID-19 se festival přesouvá do… více ►

Výzva k registraci na Velvyslanectví pro české občany pobývající v Kanadě

thumb

Možnost registrovat se na Velvyslanectví v souvislosti se šířením nákazy COVID-19. více ►

Covid-19: Aktuální podmínky pro vstup českých občanů do Kanady

Nabízíme vám informace o aktuálních podmínkách pro cestování českých občanů do Kanady, platných omezeních přijatých kanadskou vládou v souvislosti s opatřeními proti šíření COVID-19. Podmínky vstupu do Kanady zůstávají pro české občany stále… více ►

Speciální let z Montrealu v pořádku doletěl do České republiky

thumb

Dne 29. března 2020 odletěl v souvislosti s koronavirovou pandemií z Montrealu speciální let organizovaný českou vládou ve spolupráci s českou leteckou společností Smartwings. více ►

Povinnost oznámení odjezdu zpět do ČR českému zastupitelskému úřadu

Vláda uložila s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu povinnost všem osobám, které se repatriují na území České republiky, předem oznámit datum a způsob repatriace, tj. odjezdu zpět do ČR, zastupitelskému… více ►

Aktuální možnosti leteckého spojení z Kanady do Evropy

thumb

Mimořádné doporučení pro české občany v Kanadě více ►

Nouzové linky COVID-19

thumb

Hotline Ministerstva zahraničních věcí ČR: +420 22418 3200 / Nouzová linka Velvyslanectví ČR v Kanadě: +1 613 794 2277 více ►

Dočasné omezení provozu konzulárního úseku

thumb

S ohledem na mimořádná opatření související s šířením onemocnění COVID-19 je od 16. 3. 2020 až do odvolání omezeno poskytování služeb na konzulárním úseku Velvyslanectví ČR v Ottawě. Konzulární úsek bude poskytovat pouze neodkladné úkony pro… více ►

Nouzový stav v ČR - přísná opatření při vstupu a pobytu osob v souvislosti s šířením koronaviru

thumb

Vláda ČR svým usnesením vyhlásila od 12. března 2020 14:00 hod. nouzový stav na celém území České republiky, který platí do 11.4.2020. Vláda je oprávněna dobu trvání nouzového stavu upravit. více ►

Dočasné pozastavení přijímání žádostí o víza

thumb

V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 byl na území České republiky dnem 12. 3. 2020 po dobu následujících 30 dnů vyhlášen nouzový stav. Vláda ČR je oprávněna dobu trvání nouzového stavu upravit. více ►

Konzulární dny ve Vancouveru - změna

thumb

Vzhledem k současným mimořádným opatřením Vlády ČR souvisejících s šířením COVID-19 bylo rozhodnuto o zrušení všech plánovaných služebních a pracovních cest. více ►

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví při cestování do České republiky

thumb

Ministr zdravotnictví vydal dne 10. března 2020 mimořádné opatření v rámci prevence rozšíření COVID-19 na území České republiky. Toto opatření se vztahuje na cizince, kteří nemají v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nebo zde nepracují,… více ►

Kanada – aktuální informace o koronaviru

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru ve světě

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje cestovatele, že v souvislosti se šířením koronaviru (2019-nCoV) dochází k dalším preventivním opatřením, zejm. rušení velkého množství letů z/do Číny, včetně letů tranzitních přes některá čínská… více ►

Úmrtí předsedy Senátu Parlamentu ČR p. Jaroslava Kubery – vystavení kondolenční knihy

thumb

Velvyslanectví ČR v Ottawě s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 20. ledna 2020 ve věku 72 let zemřel předseda Senátu Parlamentu České republiky pan Jaroslav Kubera. více ►

Honorární konzulát ve Vancouveru

thumb

Informace o uzavření honorárního konzulátu ve Vancouveru. více ►

Oslavy 30. výročí Sametové revoluce v Ottawě

thumb

Ve dnech 27. a 28. listopadu uspořádalo Velvyslanectví ČR v Kanadě oslavy 30. výročí Sametové revoluce, koncipované jako poděkování Kanadě a Čechokanaďanům za jejich podporu v období studené války. Čestným hostem oslav byl pan Václav Nedomanský,… více ►

Pozdrav od nového velvyslance

thumb

Představení nového velvyslance České republiky v Kanadě více ►