česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v termínu 7. a 8. října 2021 na ZÚ Ottawa

Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb. . Hlasování bude probíhat také mimo území České republiky na  velvyslanectvích a generálních konzulátech České republiky. Žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Zastupitelským úřadem v Ottawě je možné podávat do 29. srpna 2021.  V rámci současné právní úpravy nelze volit korespondenčně. Informace pro veřejnost o nadcházejících volbách jsou průběžně uveřejňovány na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.
 

V zahraničí se mohou občané ČR zúčastnit voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a přímé volby prezidenta republiky. V rámci současné právní úpravy je nutné volit osobně, tedy během návštěvy zastupitelského úřadu. Zastupitelské úřady ČR za tímto účelem vedou zvláštní seznamy voličů  - občanů ČR, kteří mají bydliště mimo území ČR v jurisdikci příslušného úřadu. Na úřadech v zahraničí mohou volit pouze občané ČR, kteří jsou zapsaní v seznamu dotyčného úřadu, nebo občané ČR, kteří se prokáží voličským průkazem.

Vzhledem k časovému posunu se dle § 1 odst. 5 písm. a) zákona uskuteční hlasování na zastupitelských úřadech ČR na území Kanady již ve čtvrtek 7. října a v pátek 8. října 2021.  V obou dnech hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 21. 00 hodin místního času.

Voliči v zahraničí volí kandidáty z Ústeckého kraje, který byl dne 7. ledna 2021 vylosován Státní volební komisí jako volební kraj, pod který jsou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky. V Ústeckém kraji bylo ve stanovené lhůtě zaregistrováno pro volby do PS P ČR celkem 17 kandidátních listin. Seznam těchto subjektů a kandidátů naleznete v příloze Seznam subjektů a kandidátů (PDF, 693 KB)

Dne 24. srpna 2021, bylo provedeno losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Výsledky můžete nalézt zde: Losování (PDF, 662 KB).

Zápis do zvláštního seznamu voličů (ZSV) vedeného Zastupitelským úřadem ČR v Ottawě

Písemná žádost o zapsání do ZSV nemá žádnou oficiální formu. Stačí použít např. text 

"Já [jméno a příjmení], [rodné číslo, adresa trvalého bydliště v ČR nebo/a adresa v Kanadě] tímto žádám o zapsání do ZSV při ZÚ Ottawa. V [místo] dne [datum], [podpis]."  

Dále je třeba předložit platný doklad totožnosti (cestovní pas ČR nebo občanský průkaz ČR) a doklad potvrzující pobytový status v Kanadě.

Upozorňujeme, že volič, který má trvalý pobyt na území České republiky a bude na základě své žádosti zapsán do ZSV na ZÚ Ottawa, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu v ČR.

 

Vydání voličského průkazu (VP) pro voliče zapsané ve zvláštním seznamu voličů vedeném při ZÚ Ottawa

Voličský průkaz  opravňuje voliče volit mimo Ottawu, např. při plánované cestě do ČR či jiné cestě do zahraničí.

Žádost o vydání voličského průkazu musí být Zastupitelskému úřadu v Ottawě zaslána poštou, případně předložena osobně na konzulárním úseku ZÚ Ottawa. Písemná žádost o vydání voličského průkazu nemá žádnou oficiální formu. Lze použít např. text

"Já [jméno a příjmení], [rodné číslo], tímto žádám o vydání voličského průkazu dle mého  jména uvedeného ve zvláštním seznamu voličů vedeného  na Zastupitelském úřadě v Ottawě. V [místo] dne [datum], [podpis]."

S VP a dokladem totožnosti se pak občan dostaví v době voleb do libovolné volební místnosti v ČR nebo v zahraničí k výkonu svého volebního práva. 

 

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Zastupitelským úřadem v Ottawě

Volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů by měl při ukončení svého pobytu v zahraničí včas požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Žádost o vyškrtnutí voliče ze ZSV může být písemná nebo ústní. Ústně může volič požádat o vyškrtnutí pouze při osobní návštěvě zastupitelského úřadu. Písemná žádost je dostačující, pokud je zaslána poštou nebo faxem. Podpis voliče na žádosti o vyškrtnutí není nutno úředně ověřovat. Písemná žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů nemá pevně stanovenou formu. Lze použít např. text "Já [jméno a příjmení], [rodné číslo], tímto žádám o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Zastupitelským úřadem v Ottawě. V [místo] dne [datum], [podpis].

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb. Voliče, kterému byl vydán VP, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí průkaz. Zastupitelský úřad vydá vyškrtnutému voliči potvrzení o vyškrtnutí ze ZSV. Toto potvrzení je nutné odevzdat před dnem voleb obecnímu úřadu v ČR, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má volič místo trvalého pobytu.

 

Důležité termín
 

Nejpozději do 29. srpna 2021 lze podat žádost o zápis do Zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem.

23. září 2021 lze zahájit vydávání voličských průkazů voličům.

1. října 2021 končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou.

6. října 2021 končí lhůta pro osobní podání  žádosti o vydání voličského průkazu na zastupitelském úřadu.

 

Bližší informace k voličským průkazům, jak je získat a k čemu slouží, naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.

 

Níže naleznete podrobné informace k průběhu voleb, k volení na voličský průkaz apod., a také potřebné formuláře:

Hlasování v zahraničí (DOCX, 22 KB)

Hlasování na Zastupitelském úřadě (DOC, 35 KB)

Hlasování na voličský průkaz (DOCX, 21 KB)

 

Zápis do zvláštního seznamu voličů (DOC, 31 KB)

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (DOC, 26 KB)

Vydání voličského průkazu (DOC, 30 KB)

 

V případě dotazů ohledně plánovaných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nám napište na emailovou adresu konzulárního úseku: ottacons@gmail.com.

 

 

přílohy

Seznam kandidátů 54 KB PDF (Acrobat dokument) 23.8.2021