česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

CESTOVÁNÍ DO KANADY

(Archivní článek, platnost skončena 17.07.2011.)

Užitečné základní informace

Kanadské velvyslanectví v Praze připravilo pro návštěvníky Kanady krátké shrnutí nejnutnějších informací o cestování do země spolu s odkazy na webové stránky:

Podmínky pro vstup

Od 1. listopadu 2007 občané České republiky již pro návštěvu Kanady nepotřebují návštěvnická víza pro krátkodobý pobyt. Délku období, po které budete moci krátkodobě pobývat v Kanadě, určí úředník v místě vašeho vstupu na kanadské území. Pokud nebude stanoveno jinak, je povolení k pobytu platné 6 měsíců od data uvedeného na vstupním razítku. Při vstupu dále musíte být schopni prokázat přístup k dostatečným finančním prostředkům (výpis z účtu/karta/hotovost) na celou dobu vašeho pobytu a rovněž byste měli být připraveni předložit zpáteční letenku nebo rezervaci na cestu zpátky do České republiky (případně do jiné země, na jejíž území jste oprávněni vstoupit). www.cic.gc.ca

Pas

Cestovní pasy České republiky musí splňovat požadavky Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) na cestovní pasy se strojově čitelnými údaji. Doba platnosti vašeho pasu musí přesahovat předpokládanou dobu vašeho pobytu v Kanadě. Pasy bez strojově čitelných údajů, byť s kanadským vízem, nejsou akceptovány.

Cestování dítěte

Pokud cestuje do Kanady vaše dítě samostatně, musíte mít s sebou strojově čitelný pas, písemný souhlas obou rodičů s vycestováním, a to v angličtině nebo francouzštině a s notářsky ověřeným podpisem. Vzorový dopis viz http://www.voyage.gc.ca/main/before/consent_letter-en.asp. Dále musí dítě mít finanční prostředky nebo oficiální potvrzení od osoby (v angličtině nebo francouzštině), která jej bude na letišti vyzvedávat (pozvání i závazek finančního zabezpečení) a zpáteční letenku (rezervaci). Doporučuje se rovněž potvrzení školy o uvolnění z výuky, pokud se jedná o cestování během školního roku. Výše zmíněný souhlas je nutný i v případě, že s dítětem cestuje pouze jeden z rodičů. Při cestování s dítětem musí mít buď oba strojově čitelné pasy nebo musí být dítě zapsáno oficiálním způsobem (úřední strojový zápis) v pase rodiče.

Vrácení spotřebních daní ze zboží koupeného v Kanadě

Od 1. dubna 2007 se daně při nákupu zboží v Kanadě již nevrací, viz http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/gi/notice221/notice221-e.pdf

Dovoz potravin a alkoholu

Obecně je zakázáno dovážet do Kanady rychle se kazící potraviny, zeleninu, ovoce, maso a mléčné výrobky. Pro svou vlastní potřebu si můžete přivézt pouze potraviny konzervované. Do Kanady můžete dále bezcelně přivézt 1,5 litru vína nebo 1,14 litru tvrdého alkoholu nebo 24 x 355 ml piva v plechovkách (8,5 l). Detailnější informace najdete na stránkách Canadian Border Services Agency, www.cbsa-asfc.gc.ca/general/other_sites/laws-e.html

Dovoz zvířat

Pro psy a kočky potřebujete veterinářem ověřený certifikát potvrzující, že zvíře bylo očkované proti vzteklině, a to nejdříve rok před vstupem (ne však méně než jeden měsíc). Zvíře musí být v dobrém zdravotním stavu. Blíže viz www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/import/petse.shtml

Mezinárodní řidičský průkaz

Na půjčení auta v Kanadě vám musí být nejméně 21 let (někdy se vyžaduje dokonce 25 let), musíte mít kreditní kartu a platný mezinárodní řidičský průkaz. Mezinárodní řidičský průkaz není podmínkou, ale některé půjčovny ho mohou vyžadovat, proto se obecně doporučuje.

Elektrické spotřebiče

Rozvodná síť v Kanadě pracuje s odlišnými parametry (110 V, 60 Hz) a zástrčkami (dva nožovité konektory namísto evropských kolíků). Je proto nutné opatřit si elektrický transformátor a zásuvkový adaptér, který lze koupit v Kanadě v obchodech specializovaných na elektroniku nebo zapůjčit v hotelu.

Pozn. : Další užitečné informace o cestování do Kanady jsou na stránkách kanadského velvyslanectví www.canada.cz a na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz. Tato informace byla v plném znění převzata z informačního bulletinu Kanadského velvyslanectví v Praze Kanadská mozaika .