česky  english 

rozšířené vyhledávání

ČESKÉ DOKLADY

Zde naleznete informace o tom, jak si obstarat cestovní pas, osvědčení o státním občanství nebo např. rodný list.
Upozorňujeme, že veškeré podklady k žádostem, t.j. rodné listy, oddací listy, osvědčení o nabytí cizozemského občanství apod. musejí být předkládány v originále, kanadské dokumenty musejí být vždy opatřeny potřebným ověřením, t.j. superlegalizací.

Cestovní pas ČR

cestovni_pas_cr

Informace o žádosti o cestovní pas se strojově čitelnou zónou a biometrickými prvky ("ePas") více ►

Osvědčení o státním občanství ČR

osvedceni_o_statnim_obcanstvi

Osvědčení o státním občanství (dále jen OSO ) prokazuje, že ke dni jeho vydání, popřípadě k určitému datu, je osoba v něm uvedená státním občanem České republiky. více ►

Matriční doklady

matricnidoklad

Zde se dozvíte, jak požádat o prvopis a duplikát českého matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu). více ►

Výpis z rejstříku trestů

rejstrik_trestu

Jak požádat o výpis z rejstříku trestů ČR: více ►

Cestovní průkaz (emergency passport)

cestovni_prukaz

Informace o tom, jak získat cestovní průkaz ČR více ►

Uznání některých rozhodnutí kanadských soudů v ČR

Uznání rozhodnutí cizozemského soudu o rozvodu či neplatnosti manželství a o určení či popření otcovství; změna příjmení na původní. více ►