česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Hlasování proběhne pouze v ČR ve volebních místnostech níže uvedených volebních obvodů, nikoliv tedy na Velvyslanectví ČR v Ottawě.

Prezident republiky vyhlásil volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR a stanovil dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022. Případné druhé kolo by se konalo v těch volebních obvodech, v nichž by žádný z kandidátů nezískal v prvním kole nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, a proběhlo by v pátek 30. září a v sobotu 1. října 2022.

Seznam volebních obvodů, ve kterých tyto volby proběhnou: č. 1 (Karlovy Vary), 4 (Most), 7 (Plzeň-město), 10 (Český Krumlov), 13 (Tábor), 16 (Beroun), 19 (Praha 11), 22 (Praha 10), 25 (Praha 6), 28 (Mělník), 31 (Ústí nad Labem), 34 (Liberec), 37 (Jičín), 40 (Kutná Hora), 43 (Pardubice), 46 (Ústí nad Orlicí), 49 (Blansko), 52 (Jihlava), 55 (Brno-město), 58 (Brno-město), 61 (Olomouc), 64 (Bruntál), 67 (Nový Jičín), 70 (Ostrava-město), 73 (Frýdek-Místek), 76 (Kroměříž) a 79 (Hodonín).

Voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Ottawě, a budou se chtít zúčastnit voleb do Senátu Parlamentu ČR ve shora uvedených volebních obvodech, mají možnost požádat Velvyslanectví ČR v Ottawě o vydání voličského průkazu a na jeho základě – a po doložení své totožnosti a státního občanství ČR – se voleb do Senátu Parlamentu ČR ve výše jmenovaných volebních obvodech v ČR zúčastnit. Žádost v listinné podobě, opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, musí být doručena Velvyslanectví ČR v Ottawě do 16. září 2022 do 16.00 hod. SEČ, v případě osobního předání žádosti o vydání voličského průkazu na Velvyslanectví ČR v Ottawě tato lhůta končí 21. září 2020 v 16.00 hod SEČ. Volič může požádat před příp. druhým kolem voleb pouze osobně o vydání voličského průkazu pro druhé kolo, a to do 28. září 2022 do 16.00 hod SEČ.

Zastupitelský úřad může voličský průkaz předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej může voliči zaslat nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb, tedy od 8. září 2022.

Ten, kdo žije dlouhodobě v Kanadě v konzulárním obvodu našeho úřadu a není ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Ottawě, zapsán, se může pro účely voleb do Senátu Parlamentu ČR ve shora jmenovaných volebních obvodech nechat zapsat ve lhůtě do 14. srpna 2022 do 16.00 hod. SEČ, do kdy je možno doručit nebo předat písemnou žádost o zápis. Postup a podmínky zápisu jsou uvedeny v samostatné informaci. Pro občany, přející si podat žádost o zapsání do zvláštního seznamu voličů pro účely těchto voleb v poslední den lhůty, tj. v neděli 14. 8. 2022, bude na konzulárním úseku velvyslanectví k dispozici pracovník konzulárního úseku v době od 8.00 do 16.00 hod. místního času. Schůzku je třeba si předem domluvit buď prostřednictví emailu consular_ottawa@embassy.mzv.cz, nebo telefonicky na čísle +1 613 794 22 77.

 

Informace pro veřejnost o doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR