česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Školství a vzdělávání v ČR

Informace o školství v ČR je možné vyhledat na webové adrese Ministerstva školství a mládeže ČR: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr

Odkazy na webové stránky českých vysokých škol jsou na konci článku.

Primární vzdělávání

Primární vzdělání (věk 6-14 let) je poskytováno sítí základních škol v délce trvání devíti let. V České republice je povinná devítiletá školní docházka ukotvena v zákoně a může ji předcházet předškolní vzdělání (věk 3-6 let), organizované mateřskými školami.

Sekundární vzdělávání

Sekundární vzdělání (věk 15-17, 18 let) navazuje na primární a je zpravidla v délce tří nebo čtyř let, existují však i jednoleté a dvouleté obory. Sekundární vzdělání je poskytováno středními školami a člení se na střední vzdělání (délka 1-2 roky), střední vzdělání s výučním listem (délka 2-3 roky, poskytováno středními odbornými učilišti) a střední vzdělání s maturitní zkouškou (zpravidla v délce 4 roky, poskytováno gymnázii a středními odbornými školami).

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělání (věk 19 let a více) umožňuje absolventům maturitních oborů dále zvyšovat svou kvalifikaci v nejrůznějších specializacích studiem buď na vyšších odborných školách (VOŠ), resp. konzervatořích, nebo na vysokých školách. Vzdělání dosažené na vysokých školách lze pak rozlišovat na tři základní úrovně: bakalářské, magisterské a doktorské (Ph.D.).

Podrobnosti z ČR

Podíl studentů prvního cyklu vysokoškolského studia (bakalářské studium) v ČR nedokončí téměř polovina studentů. Podle sčítání lidu z roku 2011 činí podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva celkem v ČR 10,7 %; co se týče měst, nejvyšší podíl vykazuje Praha (20,7 %), Brno (20,6 %) a Olomouc (17,9 %).[2] Pro srovnání: kupř. Kanada, která v tomto drží první místo, má více než 50 % vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva.

Vysoké školy v ČR jsou veřejné, státní a soukromé, nejstarší a nejvýznamnější je Univerzita Karlova, která je zároveň nejstarším vysokým učením ve střední Evropě (založena 1348, pro srovnání: nejstarší univerzitou je Boloňská univerzita založená roku 1088). Druhou nejstarší univerzitou v ČR je Univerzita Palackého v Olomouci, jež vznikla roku 1573. Nejstarší vysokou školou uměleckého typu je Akademie výtvarných umění v Praze, která svou historii píše od roku 1799. Dalšími významnými vysokými školami jsou České vysoké učení technické v Praze (založeno 1707), Vysoké učení technické v Brně (založeno 1899) či Masarykova univerzita (založena 1919). Největšími co do počtu studentů jsou Univerzita Karlova (49 094 studentů v roce 2009) a Masarykova univerzita (38 216 studentů v roce 2009).

Hodnocení

Nejznámějším systémem měření a srovnávání kvality vysokých škol je tzv. šanghajský žebříček (ARWU), každoročně určující 500 nejlepších vysokých škol světa. Jedinou českou, která se v něm dosud objevila, je Univerzita Karlova. V roce 2014 se umístila na 201.-300. místě. Podle ARWU tak Univerzita Karlova patří mezi 2 procenta nejlepších vysokých škol na světě.

Podle druhého žebříčku (QS World University Rankings) z roku 2014 je Univerzita Karlova 244. nejlepší vysokou školou světa. České vysoké učení technické v Praze se umístilo na 411.–420. místě. Masarykova univerzita v Brně se umístila na 551.–600. místě, Vysoké učení technické v Brně na 651.–700. místě a Vysoká škola ekonomická v Praze byla zařazena do skupiny 701+ (pod 700. místem, bez dalšího rozlišování).

 

Podmínky studia cizinců na českých vysokých školách podrobněji:

 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/studium-cizincu-v-cr?lang=1


Odkazy na webové stránky českých veřejných vysokých škol:

 

* Univerzita Karlova v Praze
http://www.cuni.cz

* Masarykova univerzita v Brně
E-mail: studijni@rect.muni.cz
http://www.muni.cz

* Univerzita Palackého v Olomouci
E-mail: truxova@risc.upol.cz
http://www.upol.cz

* Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
E-mail: mziegler@jcu.cz
http://www.jcu.cz

* Západočeská univerzita v Plzni
E-mail: studium@zcu.cz
http://www.zcu.cz

* Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
E-mail: rektor@rek.ujep.cz
http://www.ujep.cz

* Ostravská univerzita v Ostravě
E-mail: Rita.Chocholousova@osu.cz
http://www.osu.cz

* Univerzita Hradec Králové
http://www.uhk.cz

* Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
E-mail: reltor@vfu.cz
http://www.vfu.cz

* České vysoké učení technické (ČVUT)
http://www.cvut.cz

* Vysoké učení technické v Brně (VUT)
E-mail: buril@cis.vutbr.cz
https://www.vutbr.cz/

* Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
E-mail: Emil.Huber@vscht.cz
http://www.vscht.cz

* Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB -TUO)
E-mail: hana.svobodova@vsb.cz
http://www.vsb.cz

* Technická univerzita v Liberci (TUL)
E-mail: david.lukas@vslib.cz
http://www.vslib.cz

* Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)
E-mail: boubin@vse.cz
http://www.vse.cz

* Česká zemědělská univerzita v Praze (EZU)
E-mail: EDUCA@rektorat.czu.cz
http://www.czu.cz

* Akademie múzických umění v Praze (AMU)
E-mail: tamara.curikova@amu.cz
http://www.amu.cz

* Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP)
E-mail: vsup@vsuo.cz
http://www.vsup.cz

* Janáčkova akademie múzických umění v Brně
E-mail. hajda@jamu.cz
http://www.jamu.cz

STÁTNÍ VYSOKÉ ŠKOLY

* Vojenská lékařská akademie J. E.Purkyně v Hradci Králové (VLAJEP)
http://www.pmfhk.cz

* Univerzita obrany v Brně
https://www.unob.cz/Stranky/default.aspx

* Policejní akademie České republiky (PAČR)
http://www.mvcr.cz

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY

* Evropský polytechnický institut, s.r.o.
https://www.edukomplex.cz/

* Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. (VŠH)
http://www.vsh.cz

* Bankovní institut vysoká škola, a.s. (BIVŠ)
http://www.bivs.cz

* Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
http://www.vsfs.cz/

* Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. (CSKV)
http://www.vskv.cz

* Vysoká škola Škoda auto a.s.
http://en.savs.cz/

* Literární akademie
http://www.art-campus.cz/la/en/

* Vysoká škola podnikání, a.s.
http://www.eco.cz

* Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o.p.s.
http://www.irkt.cz/

* Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. (SVŠES)
http://www.svses.cz