česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kanada - 4. čtvrtletí 2015

I když HDP Kanady v loňském roce rostl, předpovědi většiny ekonomů pro rok 2016 nejsou pozitivní. Na ekonomiku bude nadále mít vliv pokles cen ropy a dalších komodit, stejně tak i slabý kanadský dolar. Díky slabému dolaru může dojít i ke snížení českého vývozu do Kanady.

Aktuální ekonomický vývoj

Kanadská ekonomika za rok 2015 vzrostla o 1,2 %. Podle některých analytiků se však hospodářské klima nadále zhoršuje (to si myslí více než 44 mil. Kanaďanů, index průmyslové výroby se v prosinci roku 2015 z důvodu slabé domácí poptávky a nejistoty v energetickém sektoru, dostal na nejnižší úroveň od roku 2010). Guvernér Centrální banky (Bank of Canada – BoC, www.bankofcanada.ca) S. Poloz připustil, že kvůli poklesu cen ropy, komodit (kovů) a slabému kanadskému dolaru se bude ekonomika potýkat s potížemi ještě v příštích 5 letech. Současným snížením cen komodit na světových trzích kanadská ekonomika ročně ztrácí až 50 mld. CAD. Nyní se objevily rovněž spekulace o dalším možném snížení úrokových sazeb (k těm došlo loni v lednu a v červenci, vždy o 0,25 %).

Reálný hrubý domácí produkt (HDP) v loňském roce nejvíce poklesl v provinciích Alberta (o -1,2 %), Saskatchewan (o -1,1 %) a New Foundland (- 0,2 %), Naopak, největší růst HDP loni zaznamenaly provincie Britská Kolumbie (3,1 %), Ontario (2,2 %) a Manitoba (2,1 %). Ekonomové předpovídají, že v roce 2016 by měl HDP růst o 2,5 % a v roce 2017 by ekonomika měla mírně oslabit. Růst by měl být zaznamenán ve všech kanadských provinciích, kromě New Foundland (kde by měl být zaznamenán pokles kolem 1 %). Pozn.: Kanadská ekonomika představuje 1 790 mld. USD (pro porovnání ekonomika USA činí 17 42o mld. USD. Podíl Kanady na světovém HDP činí 1,8 % (podíl USA 19,3 % a podíl EU 18,7 %).

Kanadský akciový trh (vyjádřený kompozitním indexem S&P/TSX) klesl od září 2014 o více než 20 % (z 15,500.00) a dne 13.1.2016 zavřel na hodnotě 12,163.39 (rovněž z důvodu mohutného a rychlého poklesu akcií v Číně).

Kanadský dolar (CAD – bývá také nazýván„loonie“) v roce 2015 poklesl vůči americkému dolaru (USD) o 16 % (od roku 2011 dokonce o 26 %). Nyní se obchoduje na hodnotě těsně pod 71 centů za 1 USD, což je 13 leté minimum (včera se během obchodování dokonce dostal krátce pod hranici 70 centů). Vliv na nízký kurz mají nízké ceny ropy, což je pod 31,- USD/barel (jedná se o 12-leté minimum i přes momentálně napjatou situaci na Blízkém východě). Někteří peněžní dealeři dokonce počítají s poklesem až na hodnotu 61,76 centů, který trhy naposledy zaznamenaly v lednu roku 2002.

Pozitivním jevem bylo to, že slabý CAD nepatrně pomohl nárůstu cestovního ruchu - Kanadu v roce 2015 navštívilo téměř 20,7 mil. lidí, což je však stále podstatně méně než např. USA, kam cestovalo 70 mil. turistů. 

Míra nezaměstnanosti se v prosinci 2015 nepatrně zvýšila na 7,1 %  (v říjnu činila 7 %). Za měsíc listopad v Kanadě překvapivě ubylo 35 700 pracovních míst (po nepřetržitém růstu zaměstnanosti předchozí 4 měsíce, jen v říjnu bylo vytvořeno více než 40 tis. míst). 

Největší nezaměstnanost byla v prosinci evidována v provinciích New Foundland (14,4 %), Prince Edward Island (9,7 %) a New Brunswick (8,9 %). Ke snížení zaměstnanosti došlo i  v energetické  provincii Alberta (pokles o 15 tis. lidí), nezaměstnanost se tam tak dostala na

7 %, což je nejvíce od roku 2010 (v prosinci roku 2014 nezaměstnanost v Albertě byla 4,7 %). Pozn.: Pracovní síla v Kanadě  představuje 18,9 mil. obyvatel, tj. 52,8 % z 35,8 mil. obyvatel země.

Roční míra inflace v listopadu meziročně činila 1,4 % (oproti říjnu se zvýšila především díky růstu cen potravin). Z kanadských provincií zaznamenala nejvyšší meziroční růst cen provincie Saskatchewan (+2,1 %), Manitoba (+1,8 %), Alberta a Britská Kolumbie. Pokles cen (deflace) naopak vykázala provincie Prince Edward Island (-1 %). BoC  hodlá inflaci držet v rozmezí 1,5 % - 1,7 %.

Kanadská ekonomika, silně závislá na energetickém, ropném a těžařském průmyslu to silně pocítila i v oblasti mezinárodního obchodu, kdy poměr vývozních cen vůči dovozním poklesl na úroveň 7,9 % a Bloomberg Mining Index v prosinci 2015 klesl až na hodnotu 125,62 (což je nejnižší cena od roku 2004). Kanadský vývoz za měsíc listopad 2015 vzrostl o 0,4 % a dosáhl hodnoty 43,32 mld. CAD. Dovoz poklesl o 0,7 % a činil 45,2 mld. CAD. Obchodní bilance se zbožím tak v listopadu vykázala deficit 2 mld. CAD (v říjnu saldo činilo 2,5 mld. CAD).

Kanada zaznamenala za stejné období kladné saldo v obchodě s USA, svým nejdůležitějším obchodním partnerem, a to ve výši 2,1 mld. CAD. Vývoz do USA činil 32,5 mld. CAD, zatímco dovoz byl 30,4 mld. CAD. V roce 2014 bylo více než 3/4 kanadského obchodu (561 mld. CAD) realizováno právě s USA. V případě zemí EU za stejné období obchodní deficit Kanady činil 1,82 mld. CAD (za rok 2014 byl deficit 8,4 mld. CAD). Pozitivní zprávou pro místní ekonomiku je, že v loňském roce rostl kanadský vývoz 5 hlavních oborů – průmyslové stroje a zařízení, elektronika, motorová vozidla, letadla a spotřební zboží (všechny tyto komodity oproti předcházejícímu roku rostly o více než 10 %).

Co se týče vzájemného obchodu ČR – Kanada, za prvních 11 měsíců roku 2015 ČR vyvezla do Kanady zboží v hodnotě téměř 240 mil. USD. Od roku 2011 ČR vykazuje v obchodní výměně s Kanadou aktivní saldo, které za rok 2015 bude podle dosavadních údajů nejvyšší. Na vzájemný obchod měl vliv pokles cen ropy a komodit. Otázkou zůstává, jak se tento stav projeví v našem obchodě s Kanadou v letošním roce. Viz tabulka níže.

Statistika vzájemného obchodu mezi ČR a Kanadou (2010-11/2015, v tis. USD)
 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015
(1-11/2015)

Vývoz

149 303

260 411

253 816

280 325

257 618

239 935

Dovoz

176 396

193 960

165 014

196864

177 202

148 502

Obrat

325 699

454 371

418 830

477 262

434 820

388 437

Bilance

-27 093

66 451

88 803

83 533

80 415

91 432

Zdroj: ČSÚ (2016, s dopočty)

Mezi hlavní vývozní komodity ve zmíněném obchodí loňského roku patřily výrobky ze železa a oceli, mechanické stroje a přístroje, kaučuk, sklo, pivo, zbraně a střelivo, pneumatiky, trubky, spínací obvody, motory a generátory. Z Kanady byly dovezeny farmaceutické výrobky, optické přístroje, hliník a výrobky z něho, motorová vozidla, plasty, reaktory a přístroje elektronického záznamu zvuku.

Vývoz do zemí mimo USA (především do SRN a Velké Británie) se snížil o 2,2 % a dosáhl 10,7 mld. CAD, dovoz představoval 14,8 mld. CAD (jedná se rovněž o snížení o 2,1 %, kdy došlo k poklesu především importů z Číny a Švýcarska). Vývoz do zemí EU činil 3,6 mld. CAD, dovoz 4,5 mld. CAD, deficit v případě zemí EU činil 866 mil. CAD. Pozitivní zprávou je, že v loňském roce rostl kanadský vývoz 5 hlavních oborů – průmyslové stroje a zařízení, elektronika, motorová vozidla, letadla a spotřební zboží (všechny tyto komodity oproti předcházejícímu roku rostly o více než 10 %).

Deficit státního rozpočtu v měsíci říjnu roku 2015 (fiskální rok je v Kanadě od dubna do října) činil 900 mil. CAD, což je podstatně méně než ve stejném období roku 2014, kdy byl deficit 3,2 mld. CAD. Příjmy se zvýšily o 2,2 mld. CAD (11,1 %) a činily 22 mld. CAD, především díky zvýšení daní z příjmů a DPH (Goods and Service Tax - GST).

Tabulka - základní makroekonomické ukazatele (aktualizace k 4. čtvrtletí 2015)

Indikátor

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Růst reálného HDP (%)

3,4

3,0

1,9

2,0

2,5

1,2

Nominální HDP
(tržní ceny, mld. CAD)

1 663,0

1 770,0

1 831,0

1 894,0

1 976,0

1 981,0

HDP/obyvatele (USD)

N/A

51 850

52 489

52 037

50 577

52 287

Roční inflace (%)

1,8

2,9

1,5

0,9

1,9

1,4 (11/2015)

Nezaměstnanost (%)

8,0

7,5

7,3

7,1

6,9

7,1 (12/2015)

Vývoz zboží (mld. CAD)

404,0

456,6

463,1

479,3

528,6

478,4
(1-11/2015)

Dovoz zboží (mld. CAD)

413,7

456,0

474,3

486,5

523,7

545,9
(1-11/2015)

Obchodní bilance (mld. CAD)

-31,6

-21,2

-33,8

-30,2

-17,9

-20,1
(1-11/2015)

Bilance BÚPB (mld. USD)

-59,9

-49,1

-65,7

-59,7

-47,9

-51,5
(1-3 Q)

Saldo státního rozpočtu/HDP (%)

-3,6

-2,1

-1,5

-1,0

-0,3

-3,4 (Forecast)

Zdroj:  Statistics  Canada

Státní výdaje činily 20,9 mld. CAD. Příjmy státního rozpočtu za fiskální rok 2015 - 2016 se zvýšily o 13,1 mld. CAD (8,7 %) a činily 163,3 mld. CAD, výdaje narostly o 9,1 mld. CAD (6,6 %) a dosáhly 146,8 mld. CAD.

Nově zvolený premiér J. Trudeau původně kalkuloval s kumulovaným deficitem za 3 roky ve výši 25 mld. CAD. Podle nezávislých analytiků deficit v příštích 5 letech může při zachování stávajícího poměru dluhu k HDP dosáhnout až 141 mld. CAD.

J. Trudeau rovněž podporuje růst daní pro obyvatele s vyššími příjmy (lidé, jejichž příjmy jsou vyšší než 220 tis. CAD/rok, by měli na daních z příjmu zaplatit 33 %). Jeho vláda hodlá investovat do infrastruktury, náklady se však budou týkat především oblasti sociální infrastruktury (levné bydlení a bydlení pro seniory), zelených technologií a dopravy.

Pozn.: V Kanadě je 15,7 % seniorů, jejich roční průměrný důchod činí 42 tis. CAD, průměrný věk dožití je 80,5 roku. Na zdravotnictví vláda ročně vydává 10,2 % HDP).

Vládní dluh (kombinovaný federální a provinční čistý dluh) by měl v letošním roce dosáhnout vůbec nejvyšší historické úrovně 1,3 bil. CAD.  V přepočtu na obyvatele jde o částku 35 827,- CAD. Ekonomy znepokojuje především vysoký poměr čistého dluhu vůči HDP, který činí 64,8 %. Jen samotná “obsluha” dluhu bude ročně stát 60 mld. CAD.

Provincie Ontario, kde výdaje v letech 2003 - 2013 vzrostly o 64 %, dluží 300 mld. CAD, náklady na splácení dluhu činí 11,3 mld. CAD, což je více než celkové náklady vynakládané na zdravotnictví. Québec jen za úroky ročně platí 10,3 mld. CAD (dvakrát větší částka, než co provincie vydává na po-maturitní nástavbové vzdělání).

Britská Kolumbie hradí 2,5 mld. CAD, Nova Scotia 870 mil. CAD (třikrát vyšší částka než příjmy z prodeje alkoholických nápojů v provincii) a Newfoundland na splácení dluhu (ten činí 888 mil. CAD) vydává téměř 13 % všech svých příjmů. Jedinou kanadskou provincií, která (zatím) nemá čistý dluh je Alberta. Ta je však bezesporu největší obětí kolapsu cen ropy, díky čemuž, její ekonomika loni poklesla o 1 %.

Ceny ropy Brent spadly (od poloviny roku 2014, kdy se držely kolem 120,- USD/barel) až na hodnotu 43,- USD/barel. Pozn.: Kanada patří spolu se Saúdskou Arábií, Ruskem, USA a Čínou mezi 5 největších producentů ropy.

I když kanadské ne-finanční společnosti podle analytiků „v rukou drží“ 482 mld. CAD (8 % celkových aktiv), v provincii Alberta, která dříve patřila k vůdčím v Kanadě, došlo k významnému poklesu investic do ekonomiky. Ekonomové poukazují na to, že Kanaďané potřebují hospodářskou politiku, která podpoří investice (a to nejenom v provincii Alberta). Pozn.: Jestliže např. v USA byla loni do jednoho pracovníka v přepočtu průměrně investována částka 19100,- CAD, v Kanadě to bylo jen 13200,- CAD. V některých provinciích byly investice na pracovníka ještě nižší (v Québecu např. 7400,- CAD, v atlantických provinciích to bylo ještě níže).

Rok 2015 je ekonomy označován za jedno z nejhorších období hospodářského růstu vůbec. Lze očekávat, že pokles ceny ropy, surovin a komodit, stejně tak i slabý kanadský dolar (zdraží importované zboží), budou mít v letošním roce negativní vliv na ekonomiku země. Slabý dolar má přímý vliv i na český vývoz do Kanady.

Společnost TOS Canada, Inc. (www.tostrade.com) nedávno oznámila, že je z ekonomických důvodů nucena uzavřít svoji pobočku v Miltonu, Ontario, neboť jejich zboží (obráběcí stroje) se stávají těžko prodejné.

Negativní situace patrně bude panovat i ve státních financích Kanady. Nová liberální vláda přiznává, že může dojít k nárůstu salda státního rozpočtu. Svou roli ve státním rozpočtu jistě bude sehrávat vstřícnost k uprchlíkům (Kanada hodlá přijmout 25 tis. uprchlíků). Objevují se hlasy, že liberálové se orientují na pomoc novým lidem, avšak mnohdy na úkor obyvatel.